inkoop
Wat zijn de do's en don'ts bij het opstellen van een contract voor bijvoorbeeld inkoop, schoonmaak of ICT? Yvo Rampersad en Marjoleine van Leerdam, beiden advocaat bij TK advocaten geven ...
... we met elkaar de actualiteiten rond inkoop en aanbesteding, contractmanagement, fiscaliteiten, gegevensbescherming of een ander thema. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders en schoolleiders in ...
... waaraan ze het geld uitgeven. Het grootste deel van het geld, zo’n 85%, gaat naar personeel. De rest, zo’n € 4,5 miljard per jaar, is in principe beschikbaar voor duurzame inkoop en duurzame ...
... onderhoudsmanagement aan te laten sluiten bij de wensen van de organisatie, de gebouwen en de kennis en kunde van medewerkers. Deze integrale visie en aanpak vertalen zich ook in een inkoopproces ‘op ...
... en ‘massa is kassa’. Met name voor wat betreft dat laatste wordt er nog onvoldoende gebruik gemaakt van schaalvoordelen als het gaat over inkoop van middelen en diensten. Vooral daar kunnen ...
... steeds meer bij onze dienstverlening. Niet alleen in het inkoopproces, maar ook door met groepen leerlingen inspiratiesessies te organiseren. Denk aan het bezoeken van een kas in het Westland, een ideale ...
... studenten in expertise over inkoop en voedselveiligheid bij te staan. Datzelfde geldt voor diverse faculteiten en opleidingen, waarmee Cormet een co-creatie aangaat met het onderwijs. “Er bestaat ...
... over vijftien jaar. Dat is echt het nieuwe denken.” Volgens Dick Van Gasselt zal er op het gebied van inkoop de komende jaren veel veranderen. “We gaan toe naar een systeem waarbij je ...
... Henk Langerak, Joost Vinck en Pieter Plug Henk Langerak en Pieter Plug, verantwoordelijk voor Huisvesting en Beheer en Inkoop, vinden dat de interne organisatie daarop moet anticiperen. ...
... kosten? Met name economische ontwikkelingen resulteren in maatregelen om op korte termijn kosten te besparen. Zo zijn inkoopcontracten verbeterd, wordt gestuurd op kostenbewustwording in de organisatie ...
... Best Value. “Jelle was binnen onze opleiding bezig de inkoopafdeling naar een hoger niveau te tillen en zodoende kwam ik met hem in gesprek. Al snel wist hij mij te overtuigen van de voordelen van ...
... was volgens Tijsmans belangrijk. “Vanuit onze afdeling Inkoop proberen we altijd zoveel mogelijk klanten te betrekken bij dit soort aanbestedingen. Zo zijn (internationale) studenten en medewerkers ...
... inkoop en verantwoordelijk voor onderhoud en beheer binnen MSA. Dat hetzelfde schoonmaakbedrijf na de aanbesteding weer uit de bus kwam, verbaasde De Graaf. “We waren niet helemaal honderd procent ...
Jaarlijks worden voor vele miljarden euro’s door besturen in het onderwijs aan werken, diensten en leveringen besteed. Een belangrijk deel van deze inkoopprocessen vindt plaats via een aanbesteding. ...
... de deadline uiteindelijk keurig gehaald en dus was de besparing ook snel een feit.” Hermans: “Wij zijn niet een standaard inkoopbureau, wij nemen niet enkel het inkoopproces uit handen, ...
... beter in de vingers krijgen. Daar zitten simpele oplossingen bij zoals gemeenschappelijk aanbesteden, waardoor we aan de inkoopkant voor veel gunstigere tarieven zaken voor elkaar kunnen krijgen. Hier ...
... schoolbesturen, zowel voor primair als voortgezet onderwijs heel wat voeten in aarde. “Een school geldt doorgaans als een aanbestedende dienst. Dat betekent dat indien de school een dienst inkoopt ...
... “Alle inkoop voor de lange en korte termijn bereiden wij voor en leggen we bij René ter goedkeuring. Door onze voorbereiding kan het vervolgens goed afgehandeld worden en ingekocht tegen een ...
Tobias Smits is controller bij RENN4; cluster 4 onderwijs voor ruim 2000 kinderen met gedragsstoornissen en psychiatrische problematiek in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). Daarnaast ...
...  Succesvol inkopen en aanbesteden met Pro Mereor, inkoopkenniscentrum Inkoopkenniscentrum Pro Mereor ondersteunt al 20 jaar onderwijs, zorg en overheid bij inkooppprofessionalisering. ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave