Advies/Onderzoek

Huisvesting - Advies/Onderzoek

Creatiever met bewegen

Creatiever met bewegen

Scholen zouden zich creatiever kunnen opstellen bij het vinden van plekken om kinderen meer te laten bewegen, aldus het rapport Plezier in Bewegen.

 
Huisvesting - Advies/Onderzoek

Bijzondere gasten

Bijzondere gasten

Artis wil net als veel scholen het goede voorbeeld geven als het gaat om energie en klimaat. Directeur Rembrandt Sutorius kan daar inspirerend over vertellen. Kom 4 december luisteren.

Huisvesting - Advies/Onderzoek

Hoe ziet de School van de Toekomst eruit?

De gemeente Rotterdam nodigt je uit mee te denken over de School van de Toekomst. Doe mee en maak kans op een inspiratietour door Nederland.

Huisvesting - Advies/Onderzoek

Onderwijsvastgoed Dag 2016 woensdag 28 september: De ontwikkelingen in het onderwijsvastgoed

Het onderwijs verandert. De laatste jaren meer dan ooit. Het onderwijsvastgoed moet daarbij aansluiten om zodoende een optimale leeromgeving te bieden. Maar welke kant gaan we op? Welke gevolgen heeft de digitalisering van de maatschappij voor het onderwijsvastgoed? En wat zijn de effecten van gepersonaliseerd onderwijs voor het schoolgebouw? Tijdens de Onderwijsvastgoed Dag 2016 op 28 september a.s. bij de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen wordt dieper ingegaan op deze en andere ontwikkelingen in het onderwijs. Want een ideale, gezonde en flexibele school komt niet uit de lucht vallen.

Huisvesting - Advies/Onderzoek

Rasenberg Instruments en Kenniscentrum OPTI-School: "Binnenmilieu vraagt om uniform kwaliteitsborgingsysteem"

In oktober 2015 hebben Kenniscentrum OPTI-School en Rasenberg Instruments een samenwerkingsovereenkomst gesloten om zich samen te richten op de effectieve verbetering van het binnenmilieu in scholen, ziekenhuizen en gebouwen in andere sectoren. Door middel van onderzoek wordt kennis opgebouwd, waarbij de gebruikers van een gebouw centraal staan. Rasenberg Instruments houdt zich bezig met het registreren van data, het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en de productie van prototypes.

Huisvesting - Advies/Onderzoek

Strategisch omgaan met onderwijshuisvesting na 2015

De wetgeving met betrekking tot onderwijshuisvesting verandert per 1 jan 2015. Vanaf dat moment ontvangen de schoolbesturen in het PO middelen voor het totale onderhoud en de aanpassing van de scholen. Wat dat in de praktijk gaat betekenen voor scholen is het afgelopen jaar breed in de aandacht geweest. Maar wat betekent deze wetswijziging op strategisch vlak nu voor besturen? In dit artikel wil ik daar kort op ingaan.

Huisvesting - Advies/Onderzoek

Kennisdag Ruimte-OK: Grip op Kwaliteit: “We moeten een betere gesprekspartner worden, grip krijgen en houden”

In het Groenhorst College in Almere vond 27 november de eerste landelijke kennisdag ‘Grip op Kwaliteit’ plaats, georganiseerd door Ruimte-OK. De vraag die deze dag centraal stond was: hoe krijgen scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten meer grip op huisvestingsvraagstukken? En hoe kunnen ze hierbij leren van anderen?

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave