doordecentralisatie
... Het is daarom een essentiële onderlegger voor breed gedragen afspraken. Dit is zeker belangrijk wanneer er sprake is van doordecentralisatie en schoolbesturen zelf verantwoordelijk worden voor het ...
De meerwaarde van doordecentralisatie De economische levensduur van een schoolgebouw is doorgaans gesteld op 40 jaar. De komende jaren zijn veel schoolgebouwen toe aan renovatie of vervanging. Steeds ...
... school te bouwen die voldeed aan de er aan te stellen eisen. Om het financiële probleem van deze school op te lossen is er onderzoek gedaan naar doordecentralisatie van de nieuwbouwlocatie ...
... nodig en dat wordt elk jaar alleen maar meer. Zeker met de doordecentralisatie vanaf 1 januari is er voor schoolbesturen weer het een en ander veranderd. De verantwoordelijkheid over de gebouwen ligt nu ...
... kan haar zorgplicht voor onderwijshuisvesting ‘doordecentraliseren’ aan de verschillende schoolbesturen in de gemeente. De keuze voor samenwerking bij doordecentralisatie kent echter verschillende ...
... geen eenvoudige zaak. De financiële crisis, de krimp van de leerlingaantallen, de invoering van passend onderwijs en de doordecentralisatie van het buitenonderhoud leggen druk op de onderwijsdoelstellingen ...
“Samen werken aan verstandiger en doelmatiger inzetten van alle beschikbare middelen” De doordecentralisatie onderwijshuisvestingsgelden heeft vergaande gevolgen voor het primair ...
Op donderdag 2 oktober 2014 vond de officiële ondertekening van de doordecentralisatie plaats, waardoor alle tachtig schoolgebouwen in Breda van het primair en speciaal onderwijs eigendom van coöperatie ...
... is ten gevolge van de doordecentralisatie niet alleen degene die het gebouw bouwt, maar ook degene die als gebruiker het groot onderhoud doet. Alles wordt daardoor in één hand gehouden. Bovendien ...
... onderwijshuisvesting geleidelijk over aan schoolbesturen. Binnen dit proces van doordecentralisatie worden de financiën, bedoeld voor onderwijsgebouwen en het beheer daarvan, aan hen over gedragen. ...
... om waarde toe te voegen aan het onderwijs. We bevinden ons daarbij in de unieke situatie dat we 29 locaties in economisch eigendom hebben. Bovendien zijn we door de doordecentralisatie als schoolbestuur ...
... hier voortdurend aan. Zo profiteer je optimaal van de kracht van alle partijen.” Doordecentralisatie Het valt Klaas van Harten op dat veel scholen moeite hebben met de professionalisering ...
... optimale kansen voor de jeugd om zich te ontwikkelen. Dat waren de doelen van de doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingsmiddelen in 2008 oprichting van de coöperatieve vereniging Building ...
De doordecentralisatie staat voor de deur. Dat betekent dat schoolbesturen vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor het buitenonderhoud van hun schoolgebouwen. Goede samenwerking tussen schoolbesturen ...
... en worden met de doordecentralisatie in 2015 misschien nog wel belangrijker.  Voor René Tromp is het vooral belangrijk om de regie over de OGOO met de gemeenten zelf in handen te houden. Tinoi ...
Dat het bekostigingssysteem, om de kwaliteit van de onderwijshuisvesting op orde te krijgen, niet consistent en soms irrationeel is, weet Wim Lengkeek als parttime adviseur van de PO-Raad en Ruimte-OK ...
... thema’s rond huisvesting. Thema’s zoals krimp, verduurzaming en doordecentralisatie. Ook werd ingezoomd op de kenmerken van goed opdrachtgeverschap. En dus verschenen er op een groot scherm ...
... gaat breder en dieper dan alleen het buitenonderhoud. Vragen rondom renovatie, nieuwbouw, aanpassing van gebouwen en de toenemende vraag naar volledige doordecentralisatie spelen allemaal mee. Ook de combinatie ...
... Nederland zo’n 10.000 schoolgebouwen staan. Hoe komt het dat ze er in Nijmegen in slagen zoveel nieuwe schoolgebouwen neer te zetten terwijl dat in de rest van Nederland nauwelijks lukt? Doordecentralisatie ...
... van scholen, zeker als straks in het kader van de doordecentralisatie van het buitenonderhoud ook deze kosten door de scholen moeten worden gedragen." Kansen voor de Bouw In tijden van krimp ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave