Bedrijfsvoering

Management

Privacy in het onderwijs

Privacy in het onderwijs

Scholen verwerken veel persoonsgegevens van leerlingen. Dat begint al bij het inschrijven van een leerling. Denk ook aan het gebruik van digitale systemen, zoals toetsingsprogramma’s en leerlingvolgsystemen of social media. Deze gegevens moeten zorgvuldig en veilig worden verwerkt. Hoe ga je daarmee om als onderwijsinstelling?

Samen met TK advocaten gaan we op 4 november in gesprek over wat de wetgeving rondom privacy voor onderwijsinstellingen betekent. Marlissa Rudolphij en Leila van der Pal (afbeelding rechts), advocaten privacyrecht en intellectuele eigendomsrecht, vertellen aan de hand van voorbeelden over privacy in het onderwijs en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er is genoeg ruimte om eigen vragen te stellen.

Programma

Het webinar start met een algemene introductie van de AVG. Hierbij zullen de basisbeginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens besproken worden. Ook zal aandacht besteed worden aan onderwerpen zoals bewaartermijnen, rechten van betrokkenen en datalekken. Verder kijken we naar wat er gebeurt wanneer je als onderwijsinstelling niet voldoet aan de AVG. Welke risico's zitten daaraan verbonden en welke straffen staan hierop?

Het programma start om 10:00 uur. Deelnemers krijgen voorafgaand een link naar het webinar toegestuurd.
Van te voren kunnen deelnemers vragen insturen die behandeld worden tijdens de bijeenkomst. 

Voor wie?

Deze bijeenkomst is in feite voor iedereen die werkt binnen een onderwijsinstelling relevant aangezien iedereen binnen de organisatie ‘AVG-proof’ met persoonsgegevens dient om te gaan. Denk aan bestuurders, schoolleiders en stafmedewerkers belast met de bedrijfsvoering in het onderwijs (PO, VO, MBO, HBO, WO).

Met wie:

  • Marlissa Rudolphij (afbeelding rechts) - advocaat
    TeekensKarstens advocaten notarissen (TK)
  • Leila van der Pal - advocaat
    TeekensKarstens advocaten notarissen (TK)
  • Ingrid de Moel - gespreksleider
    Directeur Bouwstenen/Schoolfacilities

Kosten

Bouwstenen-partners die lid zijn van het netwerk Onderwijs kunnen aan alle bijeenkomsten gratis deelnemen. Anderen betalen 125,- euro per keer.

Aanmelden

Meld je hier aan voor de bijeenkomst!

 
 
Facilitair Bedrijf

De nieuwe Schoolfacilities is uit!

De nieuwe Schoolfacilities is uit!

De nieuwste Schoolfacilities ligt weer voor je klaar! Lees alles over verduurzamen met koffiebekers, de beste werkplekken in het onderwijs en de eerste vegetarische faculteit van Nederland. Wil je ook het nummer (digitaal) doorbladeren? Neem dan ook een abonnement op Schoolfacilities en ontvang het laatste nummer in je inbox! 

Management

Voorbereid op nieuwe scholen

De gemeente Lansingerland heeft zich goed voorbereid op de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen die 1 juni 2021 in werking treedt. Deze wet maakt het mogelijk om nieuwe scholen te stichten op basis van belangstelling van ouders (marktonderzoek) en heeft ook ruimtelijke consequenties.  

Management

Afspraak is afspraak!


Wat zijn de do's en don'ts bij het opstellen van een contract voor bijvoorbeeld inkoop, schoonmaak of ICT? Yvo Rampersad en Marjoleine van Leerdam, beiden advocaat bij TK advocaten geven antwoord op de vragen vanuit het werkveld. Deze vragen zijn ook beantwoord tijdens de bijeenkomst van het netwerk Bedrijfsvoering op 3 juni 2021.

Management

Onderwijs in tijden van corona


Onderwijs in tijden van corona: dat is juridisch gezien best complex. Daarom schetsen PCBO Amersfoort, TK advocaten en Schoolfacilities een aantal praktijksituaties met suggesties hoe te handelen. Dat doen we aan de hand van vijf thema's, zoals ook op 11 maart 2021 is besproken met het netwerk Bedrijfsvoering.

Management

Een school voor de buurt

Een school voor de buurt

De Bisschop Bekkersschool in Groningen hoopt met een nieuwe school nog beter in te kunnen spelen op de problematiek in de wijk Paddepoel.

Opleidingen

Kennisnetwerk Bedrijfsvoering

Schoolfacilities en TK Advocaten bundelen hun krachten en starten in 2021 met een interactief kennisnetwerk 'Bedrijfsvoering in het onderwijs'. Tijdens de online netwerkbijeenkomsten bespreken we met elkaar de actualiteiten rond inkoop en aanbesteding, contractmanagement, fiscaliteiten, gegevensbescherming of een ander thema. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders en schoolleiders in het PO, VO, MBO, HBO en WO.

Management

Strakkere regie op onderwijs

In het rapport De Staat van het Onderwijs geeft de Inspectie aan hoe het onderwijs naar haar oordeel in 2019 heeft gefunctioneerd. Op alle onderwijsniveaus zijn er zaken te verbeteren. De inspectie pleit voor strakkere regie en meer eenheid.

Opleidingen

Na de zomer weer van start

Er moet, als gevolg van corona, veel geregeld worden om het eerstejaars onderwijs na de zomervakantie weer op de starten. Mirjam Bril, onderwijskundig adviseur bij de Hogeschool Rotterdam, vertelt wat er zoal bij komt kijken.

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave