Leerlinginformatiesystemen

ICT - Leerlinginformatiesystemen

Uit recent onderzoek blijkt: “Student dupe van gebrekkige ICT-voorzieningen”

Uit recent onderzoek blijkt: “Student dupe van gebrekkige ICT-voorzieningen”

Maar liefst één op de drie studenten mist weleens een les door gebrek aan de juiste informatie in het onderwijsportaal. Daarnaast kan bijna de helft van de studenten zich niet voldoende voorbereiden op de les door het missen van de juiste informatie in dit portaal. Bovendien is om dezelfde reden bij maar liefst eenderde van de studenten een misverstand ontstaan over de studievoortgang. Dit blijkt uit een onderzoek dat New Day at Work in maart jl. heeft laten uitvoeren onder ruim duizend mbo-, hbo- en wo-studenten van honderdvijftig verschillende onderwijsinstellingen.

 
ICT - Leerlinginformatiesystemen

Rondetafelgesprek: "Resultaat aanwezigheidsregistratie vooral een organisatorische kwestie"

Op steeds meer scholen worden geavanceerde beveiligings-, registratie- en betaalsystemen ingevoerd om het onderwijsproces beter te kunnen faciliteren. De implementatie van die systemen verloopt vaak moeizaam en de systemen blijken in de praktijk niet altijd naar volle tevredenheid te werken. Om samen te kijken naar de problemen en om manieren te zoeken om hierin verbetering te brengen namen vijf leveranciers van registratie- en betaaloplossingen deel aan een rondetafelgesprek. Gespreksleider Jan Broeken, directeur ICT IT-Workz/ROC West-Brabant, deed de aftrap met de vraag ‘hoe kunnen wij in onze decentrale organisatie zorgen voor een veilige leeromgeving?’.

ICT - Leerlinginformatiesystemen

Ed Botterweg, Stoas: "Wij garanderen nOISe tot 2010, maar EduArte komt eraan"

Stoas heeft afscheid genomen van technologiepartner LogicaCMG. Een nieuwe versie van deelnemersinformatiesysteem nOISe is daarmee definitief van de baan. Volgens directeur Ed Botterweg van Stoas (foto rechts) paste Logica niet meer bij de visie van zijn bedrijf. “Stoas is de afgelopen twee jaren sterk veranderd. Er is een compleet nieuw management met nieuwe mensen en we hebben een nieuwe strategie en visie ontwikkeld. Eén van de uitvloeisels van die nieuwe visie op onderwijs en leren in zijn algemeenheid is het samenwerken met Topicus. Want wij willen juist innovatieve en goed werkende oplossingen ontwikkelen. Het Stoas waar men vroeger tegenaan keek is niet meer.” Stoas en Topicus waren 26 september 2007 aanwezig op de door BVE Platform Informatievoorziening georganiseerde ‘Markt van leveranciers’ en presenteerden daar samen de ontwikkeling van een nieuw Deelnemer Begeleiding Systeem (DBS) voor het BVE-veld.

ICT - Leerlinginformatiesystemen

Bert Bos, ROC West Brabant: "Met Edictis van SAP hebben wij grip op de bedrijfsvoering"

De bedrijfsvoering van ROC West Brabant is gedefinieerd op basis van economische termen. Het College van Bestuur zet de hoofdlijnen uit en het functioneren van de diverse afdelingen wordt geregeld met Service Level Agreements. Daardoor kan het roc meer klantgericht en efficiënter werken. Bert Bos (foto links), lid van de Raad van Bestuur, vindt dat alle roc’s in Nederland goed moeten kijken naar hun bedrijfsvoering om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen die het ministerie stelt ten aanzien van verantwoording. “Ik weet welke gedachten bij het ministerie leven richting geïntegreerd jaarverslag, zoals dat in 2010 zal worden geëist. Dat nieuwe beleid van zelfverantwoording betekent dat we nog bedrijfsmatiger moesten gaan denken. Scholen zijn tenslotte bedrijven waarin alles ten dienste staat van het product onderwijs. Voor de bedrijfsvoering is het bittere noodzaak dat je dat in economische termen formuleert. Alles is er op gericht hoe je op een slimme manier een zo hoog mogelijk resultaat kunt boeken. En daar heb je mensen voor nodig, maar ook goeie systemen. Onze kracht is dat wij daar frank en vrij een besluit in hebben genomen.”

ICT - Leerlinginformatiesystemen

Jan Bartling: "De fase van mooie vergezichten over hoe goed onderwijs eruit moet zien is voorbij"

Jan Bartling werkt als stafmanager Informatisering & Automatisering bij ROC Aventus. Hij is tevens voorzitter van de algemene commissie van ROC-i-Partners, de netwerkorganisatie van informatiemanagers en it-managers van roc’s en aoc’s. In die hoedanigheid is hij betrokken bij projecten als Educatieve Contentketen voor de ontwikkeling van elektronische content, en ePortfolio dat uitwisseling van portfoliogegevens door middel van standaarden mogelijk maakt. Jan Bartling heeft uitgesproken ideeën over hoe onderwijsorganisaties zouden moeten functioneren en hoe de ontwikkeling van kennis over ondersteunende processen tot stand moet komen. Schoolfacilities sprak met hem over het succes van ROC-i-Partners, de noodzaak om een nieuw leerling-informatiesysteem te ontwikkelen en de ontbrekende logistiek van het moderne onderwijs.

ICT - Leerlinginformatiesystemen

Leo Essink,Topicus: "Onze systemen bieden ROC's een goed alternatief voor nOISe en PeopleSoft"

De inhoudelijke vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs heeft tot gevolg dat de bedrijfsvoering op onderwijsinstellingen zal worden aangepast. Tegelijkertijd ontwikkelt Nederland zich in snel tempo in een netwerkmaatschappij. Om zowel die inhoudelijke vernieuwingen als de gewijzigde bedrijfsvoering adequaat en met eigentijdse technologie te kunnen ondersteunen moeten de huidige leerling-informatiesystemen grondig worden gemoderniseerd. Dit betreft niet alleen een technische update naar een webservice gebaseerde oplossing in een open architectuur, maar ook een structurele update naar een systeem waarin CRM en ‘de leerling aan het stuur’ centraal staan. Leo Essink, directeur van Topicus, is er vast van overtuigd dat de twee belangrijkste leveranciers van deze systemen, nOISe en PeopleSoft, hiertoe niet in staat zijn. Hij wil met zijn bedrijf Topicus een product ontwikkelen dat die nieuwe vereiste flexibiliteit en logistieke werkelijkheid wel aankan. "Maar dan moet je daar nu wel aan beginnen. Anders valt er over twee jaar niets te kiezen en zit iedereen nog steeds opgescheept met een monolytische dinosaurus, die niet toekomstvast is en enorm veel geld kost."

ICT - Leerlinginformatiesystemen

Fred Kulik, Carmel: "Met Vocus hebben we een revolutionair leerlinginformatiesysteem"

In amper een jaar tijd heeft de Stichting Carmelcollege (14 instellingen, 35.000 leerlingen en 4.000 personeelsleden) samen met het bedrijf Topicus uit Deventer een nieuw leerlinginformatiesysteem voor het VO ontwikkeld en gebouwd. Op 18 september werd de eerste release van het systeem, Vocus, op het Etty Hillesum Lyceum in Deventer in gebruik genomen. Fred Kulik is namens de Stichting Carmel nauw betrokken bij de ontwikkeling van Vocus. Het enthousiasme over de functionaliteit en het vertrouwen in het systeem zijn zo groot, dat het in oktober al gebruikt wordt voor de uitwisseling met de Basisregistratie Onderwijs (BRON). Kulik: "Het programma dat wij zochten was niet op de markt verkrijgbaar, dus hebben we het zelf ontwikkeld. Daarmee hebben we een grote stap voorwaarts gemaakt. Niet alleen voor de Stichting Carmel, maar voor het hele onderwijs, want als het helemaal klaar is kunnen andere scholen het ook gaan gebruiken."

Trefwoorden

Agenda

Geen evenementen

Laatste uitgave