Bekostiging

Huisvesting - Bekostiging

Geld voor verduurzaming

Geld voor verduurzaming

Er zijn diverse mogelijkheden om de verduurzaming van scholen te financieren. Maar investeren moet niet alleen met geld gedaan worden; ook met verstand. Hieronder zet Schoolfacilities de mogelijkheden op een rij.    

 
Huisvesting - Bekostiging

Total Cost of Ownership en Integrale Huisvestingsplannen: welke kansen zijn er?

Gemeenten en schoolbesturen investeren vaak samen in nieuwe schoolgebouwen. Samen realiseren zij hogere kwaliteits- en duurzaamheidsambities bij nieuwbouw- of renovatieopgaven. Het uitgangspunt daarbij is ‘Total Cost of Ownership’ (TCO). Bij TCO wordt niet alleen gekeken naar de stichtingskosten van schoolgebouwen, maar ook naar de financiële gevolgen van keuzes in het ontwerp van schoolgebouwen. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de kosten tijdens het gebruik van het gebouw voor energie, schoonmaak, onderhoud en bouwkundige aanpassingen.

Huisvesting - Bekostiging

Den Besten pleit voor nieuwe scholen en andere bekostiging

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad vindt het een goede ontwikkeling dat het stichten van nieuwe scholen makkelijker wordt en een meer eigentijdse invulling krijgt. Maar zo’n forse wijziging van het onderwijsbestel kan niet zonder een modernisering van de bekostiging.

Huisvesting - Bekostiging

“Dit is de mooiste school die we ooit hebben gebouwd”

Het Nijmeegse Pro College betrok na de zomervakantie een gloednieuw gebouw. Bouwbedrijf Lithos neemt voor maar liefst veertig jaar het onderhoud van deze praktijkschool op zich. Wesley Veekman van PPSsupport, nu PIANOo, sprak met school, aannemer en adviseur TNO over hoe pionieren met een geïntegreerde aanbesteding tot een fraai eindresultaat leidde.

Huisvesting - Bekostiging

Theo Hofman over bekostiging onderwijshuisvesting: “Door intelligent te herfinancieren is een besparing van tot wel vijftig procent mogelijk”

In 2009 ben ik betrokken geraakt bij een schoolbestuur in financiële problemen, dat sinds 2007 een eigen bijdrage betaalde voor haar huisvesting. Feitelijk was het een vergoeding voor kapitaallasten van stichtingskosten boven de huisvestingsnorm. Anders gezegd: er was een school gebouwd met deels eigen geld van de school, omdat het beschikbare gemeentelijke budget voor huisvesting te laag was om een school te bouwen die voldeed aan de er aan te stellen eisen.

Huisvesting - Bekostiging

Vooruitstrevend IHP door Eindhovense gemeenteraad, schoolbesturen voorzichtig optimistisch!

Onlangs werd in Eindhoven het Integraal Huisvestingsplan unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. Een vooruitstrevend plan dat het onderwijs (po en vo) wil bedienen met goede onderwijshuisvesting verspreid over de stad. Hiermee werd een roerige periode van onzekerheid afgesloten. Mede door de tot stand gekomen samenwerking tussen schoolbesturen staan de neuzen weer dezelfde kant op. Voor de komende vier jaar liggen concrete plannen klaar en kan er weer gebouwd worden.

Huisvesting - Bekostiging

Leegstand, overmaat of gat in de finaniering?

De groeiende (verborgen) leegstand bij basisscholen, of noem het overmaat, is een bijzonder actueel thema. Het gaat om scholen die meer ruimte ter beschikking hebben dan waar ze volgens de normen financiering voor krijgen. Dit kan een probleem zijn, met name voor basisscholen, die vanaf begin januari verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het gebouw en daardoor direct de gevolgen in de portemonnee voelen. Toch is er relatief weinig bekend over deze ‘niet-bekostigde’ overmaat.

Meer artikelen...

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave