Doordecentralisatie

Huisvesting - Doordecentralisatie

Meer baas over je eigen schoolgebouw

Meer baas over je eigen schoolgebouw

De meerwaarde van doordecentralisatie
De economische levensduur van een schoolgebouw is doorgaans gesteld op 40 jaar. De komende jaren zijn veel schoolgebouwen toe aan renovatie of vervanging. Steeds vaker overwegen gemeenten en schoolbesturen om dit middels een doordecentralisatie te doen. Dat kan schoolbesturen financieel en inhoudelijk meer invloed geven, waardoor ze meer baas over hun eigen schoolgebouw(en) zijn. Maar wanneer is doordecentralisatie een verstandige keuze? En hoe kies je uit de verschillende varianten de vorm die het beste bij jouw situatie past? In de praktijk blijkt dat gedegen juridisch en financieel voorwerk nodig is om de keuze voor doordecentralisatie weloverwogen te kunnen maken.

 
Huisvesting - Doordecentralisatie

Doordecentralisatie van onderwijshuisvesting: “Let bij de keuze voor de samenwerkingsvorm op de juridische en fiscale aspecten”

De zorgplicht met betrekking tot de onderwijshuisvesting ten aanzien van het Primair Onderwijs, Speciaal Onderwijs en Voortgezet Onderwijs is wettelijk verankerd en ligt bij de gemeente. De gemeente kan haar zorgplicht voor onderwijshuisvesting ‘doordecentraliseren’ aan de verschillende schoolbesturen in de gemeente. De keuze voor samenwerking bij doordecentralisatie kent echter verschillende elementen en samenwerkingsvormen. In dit artikel gaat Paul Geurten van PwC Belastingadviseurs kort in op de (mogelijke) juridische en fiscale aspecten van een aantal samenwerkingsvormen.

Huisvesting - Doordecentralisatie

Coöperatie BreedSaam van start met integrale visie op onderwijs

“Samen werken aan verstandiger en doelmatiger inzetten van alle beschikbare middelen”

De doordecentralisatie onderwijshuisvestingsgelden heeft vergaande gevolgen voor het primair onderwijs. Scholen zijn nu zelf verantwoordelijk voor onderhoud en exploitatie van de gebouwen. In Breda hebben de elf schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs daarvoor de coöperatie BreedSaam opgericht. Gezamenlijk en onder één vlag zijn de elf schoolbesturen nu eigenaar van de tachtig schoolgebouwen en kunnen gezamenlijk integrale afwegingen maken. En dus is er langzaamaan een cultuur ontstaan van samenwerking en kennisdeling, ofwel het ‘Bredase model’.

Huisvesting - Doordecentralisatie

Elf schoolbesturen in Breda als coöperatie BreedSaam verder

Op donderdag 2 oktober 2014 vond de officiële ondertekening van de doordecentralisatie plaats, waardoor alle tachtig schoolgebouwen in Breda van het primair en speciaal onderwijs eigendom van coöperatie BreedSaam werden. Voortaan draagt de gemeente Breda jaarlijks de gelden voor onderwijshuisvesting over aan de coöperatie. Onder hun verantwoordelijkheid wordt bepaald welke bestemming deze gelden krijgen.

Huisvesting - Doordecentralisatie

Conrector Bertie Moons, Stedelijk Gymnasium: “Vertrouwen was het sleutelwoord om het bouwproces soepel te laten verlopen”

In twee jaar en twee maanden tijd is het Stedelijk Gymnasium in Breda ontwikkeld en binnen de historische en bebouwde ring van Breda gerealiseerd. Een ongekende prestatie, waarvoor vanaf het schrijven van het PvE tot de oplevering, plaatsvervangend rector Bertie Moons verantwoordelijk was. De sleutel tot het succes lag volgens hem in de goede samenwerking tussen opdrachtgever Building Breda, bouwprojectmanager AVANT Bouwpartners, Rienks Architecten en aannemer Ballast Nedam. “Het resultaat is een optimaal functionerend en 'fris' schoolgebouw dat perfect past in de stedelijke omgeving.”

Huisvesting - Doordecentralisatie

Max Hoefeijzers, directeur Building Breda: “Bij doordecentralisatie gaat het om méér dan alleen onderwijshuisvesting en financiën”

Het is een gemeentelijke verantwoordelijkheid om over de kwaliteit van wonen voor hun burgers te waken. Daarbij spelen voorzieningen als onderwijs een prominente rol. Gemeenten dragen hun zorg voor onderwijshuisvesting geleidelijk over aan schoolbesturen. Binnen dit proces van doordecentralisatie worden de financiën, bedoeld voor onderwijsgebouwen en het beheer daarvan, aan hen over gedragen. Dat betekent dat gemeenten de randvoorwaarden binnen de wettelijke normen blijven bepalen, maar het is aan de schoolbesturen om het te regelen. Het is een door de politiek gedragen wens, om onderwijs af te stemmen op de wens vanuit de samenleving, om doelmatige keuzes te maken, waarbij ook naar de omgeving en de andere behoeftes dan onderwijs in de wijk of regio wordt gekeken.

Huisvesting - Doordecentralisatie

Wethouder Boelema van Onderwijs en Jeugd, Breda: “Wij dragen de volledige verantwoordelijkheid voor huisvesting nu ook aan po-besturen over”

In Breda bestaat er geen concurrentie meer tussen schoolbesturen om huisvestingsmiddelen, goede afstemming over prioriteiten, efficiëntere besteding van het geld, betere schoolgebouwen en daarmee optimale kansen voor de jeugd om zich te ontwikkelen. Dat waren de doelen van de doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingsmiddelen in 2008 oprichting van de coöperatieve vereniging Building Breda voor het VO. Wethouder Saskia Boelema van Onderwijs en Jeugd kondigde aan ook met de elf gezamenlijke schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs een principeovereenkomst te hebben gesloten, die op 26 februari jl. is ondertekend. Breda is volgens haar de eerste gemeente in Nederland die op deze wijze de stap heeft gezet om de volledige verantwoordelijkheid voor de huisvesting volledig over te dragen aan de schoolbesturen.

Meer artikelen...

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave