Bevolkingskrimp

Bedrijfsvoering - Bevolkingskrimp

Enorme consequenties krimp

Enorme consequenties krimp

In vrijwel heel Nederland krimpt het aantal leerlingen, in de achterhoek zelfs met 30 tot 40%. Dat is op zich geen nieuws, maar het wordt nu wel steeds meer voelbaar. Minister Slob biedt hulp.

 
Bedrijfsvoering - Bevolkingskrimp

Nieuwe scholen ondanks krimp

Het aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs daalt. Tegelijkertijd komen er  nieuwe scholen bij. Zo openen steeds meer vrijescholen hun deuren: de toename aan leerlingen telde daar de laatste vijf jaar zo’n twintig procent. Dit soort onderwijs waarbij niet alleen de prestaties centraal staan maar ook de persoonlijke ontwikkeling, blijkt een gat in de markt.

Bedrijfsvoering - Bevolkingskrimp

IJsselgroep IKC-model zet bedreiging om in een kansDe educatieve dienstverlener IJsselgroep heeft een IKC-model ontwikkeld, waarmee 'anders' naar een Integraal Kindcentrum wordt gekeken. Voor een presentatie van haar concept werden vertegenwoordigers van basisscholen, gemeenten en kinderopvang uitgenodigd voor een kick-off in Het Timpaan in Wehl. Inleider was Dr. Frans de Vijlder, HAN-lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties. Waarom voor hem en Het Timpaan is gekozen, werd in het verloop van het programma, onder voorzitterschap van Henkjan Kok, duidelijk.

Bedrijfsvoering - Bevolkingskrimp

Manon Ketz over de Arnhemse IKC-ontwikkeling: “Onderwijs, opvang én gemeente moeten elkaar vinden op gedeelde kindvisie”

Arnhem heeft een hoge ambitie met de ontwikkeling van IKC’s. In de gemeentelijke nota ‘Visie op het jonge kind, de praktijk’ is beschreven wat ‘de stip aan de horizon’ is om te komen tot een krachtige pedagogische omgeving waar het huidige versnipperde aanbod aan voorzieningen, organisatieprincipes en financieringsstromen plaats maakt voor een Integraal Kindcentrum. Om deze ontwikkeling te ondersteunen, is er een stedelijke stuurgroep gevormd waarin de wethouder, de gemeentelijk beleidsverantwoordelijken, de peuterspeelzaalorganisaties SPA en Rijnstad, de kinderopvangorganisaties SKAR (onderdeel van Korein Groep) en Partou en de drie Arnhemse PO besturen Delta, Fluvius en de Basis, zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep wordt ondersteund door Stichting PAS. De voorzitter van de stuurgroep is Manon Ketz, directeur-bestuurder van de Basis. Margareth Arnts vroeg Manon naar haar persoonlijke visie op IKC ontwikkeling.

Bedrijfsvoering - Bevolkingskrimp

Margareth Arnts en Henkjan Kok: “Een Integraal Kindcentrum ontwikkel je ook integraal”

Margareth Arnts en Henkjan Kok constateren een groeiende belangstelling voor de ontwikkeling van de Integrale Kindcentra. Dat ze er moeten komen is iets wat zeker is, daar is iedereen het over eens. Maar hóe ze er moeten komen is een opgave voor velen en daarmee een dilemma. De landelijke overheid is verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving. De ontschotting tussen de verschillende samenwerkpartners is vooralsnog een hobbel vanwege de eigen juridische en financiële verantwoordingskaders. Beide adviseurs zijn procesbegeleider leerlingdaling Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs in een aantal krimpregio’s en hebben veel ervaring in de ontwikkeling van Integrale Kindcentra.

Bedrijfsvoering - Bevolkingskrimp

Henkjan Kok, Procesbegeleider Krimp Achterhoek PO: “De Transitieatlas is een belangrijk hulpmiddel bij de vorming van IKC’s”

De Achterhoek heeft in toenemende mate te maken met ontgroening. Bronckhorst krijgt de komende tien jaar 29 procent minder leerlingen, terwijl ze al een daling van bijna 20 procent achter de rug hebben. In Duiven staan inmiddels 22 schoollokalen leeg. Als regionaal procesbegeleider brengt Henkjan Kok gemeenten, basisscholen en kinderopvang bij elkaar om de gevolgen van krimp het hoofd te bieden. De vorming van IKC’s is vaak een voor de handliggende oplossing, maar dat vraagt wel om een andere mindset, vaardigheid en gedrag.

Bedrijfsvoering - Bevolkingskrimp

Henkjan Kok, procesbegeleider Krimp Achterhoek: “Gemeente Bronckhorst wil pluriform en geografisch goed bereikbaar basisonderwijs in haar dorpen”

Het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd ligt naar verwachting in 2025 ruim 30 procent lager dan in 2010. In het voorjaar van 2014 hebben vertegenwoordigers van gemeenten, schoolbesturen, dorpsbelangorganisaties, regio, provincie en rijksoverheid zich uitgesproken over de criteria die van belang zijn bij het aanpakken van de gevolgen van de ontgroening voor de voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs. Deze zijn verwoord in een Transitieatlas. Als procesbegeleider krimp is Henkjan Kok nauw bij de totstandkoming van de Transitieatlas betrokken. Aan hem de taak om die afname van het aantal leerlingen de komende jaren in goede banen te leiden.

Meer artikelen...

Trefwoorden

Agenda

Geen evenementen

Laatste uitgave