binnenklimaat
Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen vaak onder de maat is. Dit is niet alleen slecht voor de gezondheid, maar ook voor de leerprestaties van de leerlingen. Philips ...
... gevallen een slecht binnenklimaat. Wij hebben met elkaar gezegd: ‘dit kan zo niet langer, hier moeten we iets aan doen’. Vandaar dat we de handen ineen hebben geslagen en met de schoolbesturen ...
... haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke systeemkeuzen. Dit heeft geresulteerd in een aanvullende subsidie van de gemeente. Daardoor kon voor zowel energie als het thermisch binnenklimaat, klasse ...
... er bovendien een fijn binnenklimaat gecreëerd en wordt het verbruik van energie beperkt. Naast een mooi gebouw met lage onderhoudskosten heeft het tegelijkertijd aanbesteden van realisatie en exploitatie ...
... binnenklimaat en de energierekening?’ Door die vragen goed te formuleren en te prioriteren, kan een passend systeem worden geselecteerd. Doorlopende updates Peter Couwenberg, consultant ...
... schoolgebouwen, rijst de vraag hoe met de bestaande portefeuille om te gaan. Daarbij is de kwaliteit van de bestaande schoolgebouwen een belangrijk uitgangspunt, waarin onderwerpen als asbest en binnenklimaat ...
... gaat ook over een gezonde werkomgeving (binnenklimaat, inrichting) en sociale veiligheid (pesten, agressie, social media, radicalisering). Schoolveiligheid gaat dus veel verder dan wat er wordt behandeld ...
... doelen te realiseren op het gebied van duurzaamheid, infrastructuur, veiligheid en binnenklimaat. De schoolbesturen hebben het 'bouwheerschap' overgedragen aan de gemeente. Dat is al vanaf ...
... school. Stadsdeel Zuid startte eind 2013 met een nieuwe, integrale aanpak in het project ‘Verbeteren Binnenklimaat en Energieprestaties’. Het Stadsdeel heeft hiervoor actief ...
... de vastgoeddag een project waarbij vanuit de gemeente het binnenklimaat op 120 scholen wordt verbeterd. Een project vanuit de politiek en met geld van de gemeente. Een goed voorbeeld dat er weldegelijk ...
... is over de effectiviteit van deze methode, blijkt uit praktijkonderzoek dat planten wel degelijk kunnen bijdragen aan een beter binnenklimaat. Geïrriteerde en droge ogen, hoofdpijn of dufheid ...
... kom je hoogstwaarschijnlijk ook niet met een ov-jaarkaart thuis. Combinatie van menselijk gedrag De praktijk wijst uit dat het beheersen van de luchtkwaliteit en het binnenklimaat van huisvesting ...
... van appeltaart' Frans Rasenberg, wetenschapper binnenklimaat schreef de column 'Leren van appeltaart' om de doelstelling van de stichting te verduidelijken.. Het proces van ontwerpen ...
... gebeuren dat onderwijsinstellingen na dure nieuwbouwprojecten met een miljoenenstrop achterblijven. “Soms gaat het om prachtige gebouwen die architectuurprijzen winnen, maar waarin het binnenklimaat ...
Voor optimale leerprestaties is een gezond binnenklimaat nodig. Een toekomstbestendig schoolgebouw moet daarbij ook duurzaam, veilig en flexibel zijn zonder dat het onderwijsbudget belast wordt ...
... Dat zegt Frans Rasenberg, wetenschapper binnenmilieu en het brein achter de Brainy. In de afgelopen jaren is er veel aandacht en geld beschikbaar geweest voor verbetering van het binnenklimaat ...
... is op het vlak van duurzaamheid over energieneutraliteit, energiebesparing, verbetering van binnenklimaat en duurzame energie. “Maar wat zijn nu de mogelijkheden en welke belemmeringen liggen er? ...
... zijn essentieel. Voor wie niet deskundig is op het gebied van binnenklimaat in relatie tot CO2-niveau's zijn dit soort discussies niet te volgen. Wat geeft een CO2-meter in de klas eigenlijk ...
... Want uit onderzoek blijkt dat het binnenklimaat in de meeste scholen nog steeds niet op orde is. Leveranciers van ventilatiesystemen en installateurs lijken het niet op orde te krijgen. Samen met hen zal ...
... aan het verhogen van de gebruikerstevredenheid door bijvoorbeeld het realiseren van een plezierige en comfortabele werkomgeving en een prettig en gezond binnenklimaat. De huisvesting kan bijdragen ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave