Aanbesteden

Bedrijfsvoering - Aanbesteden

Waarom een FMIS onmisbaar is

 Waarom een FMIS onmisbaar is

Binnen de zorg en de zakelijke dienstverlening maakt een ruime meerderheid van de organisaties gebruik van een FMIS: een Facilitair Management Informatie Systeem. Daar heeft het zijn meerwaarde bewezen. Binnen het onderwijs ligt dit aantal een stuk lager. Een gemiste kans, want ook onderwijsinstellingen hebben baat bij het beheersen van de ondersteunende processen. 

 
Bedrijfsvoering - Aanbesteden

Gezonde leeromgeving in de stadsregio Rotterdam; 'Ech Well'

De basis voor goed onderwijs is dat kinderen en leerkrachten optimaal kunnen presteren. Diverse onderzoeken wijzen uit dat een gezonde leeromgeving een belangrijke voorwaarde is om deze prestaties mogelijk te maken. Gezondheid gaat verder dan het ‘Programma van Eisen Frisse Scholen’ en de schoolbesturen in de Stadsregio Rotterdam zijn zich hier steeds meer van bewust. Tijd voor een nieuwe start!

Bedrijfsvoering - Aanbesteden

Gilde Opleidingen kreeg met Best Value Procurement 'Meer waar voor haar geld'

Dick van Gasselt, Hoofd Huisvesting bij Gilde Opleidingen legde tijdens een onlangs gehouden seminar aan een select publiek uit waarom hij koos bij de aanbesteding van de renovatie van een van hun schoolgebouw aan de Groenveldsingel in Venlo voor de toepassing van Best Value (Procurement) en de samenwerking met het NIC. In een interactieve sessie ging Jelle Wenselaar dieper in op deze wijze van aanbesteding, terwijl Mr. Paul van Sleeuwen wees op de recente jurisprudentie van de nieuwe aanbestedingswet.

Bedrijfsvoering - Aanbesteden

Markt is klaar voor nieuwe manier van aanbesteden; “Denken over de bouw naar hoger niveau getild”

Bij nieuw- of verbouw kiezen veel onderwijsinstellingen nog steeds voor een traditionele manier van aanbesteden of ze leggen de regie bij projectmanagementbureaus waarna het schoolgebouw turn key wordt opgeleverd. En dat terwijl de markt klaar is voor nieuwe, beter op de organisatie afgestemde, innovatieve vormen van aanbesteden. ROC Gilde Opleidingen in Limburg week af van de geëffende paden en koos bij de aanbesteding van de renovatie van een van hun schoolgebouwen in Venlo voor de toepassing van Best Value (Procurement). Het NIC begeleidde de school in dit project dat zeker een vervolg gaat krijgen.

Bedrijfsvoering - Aanbesteden

Meer waar voor je geld met Best Value Procurement

Jaarlijks worden voor vele miljarden euro’s door besturen in het onderwijs aan werken, diensten en leveringen besteed. Een belangrijk deel van deze inkoopprocessen vindt plaats via een aanbesteding. Niet altijd wordt het beoogde doel bereikt en blijkt goedkoop duurkoop te zijn. “Best Value Procurement”, is volgens Het NIC de oplossing.

Bedrijfsvoering - Aanbesteden

Overheveling verantwoordelijkheid buitenonderhoud vraagt om een gedegen juridisch advies

Omdat schoolbesturen vanaf 1 januari 2015 zelf verantwoordelijk zijn voor nieuwbouw, buitenonderhoud en aanpassingen van hun schoolgebouwen, zijn zij verantwoordelijk voor het aanbestedingstraject van bijvoorbeeld grootschalige renovaties of nieuwbouw. Daardoor krijgen zij te maken met het aanbesteden, gunnen en contracten van verschillende werkzaamheden en dienen zij op de hoogte te zijn van de aanbestedingsregels. Voor veel besturen is dit een onbekend terrein. “Technische adviseurs hoeden u niet voor de juridische valkuilen!”

Bedrijfsvoering - Aanbesteden

Tobias Smits, controller RENN4: “Het voorwerk van een aanbesteding is erg belangrijk, bepaal goed wat je wilt”

Tobias Smits is controller bij RENN4; cluster 4 onderwijs voor ruim 2000 kinderen met gedragsstoornissen en psychiatrische problematiek in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). Daarnaast begeleidt RENN4 ongeveer 3500 leerlingen in het reguliere onderwijs via de ‘rugzakbegeleiding’. Binnen RENN4 werken ongeveer 800 personen op 10 scholen met 30 locaties. Samen met Pro Mereor is een Europese aanbesteding PSA (salarisadministratie) met optioneel financiële administratie afgerond.

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave