Opleidingen

Bedrijfsvoering - Opleidingen

Nieuwbouw en renovatie reële opties

Bouwprojecten in het onderwijs zijn ware hoofdpijndossiers. Daar moet je je als schoolbestuurder niet door laten tegenhouden, zegt specialist Jan Schraven. “Met initiatief en doorzettingsvermogen kom je een heel eind.”

 
Bedrijfsvoering - Opleidingen

Crisismanagement bij calamiteiten; Laat een noodgeval geen nachtmerrie worden

Elke school kan te maken krijgen met een calamiteit. Een crisisteam dat doortastend handelt kan het leed en de impact voor de betrokkenen aanzienlijk verzachten. Daarover gaat de cursus Crisismanagement voor SHV/BHV’ers. Een leuke maar nuttige cursus met heftige en confronterende oefeningen, zegt een cursist. “Ik ga er in mijn school beslist mee aan de slag.”

Bedrijfsvoering - Opleidingen

Conciërge met eelt op zijn ziel is goud waard

Scholen zijn de afgelopen jaren ware smeltkroezen van culturen geworden. Voor conciërges is het soms een uitdaging om daarmee om te gaan. Conciërges willen een omgeving creëren waar de kinderen zich veilig voelen. Dat doen ze op basis van het schoolbeleid, de werkafspraken en de steun van de organisatie. Maar de echte meerwaarde van een conciërge zit in zijn inborst en levenservaring.

Bedrijfsvoering - Opleidingen

Schijnveiligheid of Schoolveiligheid?

Ernstige incidenten komen in scholen in Nederland bijna nooit voor. Maar als het gebeurt moet je daar als school wel klaar voor zijn, met voldoende opgeleide BHV’ers. De verplichte jaarlijkse opfriscursus volstaat niet, zegt instructeur Ruud Verbruggen. "Je merkt dat kennis vrij snel wegzakt, omdat er maar weinig praktijkervaring wordt opgedaan, terwijl er wel een grote verscheidenheid is aan mogelijke risico’s."

Bedrijfsvoering - Opleidingen

Succesvol werken en communiceren in het onderwijs

De driedaagse training 'Succesvol werken en communiceren in het onderwijs' voor OOP’ers gaat vooral over efficiënt en prettig samenwerken. De training is maatwerk, zeggen de deelnemers. “Het is een leuke groep en er is een goede wisselwerking. Diverse onderwerpen dragen we zelf aan en daar gaan we best diep op in.”

Bedrijfsvoering - Opleidingen

FiAC start opleiding Conciërge 2.0: “Zeeuwse opleiding voor conciërges in alle opzichten een mooie samenwerking”

Tevreden en vrolijk werd de coördinator van ZeeProf Hanna van Boven door de start op 8 december, van de eerste groep conciërges aan de opleiding Succesvol werken in het onderwijs. De komende twee jaar worden totaal zesentachtig medewerkers van acht Zeeuwse scholen door het FiAC opgeleid. “Dit is echt het moment om te beginnen, de behoefte onder scholen is zo groot.”

Bedrijfsvoering - Opleidingen

Preventiemedewerkers moeten geen EHBO koffers vullen; Adviseren, signaleren en coördineren, dat is hun taak!

Dat er een preventiemedewerker in een school is aangesteld is geen garantie dat het veilig is in het schoolgebouw. Want die medewerker moet wel de kans krijgen om de kwaliteit van de veiligheid binnen de school te bewaken. Dat kan alleen als hij een status krijgt binnen de onderwijsorganisatie, iets wat Scholengroep Den Haag Zuid-West en Stichting Fluenta elk op hun eigen wijze hebben ingevuld.

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

December uitgave

Partners