Advies

Huisvesting - Advies

Afwegingskader: handvat bij ingewikkelde keuzes

Afwegingskader: handvat bij ingewikkelde keuzesKomende jaren valt er een flinke puzzel op te lossen rond onderwijshuisvesting. Veel schoolgebouwen zijn gedateerd en staan op de nominatie vervangen te worden. Of is renovatie een optie? En, is het ook niet duurzamer om een pand een tweede leven te geven? Welke argumenten wegen mee bij zo’n besluit? Wat zijn de voor- en nadelen van een keuze, wat de mitsen en maren? Kortom: Hoe maak je schoolgebouwen toekomstbestendig, rekening houdend met de veranderende eisen op het gebied van gebruik, duurzaamheid en klimaat?

 
Huisvesting - Advies

CSG Het Noordik haakt in op de wensen van het regionale bedrijfsleven

Hoe ontwikkel je een leeromgeving voor een nieuw VMBO programma terwijl er nog zoveel vragen zijn over inhoud, de modulen, de keuzemogelijkheden, de deskundigheden van de docenten en de contacten met het bedrijfsleven? CSG Het Noordik stond anderhalf jaar geleden voor deze opgave en stak de handen uit de mouwen. Machiel Dijkstra, teamleider VMBO CSG Het Noordik, Margareth Arnts, adviseur Onderwijs en Ruimte van MAPD Advies en Arjan Duiven, projectleider DION Vastgoed blikken terug op een innoverende periode.

Huisvesting - Advies

Jacob Uijl, directeur Christelijke Basisschool De Rank: “Met nieuwbouw hadden we deze ruimte niet kunnen behouden, met renovatie wel”

Deze basisschool De Rank in Sprang-Capelle is een éénpitter, dat aan 300 leerlingen op christelijke grondslag onderwijs gaf in een gebouw van vóór 1972, dus nog voor de energiecrisis. Het bestuur zag zich geconfronteerd met een geantidateerd gebouw dat gesloopt of gerenoveerd moest worden. Men koos voor het laatste, met als resultaat: meer onderwijsruimte dus meer waar voor haar geld!

Huisvesting - Advies

Verslag Onderwijsvastgoed Dag: "Naar een toekomstbestendige school"

Voor optimale leerprestaties is een gezond binnenklimaat nodig. Een toekomstbestendig schoolgebouw moet daarbij ook duurzaam, veilig en flexibel zijn zonder dat het onderwijsbudget belast wordt door hoge exploitatielasten of een ondoordacht meerjaren onderhoudsplan. Een impressie van een geslaagde dag.

Huisvesting - Advies

Siebren Baars, docent Built Environment NHL en promovendus TUe: “Er wordt nog te gemakkelijk besloten tot sloop en nieuwbouw!”

In de jaren zeventig werd de 'Bouwstroommethode' ingesteld om de achterblijvende scholenbouwproductie in te lopen. Met het basisontwerp hiervoor, gemaakt door Cees Groen architecten uit Emmen, zijn twintig scholen gerealiseerd waaronder CSG Dingstede. Deze zogenaamde Groen-scholen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Siebren Baars en studenten van de NHL Hogeschool stelden in hun onderzoek naar de aanpassingstrategieën voor Bouwstroomschoolgebouwen vast dat dit geenszins wil zeggen dat deze gebouwen rijp zijn voor de sloop.

Huisvesting - Advies

Professionaliseren is het sleutelwoord bij wetswijziging

Wat is goed onderwijs? En hoe word je als schoolbestuurder bekwaam (competent) om een goede invulling te geven aan de vraagstukken die rondom de huisvesting van dit goede onderwijs spelen? Wanneer je bovenstaande vraag aan een willekeurige schoolbestuurder stelt heeft deze daar waarschijnlijk eigen denkbeelden bij. Het landelijke kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) verzorgt momenteel in opdracht van het ministerie van OCW het voorlichtingstraject van de wetswijziging rondom het buitenonderhoud. Samen met de PO-Raad en de VNG stelde ze de brochure ‘Competent Opdrachtgever’ samen.

Huisvesting - Advies

Onderwijshuisvesting als bedrijfsmiddel: “Naar een flexibele vastgoedportefeuille voor onderwijsinstellingen”

De laatste tijd zijn meerdere schoolbesturen negatief in het nieuws gekomen door hun huisvestingsbeleid. Het bekendste voorbeeld daarvan was Amarantis, dat op de rand van de afgrond balanceerde. En recent kwam ook het ROC Zadkine in de publiciteit vanwege een te omvangrijke vastgoedportefeuille. Zadkine moet nu banen schrappen en circa 100.000 m2 aan gebouwen verkopen. Zijn dit slechts incidenten of is sprake van een breder probleem in onderwijsland? Het lijkt om een breder probleem te gaan.

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave