renovatie
... locaties voldoen niet aan de duurzaamheidseisen van deze tijd. Komende periode vindt er onderzoek plaats hoe dit te verbeteren; via renovatie of nieuwbouw. In beide gevallen geldt dat er een gebouw opgeleverd ...
... samengekomen in het concept IHP waarin ook een prioritering is opgesteld. Linssen: “Zeven scholen komen komende vijf jaar in aanmerking voor nieuwbouw of renovatie. Voor elke school zal gekeken worden ...
... operationaliseren.   Kansen door nieuwbouw Deelnemende scholen verwachten het meest van verduurzaming door nieuwbouw en renovatie en via speciale budgetten. Ze verwachten niet dat de ...
... de basisschool was toe aan een grote renovatie. Ook zagen verenigingen dat het steeds lastiger is mensen aan hun club te binden. Het bestaansrecht van de verenigingen en daarmee de leefbaarheid van Klimmen ...
... is grote behoefte aan renovatie of (ver)nieuwbouw; 68% van de 80 schoolgebouwen is ouder dan 40 jaar. Daarom stelde de gemeente samen met alle partijen in het PO en (V)SO een IHP op, met daarin een investeringsplan ...
... ontwikkelen Zo ontwikkelden de deelnemers vorig jaar een afwegingskader renovatie/nieuwbouw en maakten ze een aanzet voor een nieuwe generatie Integrale Huisvestingsplannen; meer vanuit de bedoeling. ...
De meerwaarde van doordecentralisatie De economische levensduur van een schoolgebouw is doorgaans gesteld op 40 jaar. De komende jaren zijn veel schoolgebouwen toe aan renovatie of vervanging. Steeds ...
... renovatie. Subsidie van het Rijk Van alle subsidies is de SDE+ subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de bekendste. Deze regeling ondersteunt scholen bij het opwekken van ...
... bij de afweging rondom renovatie of een nulmeting van de bestaande gebouwenvoorraad goed in staat zijn het verbeterpotentieel zichtbaar maken en ambities te formuleren. Door als gemeente en schoolbestuur ...
Komende jaren valt er een flinke puzzel op te lossen rond onderwijshuisvesting. Veel schoolgebouwen zijn gedateerd en staan op de nominatie vervangen te worden. Of is renovatie een optie? En, ...
... wethouder Utrecht en nu voorzitter van de PO-raad geeft ter inspiratie haar visie op het doel en hoe we dat kunnen bereiken. En er zijn sessies over bijvoorbeeld de afweging tussen nieuwbouw en renovatie, ...
... te maken met problemen die vrijwel alleen door middel van nieuwbouw of renovatie op een goede manier kunnen worden verholpen. Zoals verouderde gebouwen die het onderwijs niet goed meer ondersteunen, slechte ...
Gemeenten en schoolbesturen investeren vaak samen in nieuwe schoolgebouwen. Samen realiseren zij hogere kwaliteits- en duurzaamheidsambities bij nieuwbouw- of renovatieopgaven. Het uitgangspunt daarbij ...
... en prestatiegericht. We doen vaak mee aan allerlei wedstrijden en uitwisselingsprojecten.” Plannen voor renovatie De school staat aan de vooravond van een grote renovatie. Jessica Baart: ...
... die worden behandeld zijn: Actuele wet- en regelgeving, renovatie, kwaliteitskader huisvesting, financiering, nieuwe eisen aan schoolgebouwen, scholenhuisvesting en strategieontwikkeling en casuïstiek ...
... architecten, bouwadviseurs en inrichters bij bouw- en renovatieprojecten ontstaat gemakkelijk verwarring over die normen. Om dat te voorkomen stemt Voion de normeringen in de arbocatalogus af op die in ...
... nieuw leerplein dan aan de renovatie van toiletten’, zegt De Bruin. ‘Je leidt ouders niet rond op de toiletten, terwijl dat juist goed zou kunnen. Mensen realiseren zich niet hoeveel tijd ze ...
De schoolbesturen in Zoetermeer werken in goede harmonie met de gemeente samen aan de schoolgebouwen. Er is strategisch overleg, onderhoud en renovatie zijn goed geregeld en voor toekomstige investeringen ...
Dick van Gasselt, Hoofd Huisvesting bij Gilde Opleidingen legde tijdens een onlangs gehouden seminar aan een select publiek uit waarom hij koos bij de aanbesteding van de renovatie van een van ...
... worden middelen vrijgespeeld die nieuwbouw en renovatie van bestaande bouw eerder mogelijk maken zonder een ander risicoprofiel. In dit artikel wil ik enerzijds het proces beschrijven dat wordt ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave