samenwerking
... verduurzaming van schoolgebouwen, integrale onderwijs huisvestingsplannen, kindcentra, de samenwerking in een multi-functionele accommodaties en corona. Diverse prominente gasten praten mee, waaronder ...
... de op dat moment geldende richtlijnen. Olievlek Mirjam begeleidt in haar functie onder andere het Instituut voor de Gebouwde Omgeving, een samenwerkingsverband van acht opleidingen. “We ...
... rol heeft gespeeld.” Ook Jan van Schilt van het Bonhoeffer College onderschrijft het belang van een goed vormgegeven proces. “De samenwerking heb ik als zeer zinnig ervaren. De gemeente en ...
... elkaars belangen. Dat heeft gezorgd voor een goede samenwerking met wederzijds vertrouwen.”   Rubel: “Een belangrijke voorwaarde om tot een breed gedragen IHP te komen is het ...
...  Bent u zich aan het oriënteren op een FMIS voor uw onderwijsinstelling? Sinds mei 2018 zijn School Facility en Axxerion een samenwerking aangegaan waarin School Facility haar onderwijsexpertise ...
... op te stellen waarin afspraken worden gemaakt over de wijze waarop beide partijen omgaan met persoonsgegevens die hen beiden ter beschikking moeten staan. Denk bijvoorbeeld aan het samenwerkingsverband. ...
... waarbij niet alleen bewegen, maar ook ontmoeting, meedoen en dagelijks functioneren bepalen of iemand gezond is. Zo kan een intensievere samenwerking tussen zorgpartners niet alleen genezen, maar ook voorkomen. ...
... mensen uit het onderwijs leveren een bijdrage.   De sessies sluiten aan bij de thema’s uit de Agenda Maatschappelijk vastgoed 2019; de samenwerkingsagenda voor bestuurders, managers ...
... te maken.” Middelbare scholen in krimpregio's krijgen daarom de komende twee jaar € 25 miljoen extra om fusie of samenwerking tussen scholen mogelijk te maken. Als de krimp de komende ...
... Dat is belangrijk.” Hij voegt er aan toe dat scholen die cloudbased willen werken voldoende aandacht moeten besteden aan de onderlinge samenwerking. “Je moet als school én als leverancier ...
... de opdrachtgever investeren. Bij UvA heeft deze samenwerking door gesprekken, geduld, duidelijkheid en een open houding geleid tot een aansprekend succes waarin schoonmakers en hun werkgever nader tot ...
... echt stappen te kunnen zetten is een meer integrale aanpak, meer draagvlak, meer ruimte voor eigen invulling en een betere samenwerking tussen de verschillende betrokkenen nodig, concludeert het werkveld.  ...
...  Samenwerking Het programma is een initiatief van het ministerie van BZK en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van OCW, RVO, Ruimte-OK, de PO- en VO-raad en Bouwstenen. Bouwstenen ...
... onderwijslogistiek, multidisciplinaire samenwerking en onderwijshuisvesting. Het team van Senz. Interim bestaat uit meerdere experts op het gebied van onderwijslogistiek en zijn inzetbaar in diverse ...
... voor passend onderwijs en leerlingenzorg wordt via de 76 regionale samenwerkingverbanden verdeeld de gemeente verdeelt het geld dat beschikbaar is voor onderwijsachterstand en de beschikbaarheid ...
... onderwerpen. Samenwerking U ontmoet die dag veel andere mensen die voor dezelfde opgave staan. Diverse sprekers leveren een bijdrage of komen luisteren, waaronder mensen uit de praktijk, brancheverenigingen, ...
... te stimuleren, bijvoorbeeld in speeltuinen, veldjes en sportaccommodaties in de buurt. Meer samenwerken Daarbij pleiten de onderzoekers voor meer samenwerking met sport- en beweegaanbieders, ...
Het Bindelmeer College heeft samen met het aangrenzende ondersteuningsbureau van stichting ZAAM een training over de ontruiming van de gebouwen gehad. Doel was de interne samenwerking te versterken ...
... factoren bepaalt wat de beste optie is, zoals mogelijke krimp, spreiding van schoollocaties, de wens voor verduurzaming en flexibele inrichting van schoolgebouwen, samenwerking met andere onderwijspartners ...
... Gudde. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de QuickScan vastgoedmanagement, die Twynstra Gudde in samenwerking met Bouwstenen heeft ontwikkeld. Aan de meest recente editie daarvan namen naast 42 ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave