BHV
Het Nederlands Instituut voor Schoolhulpverlening en Veiligheid (NISHV) verzorgt sinds jaar en dag special op het onderwijs gerichte cursussen, waarmee de Arbo- en BHV-verplichtingen worden ingevuld ...
Het Bindelmeer College heeft samen met het aangrenzende ondersteuningsbureau van stichting ZAAM een training over de ontruiming van de gebouwen gehad. Doel was de interne samenwerking te versterken ...
Scholen willen graag veilige omgevingen zijn, maar ze hebben te weinig knowhow om dat te realiseren. Dat zegt John Jongenelen, gecertificeerd hoger veiligheidskundige en docent bij FiAC/NISHV. “Het ...
... voor SHV/BHV’ers. Een leuke maar nuttige cursus met heftige en confronterende oefeningen, zegt een cursist. “Ik ga er in mijn school beslist mee aan de slag.” Er gebeuren regelmatig ...
... over fysieke maatregelen, zoals gebruiksvergunningen, ontruimingsplannen, veiligheidskeuringen voor installaties en speeltoestellen, legionella plannen en bhv-trainingen, maar ook over schoolveiligheidsplannen, ...
Ernstige incidenten komen in scholen in Nederland bijna nooit voor. Maar als het gebeurt moet je daar als school wel klaar voor zijn, met voldoende opgeleide BHV’ers. De verplichte jaarlijkse ...
... uitzondering. In veel scholen wordt de rol van preventiemedewerker toegewezen aan een SHV/BHV'er of een arbo-coördinator. Vervolgens worden die mensen aan hun lot overgelaten en moeten ze zelf ...
... zijn, je weet ook wat je daaraan moet doen, dus dan heb je voor de wetgeving aan de belangrijkste voorwaarden voldaan. Er rest alleen een stukje Schoolhulpverlening (SHV) en BHV. Dat kan de school met ...
... cursussen of trainingen. Acht op de tien ondersteuners volgden de afgelopen drie jaar een kortdurende cursus zoals: bhv/ehbo (52 procent); omgaan met lastig gedrag van leerlingen (18 procent); pedagogisch/didactische ...
... van onze trainers en docenten doen steeds meer onderwijsinstellingen besluiten te kiezen voor SHV (Schoolhulpverlening) i.p.v. BHV (Bedrijfshulpverlening). Meer informatie: www.nishv.nl   ...
Opleidingsinstituut FiAC is al jaren stevig geworteld in onderwijsland. Toch duurde het even voordat directeur Jan den Boer zich bezig ging houden met BHV-opleidingen. “We kregen wel vragen van ...
... drie trappenhuizen bereikbaar. Theo van Sommeren, verantwoordelijk voor ARBO en BHV bij SPOM: “We hebben één hoofdingang aan de voorkant en vijf rustige ingangen aan de voor- en achterzijde. ...
... gebeurde regelmatig dat een instrument of decor niet op tijd klaar stond of dat de verplichte BHV’er niet aanwezig was. Alle betrokkenen, van de vijf betrokken afdelingen, zijn uitgebreid geïnterviewd ...
... De functie is overigens wel doorgevoerd bij de bhv-organisatie. Door het alarmnummer te bellen, gaan de telefoons én gsm’s van acht bhv’ers over.” Geen risico’s Het ...
... alleen niet voldoende. “Als er een alarm afgaat moet iedereen op de juiste wijze reageren. Om de veiligheid optimaal te garanderen moet ook de BHV goed op orde zijn en is een jaarlijkse ontruimingsoefening ...
... (hoofd)brandwacht, mijn certificaten veiligheid, mijn diploma’s EHBO/HBHV, omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag. Het is toch vreemd dat mij dat in de CAO geen enkel recht geeft op extra ...
...  Assistent bij BHV-procedures Het systeem bewijst ook zijn nut in het geval van een ontruiming. Harmen Visser: “In het verleden was het altijd de vraag op welk moment je zeker wist dat iedereen ...

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave