betaalsysteem
Een betaalsysteem uitrollen voor alle multifunctionals, vendingmachines en kassa’s, dat was het eerste grootschalige project van de nog jonge University College Leuven Limburg (UCLL). Inepro nam ...
... wat inhoudt dat de financiële geldstroom wordt beheerd. Cashless en contactloos betalen Xafax NetPay® is een universeel cashless betaalsysteem voor optimaal betaalgemak. De basis ...
... is in één oogopslag te zien wie er wél had moeten zijn maar niet is en de leerlingen toegang geven tot hun locker, kopieermachine of het betaalsysteem van de diverse vendingapparaten. ...
Met het verdwijnen van de chipknip per 1 januari 2015 moeten onderwijsinstellingen kiezen voor een alternatief betaalsysteem. Wageningen UR schreef daarom in 2013 een Europese aanbesteding uit, die ...
... catering, vending en repro. Het gaat dan meestal om kleine bedragen. “Omdat een definitieve bancaire opvolger van de Chipknip (nog) ontbreekt, is een gesloten betaalsysteem een geschikte opvolger ...
...  Het systeem van Inepro is een gesloten systeem, maar Van der Waal benadrukt dat er gemakkelijk een koppeling is te maken naar een open betaalsysteem. “Dat ...
... naar een ander betaalsysteem. Groot voordeel van MyOrder Cashless Betalen is dat bijna alle cateraars al een MiniTix-contract hebben, dat zal dus geen vertraging of aanpassingsproblemen opleveren.” ...
Q-PAY van Quarto is helemaal klaar voor het onderwijs! Het betaalsysteem Q-PAY is de nieuwste loot aan de boom van Quarto, specialist in betaalsystemen. Met dit betaalsysteem, wil Quarto de onderwijswereld ...
... Het is afhankelijk van de inrichting van hun betaalsysteem óf er maatregelen genomen moeten worden en zo ja, welke”. Magna Carta is gespecialiseerd in deze systemen, kent ook die van andere ...
... en kopieën te kunnen afrekenen/registreren met het doel bewuster om te gaan met papier. Were Di gebruikt daarvoor al sinds de opening van de nieuwbouw het Xafax-betaalsysteem en het Follow Me printsysteem, ...
... het systeem zou gaan verdwijnen. Bij het zoeken naar een nieuw betaalsysteem in het voorjaar van 2012 werd de Chipknip daarom buiten beschouwing gelaten. Mifare en MiniTix – het nieuwe betaalsysteem ...
Xafax NetPay is een compleet cashless betaalsysteem voor printen, kopiëren, betalen aan de kassa en bij snoep- en frisdrankautomaten. Een systeem waarbinnen alle kaartlezers en kaarten centraal ...
... een duale betaaloplossing heeft (open en gesloten betaalsystemen) worden alle relevante mogelijkheden opengehouden en hebben onderwijsinstellingen volledige vrijheid om een betaalsysteem te kiezen. Daarmee ...
De International School of Amsterdam (ISA), gevestigd in Amstelveen, gebruikt sinds dit schooljaar het cashless betaalsysteem MiniTix in de kantine. Het systeem is door Rabobank ontwikkeld en werkt ...
... Dit vraagt veel overleg en afstemming tussen alle partijen. Door de Huismeester is het beheer van het betaalsysteem neergelegd bij Magna Carta: een grote en betrouwbare speler in de markt van betaalsystemen. ...
... is een faciliteit die we nog niet hebben geactiveerd, maar dat gaan we nog wel doen." Onafhankelijke specialisten Een beheer- en betaalsysteem als dat van Xafax wordt door leveranciers van ...
... Schemkes, Rutger van den Bosch en Lianne Poels. Op het Krimpenerwaard College is in 2004 een betaalsysteem met de Chipknip geïntroduceerd. Doel was om het cashgeld uit de school te bannen, ...
Het St-Gregorius College in Utrecht werkt sinds enkele maanden met een nieuw betaalsysteem van Xafax. Het wordt gebruikt voor printen/kopiëren, vendingautomaten en de kassa's. Xafax heeft de ...
... de leerling zich met een schoolpas. Mutaties in het saldo worden allemaal op het netwerk gedaan.” Controle over uitgaven Een betaalsysteem op basis van netwerktegoeden is een bewuste keuze ...
... betaalsysteem: één aanspreekpunt. De keuze viel op Magna Carta: een grote en betrouwbare speler in de markt van betaalkaartsystemen en een bedrijf dat dit project aan kon. Spin in het ...
Pagina 1 van 2

Trefwoorden

Agenda

Geen evenementen

Laatste uitgave