aanbesteden
... om met WSM in zee te gaan. Omdat wij met een zeer kleine organisatie al het onderhoud op onze 54 scholen met 89 gebouwen zelf regelen en aanbesteden, eisen we van de opdrachtnemers een zeer grote mate ...
Regelmatig passeert de vraag of onderwijsinstellingen aanbestedingsplichtig zijn. Aanbestedende diensten zijn aanbestedingsplichtig conform artikel 1.1 van de nieuwe Aanbestedingswet, die sinds 1 april ...
... aangaan. Een andere meevaller was dat de marktsituatie in de bouwwereld op het moment van aanbesteden heel gunstig was. Door de combinatie van een voordelige financiering en een gunstige aanbesteding waren ...
... regelen. Daar ben ik in 2010 mee aan de slag gegaan. Bij het inrichten van de inkoopfunctie, waaronder het doen van aanbestedingen zijn wij bijgestaan door Pro Mereor, en dat was nodig, want aanbesteden ...
Succesvol inkopen en aanbesteden is topsport en kan rekenen op een goed gevulde tribune. Van inkoopprofessionals wordt rendement verwacht. Marktkennis, maatschappelijke verantwoordelijkheid, juridische ...
... (Aw) heeft een grote impact op aanbestedende diensten, vooral voor wat betreft aanbestedingen onder de EU-drempel. Naast gemeenten krijgen alle onderwijsinstellingen (primair, voortgezet, beroepsonderwijs ...
... een opdrachtnemer die een (Europese) aanbesteding gegund heeft gekregen. Een voorbeeld: aanbestedende dienst (onderwijsorganisatie X) zoekt middels een Europese aanbesteding een schoonmaakdienstverlener. ...
...  Algemeen wordt aangenomen dat het geïntegreerd aanbesteden van de verschillende facetten van huisvesting samenwerkingsvoordelen oplevert, zowel financieel als in kwalitatief opzicht. Door toepassing ...
Bij Europees aanbesteden worden veel begrippen gebruikt; niet altijd is helder wat welk begrip precies inhoudt. ‘Geschiktheidseisen’, ‘uitsluitingsgronden’ en ‘selectiecriteria’ ...
... rol. De geprognosticeerde kostenbesparingen blijven hierdoor lange tijd onzeker. Door slim inkopen en aanbesteden kan uw organisatie veel geld besparen. Pro Mereor helpt het ...
... de mogelijkheden voor uw project(en). Contracteren en aanbesteden (Wesley Veekman (PPSsupport) / Gerald Sterkenburg (Bouwconsortium Zeeburgereiland) Waar moet u aan denken bij het contracteren ...
Op 19 februari 2010 is de Wet Implementatie Rechtsbeschermingrichtlijnen Aanbesteden, ofwel WIRA, in werking getreden. Het doel van de WIRA is het waarborgen van rechtsbescherming voor ondernemers. ...
... (SCS), dat ook Eindhoven ondersteunde bij het Europees aanbesteden van het DBFMO-contract, is per 1 juli 2012 gestopt met zijn werkzaamheden. Scholen en gemeenten met vragen over innovatieve aanbestedingsvarianten ...
... gedachtegoed van de Amerikaanse professor dr. Dean Kashiwagi. De filosofie achter prestatieinkoop is anders dan bij traditioneel aanbesteden. Bij prestatieinkoop wordt de opdrachtnemer als expert op zijn ...
... de slechte communicatie tussen alle betrokken partijen. De opdrachtgever verliest de wensen van de gebruikers uit het oog en de bouwers gaan teveel hun eigen gangetje. Ook de manier van aanbesteden op ...
... het opsplitsen van aanbestedingen de transparantie en flexibiliteit bevordert. Dick Aarsen: "Als wij multifunctionals aanbesteden willen we ons daar volledig op focussen. Als je in een tweede perceel ...
Succesvol inkopen en aanbesteden is topsport en kan rekenen op een goed gevulde tribune. Van inkoopprofessionals wordt rendement verwacht. Marktkennis, maatschappelijke verantwoordelijkheid, juridische ...
... aanbesteden Hoewel het goed mogelijk is dat (kleine) stichtingen niet verplicht zijn om Europees aan te besteden, conformeren zij zich wel aan de beginselen door in te stappen in een inkoopcollectief1). ...
Succesvol inkopen en aanbesteden is topsport en kan rekenen op een goed gevulde tribune. Van inkoopprofessionals wordt rendement verwacht. Marktkennis, maatschappelijke verantwoordelijkheid, juridische ...
Succesvol inkopen en aanbesteden is topsport en kan rekenen op een goed gevulde tribune. Van inkoopprofessionals wordt rendement verwacht. Marktkennis, maatschappelijke verantwoordelijkheid, juridische ...
Pagina 2 van 3

Trefwoorden

Agenda

Geen evenementen

Laatste uitgave