SURFnet en Stichting Kennisnet: “Onderwijs moet efficiënt en kosteneffectief van cloud computing gebruik kunnen maken”

E-mailadres Afdrukken

“Als klein landje zit Nederland toch mooi aan tafel met de groten der aarde als het om de cloud gaat.” Andres Steijaert, ICT-adviseur van SURFnet, is er maar wat trots op. De inzet van de gesprekken met Google en Microsoft gaan over het gebruik van open standaarden, zodat het hoger onderwijs in Nederland moeiteloos diensten kan afnemen van cloudleveranciers. SURFnet trekt overigens samen op met de stichting Kennisnet om clouddiensten op een efficiënte en kosteneffectieve manier aan het onderwijsveld te kunnen aanbieden.

Volgens Steijaert vertegenwoordigen SURFnet en Stichting Kennisnet bij elkaar één miljoen gebruikers. “Dat is op zichzelf al een mooie prestatie: dat we met één mond spreken. En op die manier dus een waardige gesprekspartner zijn voor Microsoft en Google.”

SURFnet en Kennisnet hebben elf aandachtspunten geformuleerd voor onderwijsinstellingen die overwegen clouddiensten af te nemen.

 • Maak een meerjarenplan of ‘roadmap’;
 • Volg het aanbod van leveranciers;
 • Maak bewuste keuzes over de in te zetten functionaliteit;
 • Doe niet alles tegelijk en doe niet iedereen tegelijk;
 • Ondersteun de gebruikers, met name bij de invoering van een nieuwe dienst;
 • Bereid u voor op veranderingen in systeembeheer;
 • Bij de invoering van documentopslag: organiseer documentbeheer;
 • Zorg voor een goed ‘accountbeheer’;
 • Denk na over privacy en juridische kwesties;
 • Maak afspraken met uw leveranciers;
 • Ontwikkel een exit-strategie.

Hij adviseert universiteiten en hogescholen over het gebruik van innovatieve, grensverleggende technologie die de onderlinge samenwerking versterkt. “Cloud computing is een aantrekkelijke vorm van automatisering voor het onderwijs. Vergeet niet dat de meeste studenten al lang met cloud applicaties in de weer zijn. Denk aan Facebook, Linkedin, en webmail via Microsoft en Google. Daarbij komen ze met een grote verscheidenheid aan apparaten de school binnen om contact te leggen met internet. De iPad, de Blackberry, een notebook. Noem maar op. Het levert nogal wat technische uitdagingen op om dit alles in goede banen te leiden. Maar het is niet alleen techniek, het is ook een kwestie van goed organiseren. Met dat laatste houden wij ons bezig door de wereld van het web en die van het onderwijs aan elkaar te koppelen. Maar ook op technisch vlak staan wij ons mannetje. Onze mensen hebben contact met de ontwikkelaars van Microsoft in Seattle en de gesprekken gaan tot op diep protocolniveau. Er is respect bij de leveranciers van clouddiensten voor onze medewerkers.”

Beveiligde internettoegang

Het doel van SURFnet en Kennisnet is de onderwijswereld een veilige, gecontroleerde omgeving te bieden voor internettoegang en bestandsuitwisseling. De techniek hebben beide partijen daarvoor al ontwikkeld. “Nu moeten we de partijen in de cloud zo ver zien te krijgen dat ze van onze techniek gebruik willen maken”, vervolgt Steijaert. “Gelukkig staan ze daar wel voor open. Zo hebben we al koppelingen kunnen maken met Google Apps Education en Microsoft Live@edu. We zijn de eerste in de wereld die dat voor elkaar hebben gekregen.”

Maar er zijn natuurlijk meer partijen die een deun meeblazen in het cloudorkest. Zo ondervinden Google en Microsoft in toenemende mate concurrentie van de Zimbra. Dit bedrijf is onlangs opgekocht door VMware (onderdeel van EMC) en biedt eveneens mail, agendafaciliteiten, chat, opslag en dergelijke. Zimbra hanteert AJAXinterfaces en is ook al aangesloten op de SURFfederatie. De diensten van Google en Microsoft zijn gratis. Voor Zimbra geldt een betaalbare (aldus Steijart) onderwijslicentie. Het voordeel van Zimbra is dat de afnemers een Service Level Agreement (SLA) kunnen afsluiten. Dat kan met Microsoft en Google niet. “Daarbij moet je echter wel nuchter blijven”, melden SURFnet en Kennisnet in de brochure ‘Cloud computing in het onderwijs’. “Want de twee cloud grootmachten hebben wel een naam hoog te houden. Zij zullen er alles aan doen om hun diensten op orde te hebben.”

8 redenen voor het succes van cloudcomputing

 1. Cloud computing is in feite een manier om uw ICT draaiende te houden zonder al te veel inspanningen. En het zou wel eens de volgende grote trend op onderwijsgebied kunnen worden. Wij geven u acht redenen waarom onderwijsinstellingen wereldwijd overgaan op cloud computing.
 2. Cloud software is eenvoudig te gebruiken Omdat mensen gewend zijn geraakt aan intuïtieve cloud software als Hotmail, Gmail en Facebook, verwacht men dat cloud-programma’s ook eenvoudig zijn. De meeste leveranciers zorgen er dan ook voor dat hun software snel aan te leren is. Dit houdt in dat u geen tijd hoeft te besteden aan het leren van nieuwe softwarefoefjes (of deze hoeft over te brengen op uw studenten) en dat u zich kunt concentreren op het pedagogisch gebruik van de software.
 3. U kunt snel van start Voor de meeste cloud-programma’s hoeft u alleen maar een account aan te maken. Dus als u een programma vindt dat u wilt gebruiken, kunt u er al binnen een paar minuten mee aan de slag. Zelfs instellingsbrede cloud-applicaties, zoals itslearning, zijn in slechts een paar dagen te installeren.
 4. Betere samenwerking tussen studenten Veel cloud-programma’s bieden de mogelijkheid om bestanden te delen of met meerdere auteurs te werken. Dit houdt in dat studenten eenvoudig bestanden uit kunnen wisselen en hun klasgenoten uit kunnen nodigen om aan hetzelfde document te werken.
 5. Lesprogramma is altijd en overal beschikbaar Uw bestanden en software zijn via het internet bereikbaar, wat inhoudt dat u ze altijd en overal ter beschikking hebt. Hierdoor kunnen studenten kiezen waar en hoe zij willen studeren, terwijl docenten net zo goed thuis als op school kunnen werken. Een aantal scholen gebruikt deze mogelijkheid om het onderwijs door te laten gaan als de school door slechte weersomstandigheden gesloten is en om langdurig afwezige studenten de mogelijkheid te bieden om bij te blijven.
 6. Minimale eerste investering U hoeft geen hardware te kopen en (in de meeste gevallen) hoeft u geen software te installeren op lokale computers. Het gevolg is dat onderwijsinstellingen veel tijd en geld kunnen besparen op hun ICT-configuratie.
 7. Eenvoudig uit te breiden Het uitbreiden van het aantal gebruikers is een fluitje van een cent.
 8. Lagere bedrijfskosten Omdat de software door de leverancier wordt onderhouden, hoeft u weinig te doen om het systeem draaiende te houden. De leverancier zorgt voor eventuele updates, zodat u en uw collega's altijd met de nieuwste versie werken. Dit houdt de onderhoudskosten laag en voorkomt frustraties door incompatibele en verouderde software.
 9. Lagere hostingkosten Dataopslag is zoals bekend peperduur. Met cloud computing kunnen onderwijsinstellingen op deze kosten besparen, omdat de leverancier de gegevens op zijn servers opslaat.

Cloud computing drukt de kosten

Steijaert is ingenomen met de overeenstemming met Google en Microsoft. “Maar niet elke partij staat meteen open voor samenwerking. Sommige bedrijven hebben meer tijd nodig om het belang ervan in te zien.” Hij vertelt nog in gesprek te zijn met IBM, Cisco en Adobe. “En natuurlijk treden we met elke andere partij in overleg als dat nodig is. In eerste instantie richten we ons op de front end applicaties. Eventueel in een later stadium komen de achterliggende partijen aan bod. Denk dan aan koppelingen met backoffice systemen voor administratieve doeleinden.”

Voor het onderwijs is de ontwikkeling van cloud computing erg interessant, omdat er een kostenverlagende werking van uitgaat, zowel op licentieniveau als op het gebied van onderhoud. “En het onderwijs moet het steeds met krimpende budgetten stellen”, zegt Steijaert. “Daarbij komt dat studenten toch al clouddiensten gebruiken. De onderwijsinstellingen zelf trouwens ook. Denk aan toepassingen als it’s learning, Fronter of Schoolmaster / Magister.”

Hij geeft aan dat de ontwikkeling razendsnel gaat. “Bestaande leveranciers gaan massaal over naar de cloud, soms via de tussenvorm SaaS. We zagen dit al voor onderwijsspecifieke producten, zoals de Elektronische Leer Omgevingen (ELO’s) en leerlingvolgsystemen, maar het geldt ook voor de meer generieke producten, zoals financieel administratieve software. Denk aan Exact Online en Business By Design van SAP.”

Nieuwe leveranciers kiezen meestal vanaf het begin voor het cloudmodel, omdat dit voor hen aantrekkelijker is. Een voorbeeld daarvan is het Nederlandse BasisOnline.nl, dat een digitale werkplek (met internet, ELO, portfolio- en contentmanagement) aanbiedt die volledig is afgestemd op het basisonderwijs.

Backup van kritische data

SURFnet adviseert over het gebruik van clouddiensten. “Wij hebben elf aandachtspunten gedefinieerd voor instellingen die de migratie willen maken naar cloud. In het hoger onderwijs speelt bijvoorbeeld mee dat je onderzoeksdata niet op een Amerikaanse server opgeslagen wilt hebben, want de Amerikaanse overheid heeft vergaande bevoegdheden om data te bekijken. Dat wil je niet, dus moet je daar afspraken over maken. Verder vinden wij het belangrijk dat je een exit-strategie afspreekt. Bij clouddiensten staan de gegevens op apparatuur van de dienstverlener. Het kan gebeuren dat de leverancier failliet gaat of wordt overgenomen, of dat de leverancier u de toegang tot de dienst ontzegt vanwege een meningsverschil over betaling. Regel van tevoren dat je in alle omstandigheden toegang houdt tot de eigen data. Spreek ook af dat de dienstverlener de gegevens opslaat en bewaart in een formaat dat ook door andere leveranciers is te gebruiken, voor het geval u van dienstverlener wilt wisselen.”

Tot slot geeft Steijaert nog een tip mee: “Het is natuurlijk altijd verstandig een back-up te maken van kritische data op een systeem in huis, of bij een andere cloudleverancier.”

Voor meer informatie:

www.surfnet.nl

www.kennisnet.nl


Wat is SURFnet?

SURFnet heeft een hoogwaardig datanetwerk voor alle universiteiten en hogescholen in Nederland ontworpen en aangelegd. De stichting exploiteert en onderhoudt het netwerk. Het gaat om verbindingen over een backbone van 10 Gbps en client verbindingen van 1 Gbps. SURFnet telt 150 aangesloten organisaties en bedient ongeveer 500.000 mensen.

Het netwerk is bijzonder innovatief en reikt ook tot universiteiten in de rest van Europa. Mede dankzij de actieve bemoeienis van de stichting is het grootste internetknooppunt van Europa in Nederland gebouwd: de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX). SURFnet ontwikkelt ook diensten die over het netwerk gaan.

Wat is Kennisnet?

Wat SURFnet is voor het hoger onderwijs, is de stichting Kennisnet voor het middelbaar en lager onderwijs. Kennisnet is hét expertisecentrum als het gaat om ict in het onderwijs. Kennisnet ziet het als opdracht om scholen en onderwijsinstellingen onafhankelijke diensten aan te bieden bij het effectief inzetten van ict. Zo kan de kwaliteit van het leren verder toenemen. Hierbij levert zij hoge kwaliteit en heeft zij het doel om flexibel in te spelen op de behoeftes in het onderwijs.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Agenda

Geen evenementen

Laatste uitgave