nieuwbouw
... Quartel van de gemeente ontwikkelden een aanpak hoe met deze nieuwe wet om te gaan. Aanleiding om hierover na te denken was de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk. “Er is hier ruimte voor twee of ...
... de lijst van het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente. Wally: “We hebben als school een lage drempel. Als we in de nieuwbouw ook een kookruimte, werkplaats en creatieve plek hebben, kunnen ...
... locaties voldoen niet aan de duurzaamheidseisen van deze tijd. Komende periode vindt er onderzoek plaats hoe dit te verbeteren; via renovatie of nieuwbouw. In beide gevallen geldt dat er een gebouw opgeleverd ...
... samengekomen in het concept IHP waarin ook een prioritering is opgesteld. Linssen: “Zeven scholen komen komende vijf jaar in aanmerking voor nieuwbouw of renovatie. Voor elke school zal gekeken worden ...
... operationaliseren.   Kansen door nieuwbouw Deelnemende scholen verwachten het meest van verduurzaming door nieuwbouw en renovatie en via speciale budgetten. Ze verwachten niet dat de ...
... onderhoudsprogramma, blijkt uit Bouwstenen-onderzoek.      Hoewel veel scholen hopen op nieuwbouw, verwachten ze dat het grootste deel van hun gebouwen over 10 jaar ook ...
... is grote behoefte aan renovatie of (ver)nieuwbouw; 68% van de 80 schoolgebouwen is ouder dan 40 jaar. Daarom stelde de gemeente samen met alle partijen in het PO en (V)SO een IHP op, met daarin een investeringsplan ...
...  In 2017 ging het schoolbestuur om de tafel zitten met de gemeente. Belangrijkste agendapunt, zoals zo vaak wanneer het om nieuwbouw gaat: de financiën. Want wat doe je bijvoorbeeld wanneer je ...
Nieuwbouw en leerpleinen zijn niet zaligmakend. Dat was één van de conclusies tijdens de eerste tourdag van Gebouwd voor de Toekomst op vrijdag 2 november 2018. Deze tour trekt ...
... ontwikkelen Zo ontwikkelden de deelnemers vorig jaar een afwegingskader renovatie/nieuwbouw en maakten ze een aanzet voor een nieuwe generatie Integrale Huisvestingsplannen; meer vanuit de bedoeling. ...
... en financieel voorwerk nodig is om de keuze voor doordecentralisatie weloverwogen te kunnen maken. De keuze voor renovatie of nieuwbouw is voor elke school en gemeente anders. Een breed scala aan ...
... ze vrij dit geld te besteden. Voor de nieuwbouw van PO en VO-scholen bestaat een zogeheten VNG-norm. Die is recent opgehoogd, maar niet voldoende om de verduurzamingsopgave mee te financieren. Veel ...
... jaar moet nieuwbouw van het gas af zijn, is het streven van het rijk, provincies en gemeenten. En in 2040 moet ook het bestaande vastgoed energieneutraal zijn. Geen investeringsplannen Maar wie ...
Sloop en vervangende nieuwbouw bleek voor het markante Atlas gebouw geen issue. Het meest markante gebouw van de TU/e moest overeind blijven. Maar dat het hoofdgebouw van de Technische Universiteit ...
Voor de nieuwbouw van het Augustinianum te Eindhoven, is als leidraad klasse B genomen uit het standaard programma van eisen Frisse Scholen. Na het vaststellen van het programma van eisen is een ...
Komende jaren valt er een flinke puzzel op te lossen rond onderwijshuisvesting. Veel schoolgebouwen zijn gedateerd en staan op de nominatie vervangen te worden. Of is renovatie een optie? En, ...
... nieuwbouw of een kindcentrum in gemeente X of Y. Niemand kan een dergelijke droom in zijn eentje realiseren en er zijn veel mensen en belangen om rekening mee te houden. Hobbels om te nemen Samen ...
... te maken met problemen die vrijwel alleen door middel van nieuwbouw of renovatie op een goede manier kunnen worden verholpen. Zoals verouderde gebouwen die het onderwijs niet goed meer ondersteunen, slechte ...
Gemeenten en schoolbesturen investeren vaak samen in nieuwe schoolgebouwen. Samen realiseren zij hogere kwaliteits- en duurzaamheidsambities bij nieuwbouw- of renovatieopgaven. Het uitgangspunt daarbij ...
... projecten aanbesteed en uitgevoerd waarbij het onderhoud op basis van prestaties is geformuleerd. Een van deze projecten is het VMBO Stedelijk College in Eindhoven. Naast de realisatie van de nieuwbouw ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave