Bouwmanagement

Huisvesting - Bouwmanagement

HEVO: Samen naar een nieuw veilig schoolgebouw

HEVO: Samen naar een nieuw veilig schoolgebouw

Op veel plaatsen in Nederland ontstaan multifunctionele accommodaties waarin basisscholen samen met buurtcentra, sportaccommodaties, kinderdagverblijven, woningen en andere voorzieningen samen in één gebouw worden geclusterd. Vanzelfsprekend speelt veiligheid, zowel van de fysieke ruimte als in sociaal verband, daarin een grote rol. HEVO is regelmatig betrokken bij de ontwikkeling van dit soort accommodaties. Daarbij nemen we niet alleen jarenlange ervaring met onderwijsprojecten mee, maar ook ons unieke product Risicodragend Projectmanagement en een stevige ambitie als het gaat om duurzaamheid.

 
Huisvesting - Bouwmanagement

Marleen Hermans stimuleert professionalisering opdrachtgeverschap in het onderwijs

Hoogleraar Marleen Hermans gaat vanuit haar leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft in kaart brengen welke competenties er nodig zijn om gebouwen en bouwwerken in samenwerking met de markt te bouwen en exploiteren. Ze doet dat ook in het onderwijsdomein, onder andere samen met Bouwstenen voor Sociaal en de PO-Raad. “Inkopen is een vak, bouwkundige en civiele issues zijn een vak, maar opdrachtgeverschap is dat niet. Ik focus me op de vraag wat je allemaal moet kennen, kunnen, weten en organiseren om professioneel opdracht te kunnen geven bij bouwprojecten, onderhoud en exploitatie van gebouwen.”

Huisvesting - Bouwmanagement

Nieuw kenniscentrum helpt scholen en kinderopvang om huisvestingszaken goed af te wikkelen

Mede op aandringen van de PO-Raad krijgen schoolbesturen de komende jaren een grotere verantwoordelijkheid voor hun schoolgebouwen. Een nieuw, onafhankelijk kenniscentrum kan hen daarbij van advies voorzien. Het centrum is een samenwerkingverband van het Waarborgfonds Kinderopvang, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG. Op 1 april jongstleden is het kenniscentrum van start gegaan en is rond de zomer helemaal operationeel.

Huisvesting - Bouwmanagement

Peter Bergen, directeur OBS De Wilgenstam: “Het unieke is dat wij deze renovatie zelf hebben bedacht én gerealiseerd”

OBS De Wilgenstam in Rotterdam Schiebroek heeft in slechts acht weken tijd een metamorfose ondergaan van een afgeschreven oud en versleten gebouw tot de meest duurzame gerenoveerde school van Nederland. Voor amper de helft van de kosten van een nieuw schoolgebouw kreeg De Wilgenstam een klasse A binnenklimaat, wordt naar schatting 80 procent energie bespaard en is de binnenkant van de school grondig opgeknapt. Schoolfacilities organiseerde een rondetafelgesprek met alle betrokkenen om erachter te komen hoe deze opmerkelijke renovatie zo snel en goedkoop tot stand kon komen.

Huisvesting - Bouwmanagement

Anneke Kuipers: “De verbouwing van kerk naar basisschool heeft ons de Gouden Piramide 2010 opgeleverd”

Voor de ingenieuze huisvesting van een basisschool in een leegstaande kerk is aan basisschool St. Plechelmus, de Dr. Schaepmanstichting en de gemeente Hengelo de Gouden Piramide 2010 toegekend, de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap en gebiedsontwikkeling. De jury, onder voorzitterschap van rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol, roemde vooral de synergie tussen de opdrachtgever en de architect. “Directeur Anneke Kuipers bewijst dat bezieling, creativiteit en een groeiende deskundigheid in het opdrachtgeverschap niet voorbehouden zijn aan mensen die hiervoor 'hebben doorgeleerd'”.

Huisvesting - Bouwmanagement

Sytze Haenen: "Na de renovatie hebben we een duurzaam schoolgebouw met de kwaliteit van nieuwbouw"

Begeleid door PRC is het Comenius College in Hilversum bezig met een duurzame renovatie en uitbreiding. Naast onderwijs spelen een goed binnenklimaat, energiebesparing en het streven naar lagere exploitatielasten daarbij een belangrijke rol. Sytze Haenen, algemeen directeur: “We hebben de bouw steeds benaderd vanuit een langetermijnvisie. We willen niet alleen een functioneel gebouw, maar ook een gebouw waarvoor we ons in de toekomst niet hoeven schamen als het gaat om duurzaamheid.”

Huisvesting - Bouwmanagement

Ruud Jansen, ROC Eindhoven: "Complan heeft locatie Vijfkamplaan van binnenuit vormgegeven"

In de nieuwe locatie van het ROC Eindhoven aan de Vijfkamplaan, omgeven door vijfentwintig sportgerelateerde ondernemingen, is de sport, recreatie- en beveiligingscomponent in alle opleiding aanwezig. Het unieke van deze situatie is dat de roostering van alle accommodaties wordt gecoördineerd vanuit het management van het sportcomplex en niet vanuit het ROC. Gebruikmakend van de faciliteiten die door de gemeente Eindhoven zijn neergezet verwacht het ROC Eindhoven samen met Complan een gebouw te hebben neergezet dat ook op de lange termijn zijn waarde behoudt. Het casco is buitengewoon flexibel opgezet, zodat het in de toekomst onderdak biedt aan andere activiteiten. De gebruikers hoeven het alleen in te richten. Schoolfacilities sprak met Ruud Jansen, directeur Facilitair Bedrijf en Ellen van der Steen van Complan.

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave