Documentbeheer

ICT - Documentbeheer

Congres neemt informatiestromen onder de loep: “De regie van documentmanagement komt bij de klant te liggen”

Congres neemt informatiestromen onder de loep: “De regie van documentmanagement komt bij de klant te liggen”

Door nieuwe werkvormen en verdere digitalisering kunnen organisaties steeds moeilijker grip houden op hun informatiestroom. Het congres Documentmanagement 2011, op 30 september gehouden door K&E en Schoolfacilities in DeFabrique in Utrecht, reikte concrete informatie aan over de nieuwe eisen van gebruikers en de laatste ontwikkelingen in technologie. Verschillende deskundigen lieten deze dag hun licht schijnen over document management anno 2011.

 
ICT - Documentbeheer

Sijko Wierenga: “Book2Fit biedt scholen flexibiliteit en maatwerk bij het samenstellen van educatieve content”

Al jarenlang wordt er gediscussieerd over verspilling van leermaterialen. Lesmethoden sluiten niet volledig aan bij de wensen van de docenten, waardoor leerboeken maar gedeeltelijk worden gebruikt. Book2Fit, een initiatief van Ricoh Nederland, Daidalos en IT-Workz, heeft als doel om samen met het onderwijs en met uitgevers van schoolboeken een methode te ontwikkelen waarmee scholen het lesmateriaal kunnen aanpassen aan hun eigen behoeften. Sijko Wierenga, Ricoh: “Ik denk dat wij met Book2Fit een nieuwe manier hebben gevonden die zowel voor uitgevers als scholen interessant is.”

ICT - Documentbeheer

Document management systeem verhoogt efficiency in het onderwijs

In de meeste onderwijsinstellingen wordt inmiddels behoorlijk wat leerstof via computers aangeboden en vrijwel overal zijn leerlingvolgsystemen in gebruik. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het ontsluiten van informatie voor personeel, leerlingen en ouders via internet. De laatste tijd verschuift de aandacht in het onderwijs langzaam naar de automatisering van ondersteunende en administratieve processen. Een document management systeem voor het archiveren en toegankelijk maken van informatie kan in het onderwijs -zeker met een koppeling naar de primaire werkprocessen- tot een behoorlijke efficiencywinst en kwaliteitsverbetering leiden. Daarom hebben tal van universiteiten, hogescholen, ROC’s en scholen in het voortgezet onderwijs een document management systeem geïmplementeerd.

ICT - Documentbeheer

Thomas de Bresser, Infotec: "Onderwijs kan met printing-on-demand zelf lesmateriaal vervaardigen"

De trend dat steeds meer educatief lesmateriaal digitaal wordt aangeboden zet door, toch neemt het aantal schoolboeken dat een leerling moet aanschaffen nog niet af. Ondanks de hoge prijzen van schoolboeken die rond deze tijd van het jaar onderwerp van politieke discussie zijn. Daar zou het wetsvoorstel rondom de “gratis schoolboeken”, waardoor de bekostiging voor rekening van de besturen van het voortgezet onderwijs en de roc’s zijn, wel eens verandering in kunnen brengen. Ook de ontwikkelingen van de Elektronische Leeromgevingen (ELO) in het voortgezet onderwijs, plaatsen vraagtekens bij het nut van zoveel schoolboeken. Het aandeel van de schoolboeken in de totale hoeveelheid educatieve content zal wel veranderen. Op het terrein van digitale content zijn veel partijen actief om enerzijds de kosten te drukken, maar wat nog belangrijker is: de studiestof zo actueel mogelijk en volgens de hedendaagse methodes aan te bieden. “Printing on demand” is het antwoord van Thomas de Bresser, marketing manager van Infotec (onderdeel van Ricoh) in Woerden.

Trefwoorden

Agenda

Geen evenementen

Laatste uitgave