binnenklimaat
... er bovendien een fijn binnenklimaat gecreëerd en wordt het verbruik van energie beperkt. Naast een mooi gebouw met lage onderhoudskosten heeft het tegelijkertijd aanbesteden van realisatie en exploitatie ...
... binnenklimaat en de energierekening?’ Door die vragen goed te formuleren en te prioriteren, kan een passend systeem worden geselecteerd. Doorlopende updates Peter Couwenberg, consultant ...
... schoolgebouwen, rijst de vraag hoe met de bestaande portefeuille om te gaan. Daarbij is de kwaliteit van de bestaande schoolgebouwen een belangrijk uitgangspunt, waarin onderwerpen als asbest en binnenklimaat ...
... glas en zonnepanelen toegepast. Het gebruik van natuurlijk daglicht en intelligente ventilatie optimaliseert een gezond binnenklimaat waardoor het schoolgebouw is ontworpen volgens het Frisse school principe. ...
... gaat ook over een gezonde werkomgeving (binnenklimaat, inrichting) en sociale veiligheid (pesten, agressie, social media, radicalisering). Schoolveiligheid gaat dus veel verder dan wat er wordt behandeld ...
... doelen te realiseren op het gebied van duurzaamheid, infrastructuur, veiligheid en binnenklimaat. De schoolbesturen hebben het 'bouwheerschap' overgedragen aan de gemeente. Dat is al vanaf ...
... school. Stadsdeel Zuid startte eind 2013 met een nieuwe, integrale aanpak in het project ‘Verbeteren Binnenklimaat en Energieprestaties’. Het Stadsdeel heeft hiervoor actief ...
... de vastgoeddag een project waarbij vanuit de gemeente het binnenklimaat op 120 scholen wordt verbeterd. Een project vanuit de politiek en met geld van de gemeente. Een goed voorbeeld dat er weldegelijk ...
... is over de effectiviteit van deze methode, blijkt uit praktijkonderzoek dat planten wel degelijk kunnen bijdragen aan een beter binnenklimaat. Geïrriteerde en droge ogen, hoofdpijn of dufheid ...
... kom je hoogstwaarschijnlijk ook niet met een ov-jaarkaart thuis. Combinatie van menselijk gedrag De praktijk wijst uit dat het beheersen van de luchtkwaliteit en het binnenklimaat van huisvesting ...
... van appeltaart' Frans Rasenberg, wetenschapper binnenklimaat schreef de column 'Leren van appeltaart' om de doelstelling van de stichting te verduidelijken.. Het proces van ontwerpen ...
... gebeuren dat onderwijsinstellingen na dure nieuwbouwprojecten met een miljoenenstrop achterblijven. “Soms gaat het om prachtige gebouwen die architectuurprijzen winnen, maar waarin het binnenklimaat ...
... en het binnenklimaat te verbeteren; verbetermaatregelen die opgenomen dienen te worden in duurzame meerjaren onderhoudsplannen(DMOP); verbetermaatregelen die getroffen dienen te worden in ...
...  In de eerste maanden van 2016 kunnen scholen ambassadeur worden van hun regio op het gebied van het verbeteren van het binnenklimaat en het verlagen van het  energieverbruik. Zowel het treffen ...
Voor optimale leerprestaties is een gezond binnenklimaat nodig. Een toekomstbestendig schoolgebouw moet daarbij ook duurzaam, veilig en flexibel zijn zonder dat het onderwijsbudget belast wordt ...
Kenniscentrum Stichting OPTI-School en Rasenberg Instruments hebben deze week een samenwerkingsovereenkomst gesloten om zich gezamenlijk te richten op de effectieve verbetering van het binnenmilieu ...
... Dat zegt Frans Rasenberg, wetenschapper binnenmilieu en het brein achter de Brainy. In de afgelopen jaren is er veel aandacht en geld beschikbaar geweest voor verbetering van het binnenklimaat ...
... is op het vlak van duurzaamheid over energieneutraliteit, energiebesparing, verbetering van binnenklimaat en duurzame energie. “Maar wat zijn nu de mogelijkheden en welke belemmeringen liggen er? ...
... zijn essentieel. Voor wie niet deskundig is op het gebied van binnenklimaat in relatie tot CO2-niveau's zijn dit soort discussies niet te volgen. Wat geeft een CO2-meter in de klas eigenlijk ...
... uit tussentijdse resultaten van een onderzoek van de Algemene Rekenkamer (ARK). Het binnenklimaat scoort op zichzelf een onvoldoende. Meer dan de helft van de gebruikers vindt de klimaatbeheersing ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Maart uitgave

Partners