Shared Services

Bedrijfsvoering - Shared Services

Fusietoets onderwijs versterkt ontwikkeling 'shared services center'

Fusietoets onderwijs versterkt ontwikkeling 'shared services center'

Onder het motto "niet groter dan nodig, klein waar het kan" heeft de Tweede Kamer onlangs ingestemd met het wetsvoorstel waarmee voor de gehele onderwijssector een fusietoets wordt geïntroduceerd. Aangezien schoolbesturen om goede redenen behoefte blijven houden aan samenwerking, zullen schoolbesturen op zoek gaan naar andere vormen van duurzame samenwerking. De oprichting van gezamenlijk beheerde 'shared service centers' is er daar één van.

 
Bedrijfsvoering - Shared Services

Nieuw diagnose-instrument voor de facilitaire praktijk: de Facilitaire Barometer

Een interview met Joop van Duren, parttime directeur Onderzoek & Ontwikkeling bij het (facilitair) managementadviesbureau Inteon en als docent verbonden aan Hogeschool Zuyd. Joop van Duren heeft de regie over de ontwikkeling en toepassing van een nieuwe tool: de Facilitaire Barometer. Dit interview gaat in op het hoe en waarom van deze Barometer.

Bedrijfsvoering - Shared Services

Erik van Aalzum, ROC Nijmegen: "Stap voor stap naar een Shared Service Center"

Vanaf het ontstaan van ROC Nijmegen in 1997, als gevolg van een fusie tussen verschillende mbo’s en streekscholen, geven de sectoren bestuurlijk autonoom invulling aan beleid en uitvoering. Hierdoor was sturing op financieel, deelnemers- en HR-gebied niet mogelijk en betrouwbare managementinformatie niet voorhanden. Daarom startte ROC Nijmegen in 2003 met het inrichten van een aantal centrale functies en taken en het inrichten van een management rapportage omgeving. Erik van Aalzum is als Directeur Financiën en Bedrijfsvoering van ROC Nijmegen verantwoordelijk voor de uitvoering in samenwerking met management adviseur Taco Sijbrandij van Promundo.

Trefwoorden

Agenda

Geen evenementen

Laatste uitgave