Gilde Opleidingen kreeg met Best Value Procurement 'Meer waar voor haar geld'

E-mailadres Afdrukken

Dick van Gasselt, Hoofd Huisvesting bij Gilde Opleidingen legde tijdens een onlangs gehouden seminar aan een select publiek uit waarom hij koos bij de aanbesteding van de renovatie van een van hun schoolgebouw aan de Groenveldsingel in Venlo voor de toepassing van Best Value (Procurement) en de samenwerking met het NIC. In een interactieve sessie ging Jelle Wenselaar dieper in op deze wijze van aanbesteding, terwijl Mr. Paul van Sleeuwen wees op de recente jurisprudentie van de nieuwe aanbestedingswet.

Op basis van zijn vijfendertig jarige ervaring in de projectontwikkeling, adviseerde Dick van Gasselt het bestuur niet te kiezen voor een traditionele all-in aanbesteding, waarbij het gebouw turn key zou worden opgeleverd. Dat was in zijn ogen veel te duur en niet transparant genoeg. Hij was voorstander van de Best Value aanpak, waarbij de voorkeur werd gegeven voor renovatie boven nieuwbouw.

Grote uitdaging voor BAM
Hiervoor schreef Dick van Gasselt zelf het programma van eisen. “Met behulp van het NIC hebben we aangegeven wat we wilden. Vervolgens was het aan de markt om na te denken over de best mogelijke oplossingen, inclusief vijftien jaar onderhoud, inclusief vervangingsvoorstellen in de meerjaren onderhoudsplannen en inclusief Service Level Agreements (SLA’s).  

Tijdens het seminar Best Value (Procurement) bij Gilde Opleidingen werd aan een select publiek in een interactieve sessie dieper ingegaan op de voordelen van deze wijze van aanbesteden.

“Het was voor ons een grote uitdaging om de renovatie van de bovenste verdiepingen in de weken van de zomervakantie te realiseren. De BAM heeft deze klus voor ons geklaard. Dagelijks zijn er 140 man tegelijk aan het werk geweest, om alles op tijd afgerond te krijgen.” De renovatie van het schoolgebouw aan de Groenveldsingel in Venlo is nog niet geheel afgerond. De bovenste drie verdiepingen zijn aangepakt, de begane grond komt later aan de beurt.

Stimulans voor integraal denken
De gehele renovatie van het schoolgebouw kost Gilde Opleidingen uiteindelijk omgerekend 721 euro per vierkante meter. Nieuwbouw zou bijna het dubbele hebben gekost. Een belangrijk uitgangspunt bij de renovatie was de circulaire economie, een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. “Bij alles dat je koopt, kun je afspraken maken over terugkoopgaranties. Dan koop je bijvoorbeeld vloertegels bij Desso, maar sluit je bij de koop meteen een terugkoopgarantie voor over vijftien jaar. Dat is echt het nieuwe denken.”

Volgens Dick Van Gasselt zal er op het gebied van inkoop de komende jaren veel veranderen. “We gaan toe naar een systeem waarbij je geen lampen meer koopt, maar de garantie op vijftien jaar goede verlichting. Je koopt geen cv meer, maar de garantie op een goede temperatuur.” Deze nieuwe manier van inkoop daagt volgens Jelle Wenselaar marktpartijen uit om met innovatieve oplossingen te komen en stimuleert het integraal denken. “Door meer aandacht voor nieuwe vormen van inkoop kun je innovatie echt stimuleren. Je kunt externe partijen meer uitdagen hun verantwoordelijkheid te nemen en mee te denken over innovatieve oplossingen.”
Dick van Gasselt zegt blij te zijn dat het bestuur van Gilde Opleidingen het heeft aangedurfd zijn nek uit te steken door voor deze vorm van aanbesteden te gaan. “We lopen daarmee voorop in een nieuwe ontwikkeling en zijn een voorbeeld voor andere scholen.”

Meer waar voor je geld met Best Value Procurement
Best Value Procurement is volgens Jelle Wenselaar een andere kijk op inkopen, aanbesteden en implementeren dan de manier waarop dit in de regel gebeurt. Het is een visie en werkwijze voor inkopen en aanbesteden waarbij de focus niet ligt op de prijs, maar op de prestatie van marktpartijen. De opdrachtgever krijgt daarmee de hoogste waarde binnen het beschikbare budget. Door in aanbestedingen meer ruimte te geven aan kwaliteit en gebruik te maken van de kennis en kunde van marktpartijen in het selectie- en gunningproces, kunnen opdrachtgevers vrijwel altijd een betere ‘deal’ maken. Dit vraagt echter van opdrachtgevers een andere benadering van het inkoopproces.
 

Dick van Gasselt (links) en directeur Jelle Wenselaar van Het NIC leggen uit waarom zij het bestuur adviseerden niet te kiezen voor een traditionele all-in aanbesteding, waarbij het gebouw turn key zou worden opgeleverd.

Met een geïntegreerde contractvorm worden verschillende fasen (bijvoorbeeld ontwerp, uitvoering en onderhoud) door één opdrachtnemende partij uitgevoerd. Wordt dit ook nog op basis van Best Value voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd, dan heeft een onderwijsinstelling geen voltallig team van een bouwmanagementbureau nodig maar slechts een afgeleide daarvan. Volgens Jelle Wenselaar wordt hiermee enorme transparantie, sneller budgetzekerheid en een integrale benadering verkregen om te komen tot de beste oplossingen voor het onderwijs.
Een bijkomend voordeel van het aanbesteden met de methodiek van Best Value is dat de aanbestedende dienst meer kennis vergaart doordat de deskundige opdrachtnemers hun beoogde aanpak van het project en daarmee samenhangende voordelen deelt. Dit in tegenstelling tot het traditionele aanbesteden, waarbij een lijst van eisen en wensen wordt opgesteld door de aanbestedende dienst zelf. De inkopers van de aanbestedende dienst profiteren hiervan en doen er veel kennis mee op.

En de risico’s van Best Value?
Mr. Paul van Sleeuwen wees op de juridische aspecten van de nieuwe aanbestedingswet. Ook in de nieuwe wet moet aan de wet- en regelgeving worden voldaan. Zo dient, net als in elke aanbesteding, de scope van de opdracht duidelijk te zijn: wat is precies de behoefte van de aanbestedende dienst en moet dus door de inschrijvers worden aangeboden?

Paul van Sleeuwen noemde als praktijkvoorbeeld een uitspraak in kort geding bij een aanbesteding van leermiddelen op basis van Best Value. De omschrijving van de doelstellingen was zo vaag, dat geen duidelijk beeld kon worden verkregen van wat de scholen precies voor ogen hadden. Daarbij hadden de scholen aangegeven dat zij alleen maar wilden zien hoe de inschrijvers dachten te kunnen voldoen aan de doelstellingen, zoals geformuleerd in het aanbestedingsdocument. Maar die gaven weinig houvast, waardoor oordeelde de rechter dat deze strijdig was met het transparantiebeginsel.

Een andere valkuil bij het aanbesteden met de methodiek van Best Value noemde Paul van Sleeuwen het ontbreken van een goede budgetraming. Het maximale budget (plafondbedrag) voor de opdracht wordt in het aanbestedingsdocument aan de potentiële inschrijvers bekend gemaakt, zodat zij aan de hand daarvan en de functionele eisen en wensen kunnen inschatten hoeveel kwaliteit zij kunnen aanbieden binnen dat budget. Dit betekent dat het maximale budget wel toereikend moet zijn om een oplossing te verkrijgen welke voldoet aan de geformuleerde functionele eisen en wensen.

Voor herhaling vatbaar!
Rond dit ontspon zich een interessante discussie met de aanwezigen. Zij waren unaniem van mening dat dit soort bijeenkomsten een positieve bijdrage leveren aan de deskundigheidbevordering van de beslissers in het onderwijs. Immers: op het gebied van inkoop zijn er nog een aantal slagen te maken.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar:
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , ROC Gilde Opleidingen
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , Het NIC

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Agenda

Geen evenementen

Laatste uitgave