Inkoop

Bedrijfsvoering - Inkoop

John Schreijer: “Professionalisering van inkoop bevordert een efficiënte bedrijfsvoering en levert veel geld op”

John Schreijer: “Professionalisering van inkoop bevordert een efficiënte bedrijfsvoering en levert veel geld op”

Als directeur vastgoed en centrale inkoop heeft John Schreijer in samenwerking met inkoopkenniscentrum Pro Mereor de inkoopfunctie bij Scholengroep Quadraam geprofessionaliseerd. Het gedachtengoed en de ervaringen die daarbij zijn opgedaan worden door de VO-raad omarmd. De sectororganisatie heeft geld vrijgemaakt waarmee Schreijer door middel van het Inkoopplatform VO scholen de komende twee jaar kan motiveren en ondersteunen om die professionalisering ook ter hand te nemen. Dat is hard nodig: “Besturen zijn wettelijk verplicht om inkoopbeleid te formuleren en aanbestedingen zichtbaar te maken, maar daar maken ze nog te weinig werk van. Zonde, want van professionele inkoop heb je veel profijt. Als schoolbestuur mag je dat niet laten liggen.”

 
Bedrijfsvoering - Inkoop

Wiljan Daris: "Kostenmanagement voor onderwijsinstellingen levert meer op dan u denkt"

Het zal niemand ontgaan zijn: elke week verschijnen er berichten in de pers over bezuinigingen en teruglopende leerlingenaantallen in het onderwijs. Het gevolg is dat onderwijsinstellingen nog scherper moeten letten op hun indirecte kosten.

Bedrijfsvoering - Inkoop

Wees geen dief van uw eigen portemonnee! Professionalisering van inkoop loont

Professioneel inkopen. In het bedrijfsleven is het gemeengoed. Het onderwijs heeft een voorzichtige start gemaakt en ruikt kansen. Maar let op! Laat je niet verleiden door uitsluitend op prijs te sturen.

Bedrijfsvoering - Inkoop

Significant: “Schoolbesturen kunnen de leermiddelenmarkt zelf radicaal openbreken”

Het geven van goed onderwijs, dat is waar scholen zich op willen richten. Onderwijs dat wordt ondersteund met de best passende leermiddelen en dat tegen aanvaardbare kosten. Met de huidige ontwikkelingen op die markt gebeurt echter het tegenovergestelde. Scholen moeten zich nu met randzaken bezighouden, en leermiddelen kiezen ze op basis van kosten in plaats van op basis van inhoudelijke criteria. Van de drup in de regen zo op het eerste oog. Maar eigenlijk is het de weg naar een hoosbui met een lekkend dak.

Bedrijfsvoering - Inkoop

Door wijzigingen in wet- en regelgeving is BTW niet altijd een kostenpost!

De wet- en regelgeving omtrent onderwijs en btw is de afgelopen jaren op diverse punten gewijzigd en er zeker niet eenvoudiger op geworden. Door echter slim om te gaan met deze wet- en regelgeving kunt u wellicht diensten inkopen zonder btw en/of btw op ingekochte goederen en diensten (deels) terugvragen van de fiscus. Uiteraard is het ook van belang dat u waar nodig ook btw afdraagt aan de fiscus om zodoende fiscale claims te voorkomen.

Bedrijfsvoering - Inkoop

Nicole Orgelist, Staring College: “Professionaliseren van de inkoop levert ons minimaal 6 procent besparing op”

Het Staring College gaat de komende jaren het inkoopproces professionaliseren en de bedrijfs- en werkprocessen optimaliseren. Als hulpmiddel is een abonnement genomen op de inkoopportal (de bestelservice) van Bestdeal. De lopende inkoopcontracten worden geïnventariseerd, de nut en noodzaak van een contract wordt bekeken het factureringsproces wordt efficiënter ingericht zodat  de medewerkers in het primaire proces hun bestellingen eenvoudiger via een bestelportal kunnen inkopen. Nicole Orgelist, hoofd bedrijfsvoering, heeft er drie jaar voor uitgetrokken: “Voor zo'n traject moet je wel de tijd nemen, want door het optimaliseren van het inkoopproces zal ook het financiele proces opnieuw onder de loep moeten worden genomen. Dat houdt uiteraard  verband met elkaar. Uiteindelijk denk ik dat we door die combinatie van professionele inkoop en lagere overhead misschien wel  10 procent kunnen bezuinigen op het inkoopproces.”

Bedrijfsvoering - Inkoop

Algemene inkoopvoorwaarden, nuttig of nutteloos?

In de praktijk blijkt vaak dat onderwijsinstellingen niet beschikken over algemene voorwaarden. Redenen hiervoor kunnen erg variërend zijn, soms is men simpelweg niet bekend met het fenomeen algemene voorwaarden, maar soms ervaart men het hebben van eigen algemene voorwaarden als nutteloos. Immers, ‘het merendeel staat toch gewoon in de wet’, ‘de verkoper heeft toch algemene voorwaarden’ of ‘we hebben toch een overeenkomst opgesteld’.

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave