opleidingen
... de op dat moment geldende richtlijnen. Olievlek Mirjam begeleidt in haar functie onder andere het Instituut voor de Gebouwde Omgeving, een samenwerkingsverband van acht opleidingen. “We ...
Het Nederlands Instituut voor Schoolhulpverlening en Veiligheid (NISHV) verzorgt sinds jaar en dag special op het onderwijs gerichte cursussen, waarmee de Arbo- en BHV-verplichtingen worden ingevuld ...
... staat bij stichting ZAAM, een bestuur met 23 scholen voor voortgezet onderwijs in en rond Amsterdam, hoog op de agenda. ZAAM faciliteert onder anderen de Arbo-opleidingen in het kader van EHBO en schoolhulpverlening ...
Scholen zijn in de afgelopen jaren multiculturele centra geworden. Voor de conciërges in het voortgezet onderwijs is het een uitdaging om leerlingen met verschillende achtergronden in het gareel ...
... stapelen van opleidingen en dat leidde vaak tot buitengewoon gekwalificeerde mensen. Maar stapelen is door allerlei regelgeving bemoeilijkt. Faciliteren Op de vraag wat de rol van de overheid ...
... Facility Management op de Hogeschool Rotterdam: “Voor zover ik weet, en ik heb veel alumni-onderzoeken voorbij zien komen, geldt dat ook voor andere facilitaire opleidingen. Jammer, want juist in ...
... maritiem en offshore, duurzaamheid, vergunningenmanagement, arbo en veiligheid, bouw- en milieuadvies, opleidingen, omgevingsmanagement, detachering, geluid en trillingen en projectmanagement. Ook neemt ...
... studenten in expertise over inkoop en voedselveiligheid bij te staan. Datzelfde geldt voor diverse faculteiten en opleidingen, waarmee Cormet een co-creatie aangaat met het onderwijs. “Er bestaat ...
... verzorgd door ons facilitair bedrijf.” Het ROC verhuurt ook vrije ruimtes in hun locaties, liefst aan organisaties waarvan de activiteiten op die locaties aansluiten bij de daar gegeven opleidingen. ...
Dick van Gasselt, Hoofd Huisvesting bij Gilde Opleidingen legde tijdens een onlangs gehouden seminar aan een select publiek uit waarom hij koos bij de aanbesteding van de renovatie van een van ...
... bij alle opleidingen in het onderwijsleerprogramma voeding behandeld wordt. Het aanbod in de kantine is het verlengstuk hiervan. GreenHouse-formule Wim Hartkamp benadrukt dat ...
... Da Vinci College is het regionaal opleidingscentrum voor Zuid-Holland Zuid. Verspreid over achttien locaties biedt het Da Vinci College ruim 400 beroepsopleidingen op mbo en hbo niveau aan voor voltijd- ...
... key wordt opgeleverd. En dat terwijl de markt klaar is voor nieuwe, beter op de organisatie afgestemde, innovatieve vormen van aanbesteden. ROC Gilde Opleidingen in Limburg week af van de geëffende ...
... ik echter dat ze zelf vaak dingen gaan oplossen. Ik zie preventiemedewerkers brandblussers controleren, de EHBO koffer vullen, de noodverlichting repareren en zelfs de interne opleidingen verzorgen. Ik ...
... Sharepoint-omgeving DLWO van Regio College waarmee zij samenwerken aan projecten.” Het Regio College Het Regio College is een regionaal opleidingencentrum (ROC) dat verschillende ...
... kosten als onderwijsinstelling zelf moet betalen.” Bekijk voor informatie over advies en opleidingen over RI&E de bedrijfspresentatie van FiAC    ...
... investeren, in zowel personeel als in materiaal. En je kunt veel tijd investeren in opleidingen. Dat kost geld, maar levert uiteindelijk wel betere schoonmakers op die ook ergonomisch beter gaan werken. ...
... van twintig procent binnen onderwijscatering. Wanneer het rendement meer dan 5 procent bedraagt, vloeit dit terug naar alle medewerkers binnen Cormet de eerste 5 procent wordt gebruikt voor opleidingen, ...
Hij is zelf het schoolvoorbeeld van Een leven lang leren geeft Hans Visser toe. In 1988 begon hij als conciërge op wat nu ROC Graafschap College is. Door het volgen van cursussen en opleidingen ...
...  In januari 2015 verzorgt FiAC Opleidingen & Trainingen speciaal voor (hoofd)conciërges een vakcursus ‘Veiligheid en beveiliging’. Meer informatie hierover is te vinden op www.fiac.nl. ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave