energiebesparing
Studentenhuisvesters DUWO en Idealis ontwikkelden een thermostaat die zo slim is dat de verwarming in ruimtes zich automatisch aanpast aan het gebruik. Tijdens een pilot leverde dit wel 20% energiebesparing ...
De Haagse Scholen en het Carmelcollege hebben op tijd voldaan aan de informatieplicht rond de energiebesparingsmaatregelen die ze in het kader van de Wet milieubeheer geacht worden te nemen. Dat geldt ...
... beter van.'     Meedoen? Op woensdag 22 mei 2019 maken scholen met elkaar en met hulp van Remco hun eigen energiebesparingsplan. Alleen ...
Het programma ‘Scholen besparen energie’ ondersteunt schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs bij het treffen van energiebesparings-maatregelen die eenvoudig zijn te realiseren ...
... op korte termijn serieuze investeringen nodig die om extra inspanningen vragen. Maar op de langere termijn zijn er door de energiebesparing aanzienlijke voordelen in de exploitatie van de scholen te behalen ...
Overijssel helpt alle basisscholen in haar provincie vooruit als het gaat om energiebesparing. Naast de aanpak van gebouwen en installaties wordt ingezet op bewustwording, gedrag en educatie.   ...
... Iedereen kan zich aanmelden. Na het volgen van dit actualiteitencollege weet je wat er zoal komt kijken bij energiebesparing en de informatieplicht in het kader van de Wet Milieubeheer en bij wie ...
Eind januari 2019 is een lijst maatregelen gepubliceerd die scholen, gemeenten en andere organisaties minimaal geacht worden te treffen als het om energiebesparing gaat.   Het betreft ...
... het eerdere interview met Stef Strik, coördinator energiebesparing bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zoals verschenen in Schoolfacilities (september 2018), heeft Bouwstenen ...
Tot 3 november 2018 kunt u reageren op de nieuwe lijsten met voorgestelde erkende maatregelen in het kader van de Wet milieubeheer voor energiebesparing bij scholen. De internetconsultatie ...
... leest u meer hierover. In Schoolfacilities gaat Stef Strik, coördinator energiebesparing bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, in op de achtergrond en plannen met betrekking ...
Hoe kunt u de verwarming in elke ruimte van uw gebouw automatisch afstemmen op het gebruik en zo twintig procent energie besparen? De whitepaper van Kieback&Peter informeert u over de oplossing. ...
Zonnepanelen, warmtepompen en slimme sensoren. Duurzame en energiebesparende schoolgebouwen willen we allemaal. Maar hoe pak je dat aan? En wat zijn de uitdagingen? De ene school wil eigen ...
...  LED verlichting; Daglichtregeling verlichting; Afwezigheidsdetectie verlichting; Zonnepanelen (PV). 50% lagere energiebesparing Deze maatregelen hebben geresulteerd ...
... onderwijsbestuurder is ook een prikkelende gedachte. Energiebesparing door gebruik te maken van zonnepanelen en ledverlichting is immers direct merkbaar in de energiekosten. Het onderzoek ...
... en energiebesparing zorgde voor integrale kwaliteitsverbetering.   Resultaat: gunning aan consortium met hoogste kwaliteit voor vastgestelde prijzen. 4 Ontwerp ...
De keerzijde van de extra aandacht voor energiebesparing in schoolgebouwen is zo te isoleren, dat er praktisch geen verse lucht binnenkomt. Daardoor wordt de luchtkwaliteit binnen wel tien keer ...
Tegenwoordig is duurzaamheid bijna een must, zeker bij scholen. “Scholen zijn behoorlijke energieslurpers. Door energie te besparen en zelf stroom op te wekken laat je kinderen zien dat je kiest ...
... leer- en werkomgevingen te versnellen. De Green Deal helpt schoolbesturen en gemeenten bij hun ambities om energiebesparing en de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen (exploitatieneutraal) te verbeteren. ...
...  Investeringen in de klimaatinstallatie en energiebesparing zijn vaak ingrijpend, zowel financieel als bouwkundig. “Subsidies hebben scholen gestimuleerd hierin te investeren. Omdat de resultaten ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Agenda

Geen evenementen

Laatste uitgave