Rondetafelgesprek betaaloplossingen “Cashgeld verdwijnt uit de school zodra mobiel betalen met MiniTix meer ingeburgerd raakt”

E-mailadres Afdrukken

Het is een lang gekoesterde wens van onderwijsinstellingen om uit oogpunt van veiligheid en efficiëncy het cashgeld uit de scholen te bannen. Rabobank komt met MiniTix, een nieuwe betaaloplossing in de cloud, hieraan tegemoet. Schoolfacilities organiseerde bij het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel een rondetafelgesprek met leveranciers van afrekensystemen, een cateraar, de Rabobank en de schoolleiding om te discussiëren over de potentie van MiniTix als betaaloplossing voor het onderwijs.

Het is niet toevallig dat het Krimpenerwaard College gastheer is van een discussie over betaalsystemen. De school gaat vrijwel zeker een nieuw gebouw bouwen, dat in 2015 geopend moet worden. Alle facilitaire processen in de school worden nu kritisch bekeken. Rutger van den Bosch: “Voor ons is de nieuwbouw de aanleiding om heel goed na te denken over wat we willen. Een nieuw gebouw is hét moment bij uitstek om oude sentimenten overboord te zetten.”

Rob Schemkes, Rutger van den Bosch en Lianne Poels.

Op het Krimpenerwaard College is in 2004 een betaalsysteem met de Chipknip geïntroduceerd. Doel was om het cashgeld uit de school te bannen, vooral uit veiligheidsoverwegingen. Rob Schemkes: “Op advies van de Rabobank hebben wij destijds de Chipknip ingevoerd. Met allerlei leveranciers gesproken, waarbij de keuze is gevallen op een kassasysteem van Quarto, met de cateraar overlegd en uitgebreid gecommuniceerd met ouders en leerlingen. Dus wij hebben er alles aan gedaan, maar toch is het niet gelukt. Cashgeld als alternatief betaalmiddel was onmisbaar.” Leerlingen hadden hun pas met Chipknip lang niet altijd bij zich of ze hadden onvoldoende saldo. Dat de Chipknip gekoppeld is aan een bankrekening bleek ook een bezwaar. Ouders van jonge leerlingen waren huiverig om hun kind een bankpas mee te geven, waarmee je meer kunt dan alleen chippen. Rob Schemkes: “Ondanks dat het met de Chipknip niet gelukt is, vind ik dat wij cashgeld uit de school moeten bannen. Want ik wil een veilige school en ik wil efficiënter werken, dus ook uit bedrijfseconomische overwegingen is het me wat waard.”

Geld in de cloud

Toch is de Chipknip in sommige omgevingen wel succesvol, weet Lianne Poels, maar alleen als het de enige betalingsvorm is. “Bij besloten organisaties, zoals catering in grote bedrijven, de zorg, grote onderwijsinstellingen (HBO, WO) en parkeren, gaat het wel goed. Dat zijn organisaties die aan hun gebruikers goed konden uitleggen waarom ze op die manier wilden afrekenen en daar is het helemaal ingeburgerd.” Stefan Dommers is het met haar eens dat een goede communicatie richting alle betrokkenen belangrijk is als zo'n concept wordt geïntroduceerd.

De verschillen tussen Chipknip en MiniTix

De Chipknip en MiniTix zijn ontwikkeld om op een snelle en eenvoudige manier kleine betalingen te kunnen doen. Beide systemen behoren tot de low secure betaalmethoden: afrekenen is net zo eenvoudig als met geld uit de portemonnee. Anders dan bij pinnen en betalen via iDEAL is het een afrekenmethode zonder verificatie (er hoeft geen pincode ingevoerd te worden). Daardoor werkt het sneller en zijn de transactiekosten lager.

Chipknip

De Chipknip is in 1996 geïntroduceerd en wordt inmiddels beschouwd als een verouderd systeem, dat binnen enkele jaren zal verdwijnen. Het bestaat uit een fysieke chip op de bankpas, waarop het saldo wordt opgeslagen. Betalen kan alleen op plekken waar een chipkaartlezer aanwezig is. Wie onvoldoende saldo heeft moet eerst op zoek naar een oplaadpunt om de chip vanaf de eigen bankrekening op te laden. Als de bankpas kwijt is, is ook het saldo weg.

MiniTix

Bij MiniTix, dat sinds 2004 bestaat en in 2010 gelanceerd is, wordt het saldo virtueel bewaard in een portemonnee in de cloud, ook wel een wallet genoemd. Eén of meer tokens (pasje, sleutelhanger, sticker, polsbandje, smartphone, etc.) met een NFC-chip (NFC = Near Field Communication) geven toegang tot de portemonnee. Bij betaling hoeft alleen het token voor de automaat te worden gehouden. De automaat zoekt online welke portemonnee er bij dat token hoort en als er voldoende geld in de wallet zit wordt de betaling gedaan. Opladen gebeurt online en kan via iDEAL, overschrijving, creditcard of met een app op een smartphone.

Verschillen

Betalen met een Chipknip kan alleen op plaatsen waar geschikte afrekenapparatuur staat. Betalingen zelf duren zo’n 3 a 4 seconden, maar een gebruiker moet er vooraf terdege rekening mee houden dat hij zijn pasje bij zich heeft en dat er voldoende saldo op zijn Chipknip staat.

Ook voor betalingen met MiniTix moet de geschikte apparatuur aanwezig zijn. MiniTix betaling duurt slechts 1 seconde, en is niet gekoppeld aan een bankrekening. Het saldo kan op elk moment worden opgewaardeerd met een app op een smartphone of via iDEAL, mobiel overschrijving of creditcard. De kans dat iemand de portemonnee niet bij zich heeft is heel klein, want het token kan onderdeel van de smartphone zijn. Mocht het token kwijtraken, dan blijft het saldo op de portemonnee in de cloud staan. Oude token blokkeren en met vervolgens een nieuw token is dit gewoon weer te gebruiken.

Invoering van een nieuw concept valt of staat met goede communicatie. Zowel de leerlingen als hun ouders moeten ook zelf het belang en gemak inzien van het concept om het succesvol te implementeren.”

De Chipknip is langzamerhand verouderd. De wereld van het internet en de cloud zorgt ervoor dat we niet langer gebonden willen zijn aan een vaste plek, maar anytime, anyplace, anywhere de mogelijkheid willen hebben om te kopen, betalen en ontvangen. iDEAL als methode om veilig via internet te kunnen betalen was daarin een eerste succesvolle ontwikkeling. Mobiel betalen via MiniTix is een nieuwe vorm, komt nu goed in de markt en krijgt een extra boost door de opkomst van de smartphone. Want die heeft ervoor gezorgd dat internet, mobiele telefonie en fysiek enorm met elkaar verweven zijn geraakt. Lianne Poels: “In combinatie met de smartphone is MiniTix de brug tussen internet en fysiek, omdat het de enige betaalvorm is die overal gebruikt kan worden. Je kunt iets kopen bij de vendingautomaat, je kunt een ringtone kopen op internet, en met de smartphone kun je altijd en overal geld overmaken aan mensen of iets bij een kassa afrekenen.”

Mobiel betalen in opkomst

Alle deelnemers aan het rondetafelgesprek zien de potentie van mobiel betalen. Pilots, die mede op initiatief van de Rabobank sinds 2010 op diverse plaatsen in het land draaien, zijn veelbelovend. Eric Blok verwacht de komende jaren een enorme groei. “In de nabije toekomst zullen vrijwel alle smartphones zijn uitgerust met een NFC-chip, je ziet al reclames voor mobiel afrekenen en er zijn zoveel partijen die het nu al ondersteunen. Eigenlijk is er maar heel weinig verschil met vroeger, toen ouders hun kind dagelijks wat geld mee gaven waar ze op school iets voor konden kopen. Nu kun je met MiniTix elke dag automatisch iets in de wallet van je kind stoppen. Dat is niet anders dan vroeger, maar het gaat op een andere manier.”

Cateraar Marc Damen heeft meegewerkt aan diverse pilots om cashgeld uit de scholen te bannen. Hij heeft de ervaring dat de omzet in de kantine daalt zodra er niet meer contant kan worden afgerekend. “Ik wil niets liever dan naar een cashless omgeving, want dat werkt veel efficiënter. Maar ik heb gemerkt dat, als er alleen met een Chipknip betaald kan worden, een groot deel van de leerlingen liever naar de supermarkt loopt waar ze wel contant kunnen betalen. Of ze de pas niet bij zich hebben of dat er te weinig saldo op staat weet ik niet, maar het kost mij omzet en de school veroorzaakt overlast doordat de kinderen de weg op gaan.”

Zicht op uitgaven van de leerling

Lianne Poels, zelf ouder, ervaart dagelijks het gemak van mobiel betalen. “Als ouder heb je heel goed inzicht in wat je kind uitgeeft. Mijn dochter krijgt elke week automatisch 10 euro in haar wallet. Als ze op school de sleutel van het locker verliest kost dat 8 euro, die ze met MiniTix kan betalen. Dat is een onvoorziene uitgave, waardoor ze niet meer voldoende geld heeft voor de rest van de week. Als ik dat wil kan ik via mijn smartphone direct een extra bedrag naar haar wallet overmaken. Dat kon met de Chipknip niet. Dan moest er iemand met een pasje in de hand mee naar een oplaadpunt.”

Stefan Dommers en Eric Blok.

Het Krimpenerwaard College denkt er serieus over na om mobiel betalen in de school te introduceren, maar wacht in ieder geval tot de nieuwbouw klaar is. Rutger van den Bosch: “Volledig cashless kan nog niet omdat de wereld om ons heen ook niet cashless is. Pas als het thuis en in winkels wordt gebruikt raakt het ingeburgerd en dan komt er ook meer draagvlak in scholen. Maar dat duurt niet zo lang meer. Ieder kind heeft wel een smart-phone en die hebben ze altijd bij zich. Dus ik verwacht dat het onder onze leerlingen veel gemakkelijker geaccepteerd zal worden dan de Chipknip. Maar de ouders zijn er nog niet klaar voor. Zij zullen denken 'geld in de cloud? Dat is wel even tricky, want het is wel míjn geld'. Daar moeten we bij de communicatie terdege rekening mee houden.”

Focus op dienstverlening

In het verleden werden nieuwe betaalsystemen in het onderwijs dikwijls gekoppeld aan één enkele toepassing: printen/kopiëren, catering, vending of kassa's. Voor de leveranciers van die toepassing, die bijdragen in de kosten van een dergelijke pilot, kan dat aardig in de papieren lopen, zeker als ook de omzet door het systeem terugloopt. MiniTix kan als betaalmiddel gebruikt worden bij al deze toepassingen. Marc Damen, cateraar bij het Krimpenerwaard College, wil graag aan een experiment met MiniTix meewerken, maar vindt dat er ook nog cash betaald moet kunnen worden. Als servicegericht bedrijf is hij van mening dat leerlingen niet gedwongen mogen worden om mobiel te betalen. “Neem Rotterdam, waar je alleen parkeergeld kunt betalen met de Chipknip. Ik heb niet zo'n ding, wíl het ook niet. Als ik wil betalen wil ik dat mijn munten worden gewisseld. Dus dan ben ik een teleurgestelde klant.”

Frits Wolters, Ramon Verweij en Marc Damen.

De overige deelnemers aan het rondetafelgesprek zijn het niet met hem eens. Lianne Poels kent voorbeelden van scholen waar cashless succesvol draait. Eric Blok verwacht dat de nieuwe generatie leerlingen mobiel betalen zullen omarmen. “Deze generatie leerlingen groeit op met de smartphone, is gewend om er allerlei dingen mee op te zoeken en verwacht ook min of meer dat ze ermee kunnen betalen en bestellen. Misschien nu nog niet, maar over een paar jaar wel. Daarom verwacht ik ook dat mobiel betalen een succes gaat worden in combinatie met diensten als aanwezigheidsregistratie, roostermeldingen, printen/kopiëren en dergelijke.” Rutger van den Bosch denkt bij het Krimpenerwaard College ook aan een brede inzet van mobiel betalen. “Het gaat om de multifunctionele inzetbaarheid in het schoolgebouw plus dat je meelift op de populariteit van de smartphone bij de leerling.”

Smartphone als katalysator

Ramon Verweij ziet de smartphone vooral als een katalysator voor de veiligheid in scholen. “Kinderen hebben de smartphone altijd bij zich, ze gebruiken hem bij de les en voor allerlei facilitaire zaken als lockers, mediatheek. Daardoor ben je af van het cashgeld met alle risico's van dien.”

Rob Schemkes signaleert een ontwikkeling waarbij scholen zich steeds minder focussen op apparatuur en steeds meer investeren in diensten. Hij refereert aan BYOD (Bring Your Own Device) en de discussies rond mobieltjes in de klas. “Er zijn al heel veel diensten beschikbaar, zoals roosterapps en Schooltas voor de iPad. Dat zal alleen maar toenemen en gemakkelijker worden in het gebruik.”

Eric Blok denkt dat leerlingen in de nabije toekomst veel zelfstandiger zullen zijn en eisen gaan stellen aan de facilitaire inrichting van hun school. Magna Carta haakt hierop nu al in met de ontwikkeling van een nieuw platform in combinatie met mobiel betalen. “Als je straks een Cola Light wilt kun je met een app kijken in welke vendingmachine dat nog aanwezig is. Wij proberen om het gebruiksgemak en de interface naar de gebruiker toe zo handig te maken dat het aantrekkelijk wordt om ze te gebruiken.”

Deelnemers aan het rondetafelgesprek

Lianne Poels, product/salesspecialist Cashless Solutions (chip, pin, MiniTix, iDEAL) bij Rabo Nederland. Zij adviseert samen met lokale Rabobanken o.a. onderwijsorganisaties in Nederland naar een cashless organisatie te gaan.

Ramon Verweij, marketing manager bij Rabo Nederland. Focust zich ondermeer op het cashless maken van het onderwijs.

Rob Schemkes, plaatsvervangend rector Krimpenerwaard College, belast met de bedrijfsvoering.

Rutger van den Bosch, hoofd facilitaire zaken van het Krimpernerwaard College.

Stefan Dommers, accountmanager van Quarto, leverancier van betaalsystemen.

Eric Blok, accountmanager educatie bij Magna Carta Chipcard Solutions BV, verantwoordelijk voor cashless betalen in het onderwijs (vending, catering, printen, kopiëren).

Marc Damen, directeur/eigenaar van Markies Catering Advies.

Frits Wolters, eigenaar/uitgever van vakblad Schoolfacilities, gespreksleider.

Stefan Dommers denkt dat niet alleen de leerlingen, maar ook de onderwijsinstellingen gaan kijken naar modernere betaaloplossingen. Quarto speelt hier op in met Online Backoffice software, waarbij iedere locatie online op eenzelfde database in kan loggen. Dit zorgt ervoor dat er op eenvoudige wijze zeer interessante rapportages opgevraagd kunnen worden. Juist deze rapportages bieden inzicht in de geldstromen zodat een duidelijk beeld gevormd wordt van contante en cashless betalingen aan de kassa. Zo kunnen ook locaties met elkaar vergeleken worden en kan er bijsturing plaatsvinden waar dit nodig is. Dit is niet alleen interessant voor een onderwijsinstelling, maar ook voor de cateraar.

Goede communicatie geboden

De populariteit van mobiel betalen is groeiende, vooral bij de jeugd en een nieuwe generatie leerkrachten, maar MiniTix heeft nog wel een aantal jaren tijd nodig om zich te ontwikkelen en maatschappelijk geaccepteerd te raken. Op termijn biedt dat kansen voor het onderwijs om al het cashgeld uit de scholen te verbannen. Scholen die MiniTix gaan gebruiken moeten er terdege rekening mee houden dat er een goede communicatie naar alle betrokken partijen nodig is. Lianne Poels: “Scholen hebben verschillende motivaties waarom ze hieraan gaan beginnen. De ene wil iets met catering, de ander iets met printen/kopiëren of excursies afrekenen. Het is goed dat ze kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Rabobank doet zijn best op landelijk niveau om MiniTix maatschappelijk geaccepteerd te krijgen en op lokaal niveau om onderwijsinstellingen te ondersteunen en die uitrol mogelijk te maken.”

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Agenda

Geen evenementen

Laatste uitgave