Management

Bedrijfsvoering - Management

Vanzelfsprekend duurzaam

Voor jongeren is duurzaamheid iets vanzelfsprekends. Ze verwachten dat hun school hiervoor oog heeft. Zo niet, dan nemen de jongeren het heft in eigen handen door Green Offices op te richten of auto's te ontwikkelen die tot twintig keer gerecycled kunnen worden.

 
Bedrijfsvoering - Management

Aansluiten bij de lokale agenda

In de Strategische Agenda van de PO raad staat dat het primair onderwijs samen met lokale partijen een agenda wil opstellen, waarmee men wil bijdragen aan het creëren van een gezonde, veilige en passende speel- en leeromgeving voor kinderen. Maa...

Bedrijfsvoering - Management

Nodig aan vakantie toe

Veel docenten zijn nodig aan vakantie toe. Tijd om stil te staan bij de vraag waarom de werkdruk in het onderwijs zo hoog is. Hoe komt het dat werken in het onderwijs als stressvol wordt ervaren?

 

Bedrijfsvoering - Management

Kan het doelmatiger?

Kan het doelmatiger?

Er gaat veel geld naar het onderwijs, maar mogelijk is het nog steeds te weinig om goed onderwijs te bieden. De vraag rijst: kan het onderwijs doelmatiger? Kunnen we met hetzelfde geld een beter resultaat bereiken?

Bedrijfsvoering - Management

Wensen van leerlingen maken de school van de toekomst

Wensen van leerlingen maken de school van de toekomst

Hoe willen leerlingen eigenlijk dat hun school eruit ziet? Daar wordt onderzoek naar gedaan, maar de stem van de leerling is nog verrassend afwezig.

“Als ik de baas van de school was, dan zou ik meer thuis doen”, zegt Fabiola  (16) ui...

Bedrijfsvoering - Management

Scholen nemen facility management nog weinig serieus

Scholen nemen facility management nog weinig serieus

Als gevolg van de krimp neemt het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs af. Tegelijkertijd willen ouders en kinderen meer te kiezen hebben. Redenen waarom het voor scholen steeds belangrijker wordt zich te onderscheiden. Facility Management (...

Bedrijfsvoering - Management

Informatiesystemen voor onderwijs

Informatiesystemen voor onderwijs

Vanuit het oogpunt van kostenbesparing en risicobeheersing zijn goede informatiesystemen voor vastgoed en facilitymanagement onontbeerlijk. Ook dit jaar is door Bouwstenen onderzoek gedaan naar het aanbod van managementsystemen.

Meer artikelen...

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Juni uitgave

Partners