Bevolkingskrimp

Bedrijfsvoering - Bevolkingskrimp

IJsselgroep IKC-model zet bedreiging om in een kans

IJsselgroep IKC-model zet bedreiging om in een kansDe educatieve dienstverlener IJsselgroep heeft een IKC-model ontwikkeld, waarmee 'anders' naar een Integraal Kindcentrum wordt gekeken. Voor een presentatie van haar concept werden vertegenwoordigers van basisscholen, gemeenten en kinderopvang uitgenodigd voor een kick-off in Het Timpaan in Wehl. Inleider was Dr. Frans de Vijlder, HAN-lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties. Waarom voor hem en Het Timpaan is gekozen, werd in het verloop van het programma, onder voorzitterschap van Henkjan Kok, duidelijk.

 
Bedrijfsvoering - Bevolkingskrimp

Manon Ketz over de Arnhemse IKC-ontwikkeling: “Onderwijs, opvang én gemeente moeten elkaar vinden op gedeelde kindvisie”

Manon Ketz over de Arnhemse IKC-ontwikkeling: “Onderwijs, opvang én gemeente moeten elkaar vinden op gedeelde kindvisie”

Arnhem heeft een hoge ambitie met de ontwikkeling van IKC’s. In de gemeentelijke nota ‘Visie op het jonge kind, de praktijk’ is beschreven wat ‘de stip aan de horizon’ is om te komen tot een krachtige pedagogische omgevi...

Bedrijfsvoering - Bevolkingskrimp

Margareth Arnts en Henkjan Kok: “Een Integraal Kindcentrum ontwikkel je ook integraal”

Margareth Arnts en Henkjan Kok: “Een Integraal Kindcentrum ontwikkel je ook integraal”

Margareth Arnts en Henkjan Kok constateren een groeiende belangstelling voor de ontwikkeling van de Integrale Kindcentra. Dat ze er moeten komen is iets wat zeker is, daar is iedereen het over eens. Maar hóe ze er moeten komen is een opgave vo...

Bedrijfsvoering - Bevolkingskrimp

Henkjan Kok, Procesbegeleider Krimp Achterhoek PO: “De Transitieatlas is een belangrijk hulpmiddel bij de vorming van IKC’s”

Henkjan Kok, Procesbegeleider Krimp Achterhoek PO: “De Transitieatlas is een belangrijk hulpmiddel bij de vorming van IKC’s”

De Achterhoek heeft in toenemende mate te maken met ontgroening. Bronckhorst krijgt de komende tien jaar 29 procent minder leerlingen, terwijl ze al een daling van bijna 20 procent achter de rug hebben. In Duiven staan inmiddels 22 schoollokalen leeg...

Bedrijfsvoering - Bevolkingskrimp

Henkjan Kok, procesbegeleider Krimp Achterhoek: “Gemeente Bronckhorst wil pluriform en geografisch goed bereikbaar basisonderwijs in haar dorpen”

Henkjan Kok, procesbegeleider Krimp Achterhoek: “Gemeente Bronckhorst wil pluriform en geografisch goed bereikbaar basisonderwijs in haar dorpen”

Het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd ligt naar verwachting in 2025 ruim 30 procent lager dan in 2010. In het voorjaar van 2014 hebben vertegenwoordigers van gemeenten, schoolbesturen, dorpsbelangorganisaties, regio, provincie en rijksoverhei...

Bedrijfsvoering - Bevolkingskrimp

Vrije val onderwijshuisvesting door krimp. Wanneer worden de gevolgen zichtbaar?

Vrije val onderwijshuisvesting door krimp. Wanneer worden de gevolgen zichtbaar?

De komende jaren ligt er een enorme opgave op het gebied van onderwijshuisvesting. Het aantal leerlingen neemt in rap tempo af. Bij ongewijzigd beleid zal dit leiden tot een afname van ruim 600.000 m² in het basisonderwijs. De vrije val is inmid...

Bedrijfsvoering - Bevolkingskrimp

Ingrid de Moel van Bouwstenen voor Sociaal: “Samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten tegen oplopende leegstand in schoolgebouwen”

Ingrid de Moel van Bouwstenen voor Sociaal: “Samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten tegen oplopende leegstand in schoolgebouwen”

Bestuurders en professionals in het maatschappelijk vastgoed verwachten een snel oplopende leegstand in onderwijsvastgoed. “Als er niets wordt gedaan, dan zal de leegstand de komende tien jaar 7 miljoen vierkante meters bedragen”, dat bec...

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

December uitgave

Partners