Sander Egbers, directeur Sonesto: “Kwaliteit en functionaliteit van de locker moet gunningscriterium blijven bij aanbestedingen”

E-mailadres Afdrukken

Sinds september 2013 is Sander Egbers de nieuwe directeur van Sonesto en speelt  Klaas Grootherder  als eigenaar van de onderneming nog een bescheiden rol. Maar het eigenzinnige beleid met een echte MKB-mentaliteit is gebleven. Sander Egbers, afkomstig als eindverantwoordelijke van o.a. Faber Haarden in Heerenveen, zegt het belangrijk te vinden om alles uit de relatie met de klant te halen. “Grenzen verleggen ten aanzien van de toepassing van lockers, postvakken en garderobesystemen, maar ook van het komen tot de juiste deal en de realisatie ervan en uiteraard de meest optimale nazorg.” Voor Schoolfacilities aanleiding om te vernemen waar hij voor staat en waar hij met Sonesto in Drachten naar toe wil.

Sander Egbers: “Het woord eigenzinnigheid is al gevallen. Misschien hoort het wel bij de Friese aard: een beetje eigenwijs, vasthoudend, maar wel eerlijk. Ik zie deze kwalificaties in elk geval bij Sonesto. Het spreekt mij enorm aan om onderscheidend van anderen te willen zijn. Niet alleen op het gebied van design, ook van prijs/kwaliteit verhouding, dienstverlening, cultuur en relatie met opdrachtgever, technische ontwikkelingen, nazorg. Noem maar op.”


Na ruim een half jaar als algemeen directeur van Sonesto, zegt hij aardig te kunnen inschatten wat de ontwikkelingen in de markt zijn aangaande het gebruik en veiligheid van lockers, postvakken en garderobesystemen. Producten die Sonesto onder andere ook aan de onderwijsmarkt aanbiedt.

Van 'mijn' vakje naar 'een' vakje
Tot voor een jaar of acht geleden, had elke leerling zijn eigen kluisje en elke leraar zijn eigen postvak, al dan niet gecombineerd met een locker in één kast op de docentenkamer. Elk vakje had voorheen zijn eigen (tijdelijke) eigenaar/gebruiker. Deze wist precies waar zijn vakje in het gebouw stond opgesteld en op welke plek in de opstelling hij de locker kon vinden. Anderen hoefden het niet te weten. Vaak stonden enorme batterijen lockers dan ook ergens in een kelder of hoek van het gebouw opgesteld. Er werd geen aandacht besteed aan de invloed van de locker op de beleving van de leerling in de onderwijsomgeving.

Tegenwoordig is dat anders. Leerlingen en docenten hebben geen vaste locker meer. Ze nemen een locker als ze op school komen en geven die bij het weggaan weer vrij voor een volgende gebruiker. Het resultaat is, dat er minder ruimtebeslag is, minder onderhoud en dat er meer financiële ruimte overblijft voor goede en mooie lockers. Want die staan nu niet meer in een kelder of hoekje van het gebouw. Ze moeten direct beschikbaar zijn, zodra de gebruiker (leerling of docent of bezoeker) het gebouw betreedt. Dus, dicht bij de ingang. En daar, juist dáár, wil je een belevingswereld creëren, die inspireert, die kwaliteit uitstraalt en die uitnodigend is.

Daarom heeft Sonesto een hele range lockers, die niet alleen maar goed zijn, maar ook heel mooi en een eigen gezicht hebben en dat meegeven aan het gebouw. De functionaliteit van de wissellocker of het wisselvak (postvak en/of locker voor docenten) komt maximaal tot haar recht indien elektronische sluitsystemen worden toegepast, die volledig te integreren zijn met en in naastliggende en bovenliggende gangbare onderwijs- en gebouwbeheersysteem van de school. Geen punt voor Sonesto.

Trinitas College Heerhugowaard,
Locker P-10-S
Alfa College Groningen,
Locker XFS-L
Deltion College Zwolle,
Locker Ready


Van veilig opbergen naar veilige overdracht
De locker, maar ook een postvak, maakt steeds meer deel uit van een systeem. Een systeem waarin veilig moet kunnen worden opgeborgen maar ook weer uitgegeven. Waar veilig (safe & secure) kan worden overgedragen. De één legt iets in de locker, een ander haalt het er weer uit. En dit proces kan rond de klok. Gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week; 24/7. Zo kan er een onbemand proces ontstaan tussen leerlingen onderling en tussen leerling, docent, administratie, bezoekers, bedrijfsleven, ondersteunende diensten, enzovoorts.

Dankzij elektronische sluitsystemen is het hele proces te volgen en traceerbaar. Sander Egbers: “Sonesto heeft al meer dan tien jaren ervaring met onbemande 24/7 uitgifte van medicijnen, boeken, diverse handelsproducten tot zelfs bouwmaterialen als stenen en zakken cement. Je zou kunnen zeggen dat Sonesto alles tussen medicijnen en bouwmaterialen wel aan kan om dat op de één of andere wijze onbemand en 24/7 in te nemen respectievelijk weer uit te geven. Ik kan me heel goed voorstellen, dat er talloze innovatieve scholen zijn, die dat concept eens verder met ons zouden willen uitdiepen: ook in het onderwijs komt de 24-uurs economie steeds nader bij.”
 
Lockers een commodity? Vergeet het maar!
Volgens Sander Egbers hebben lockers een ontwikkeling doorgemaakt van “noodzakelijk kwaad” naar “een bijdrage aan de beleving van de leeromgeving”. Nu lijkt het ineens, alsof iedereen denkt verstand te hebben van lockers, of van kluisjes. Openbare aanbestedingen omschrijven een minimale specificatie, alsof de locker weer een noodzakelijk kwaad is. “Oh ja, lockers. Bijna vergeten.” Hij vindt het slecht dat bij aanbestedingen de prijs vaak het selectie criterium is. Het gevolg is, dat vele prachtige nieuwe onderwijsgebouwen vaak worden volgestouwd met inferieure kluisjes van niet te traceren herkomst. “Als het maar de goedkoopste is.”

Het stoort hem dat aan optimale functionaliteit als veiligheid (persoonlijke en die van het opbergen), vandalismebestendigheid, slimme toewijssystemen aan de leerlingen, vakgrootte en aan design zo weinig aandacht wordt besteed. Het lijkt wel, of er in aanbestedingstrajecten een kopieervirus heeft toegeslagen. Veel adviesbureaus gebruiken dezelfde minimale specificaties. Grensverleggende innovaties lijken niet meer gewaardeerd te worden, ondanks een innovatieplatform dat ooit is ingesteld door Jan Peter Balkenende. Maar gelukkig legt de jarenlange lockerervaring het niet af tegen prijs.

Sander Egbers: “Sonesto heeft adviseurs in dienst. Daar kan elke school gratis gebruik van maken. Ik zou zeggen, doe dat dan ook. In zo’n vroeg mogelijke fase. Waar moet je technisch op letten, maar ook: hoe kan een lockersysteem zo optimaal mogelijk onder de gebruikers (leerlingen, docenten, bezoekers, administratie, etc.) worden ingezet, hoe is een en ander zo slim mogelijk te financieren (koop of lease?), hoe heb ik als school er het minste gedoe mee (kan ik buiten een zakelijke deal direct tussen gebruiker en leverancier blijven). Mag ik het zo zeggen: Sonesto praat over méér dan over een locker; over een locker PLUS.”
 
Waar staat Sonesto voor?
Sonesto staat volgens Sander Egbers al jaren voor vooruitgang en voor kwaliteit. “Niet alleen voor het tastbare product (lockers, postvakken en garderobesystemen), maar ook voor onze organisatie, de relatie met de opdrachtgever en eindgebruiker, het (financieel en/of projectmatig) faciliteren van de deal, nazorg. Nog altijd zijn wij trendsetter ten aanzien van design en functionaliteit. Dat laatste wil zeggen: slimme details ten aanzien van vorm, sluitsystemen en inpasbaarheid in totaalsystemen.”

Erg veel belang hecht hij aan een fijne constructieve interactie met de opdrachtgever. Elkaar snappen en samen komen tot de meest optimale oplossing. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium gaan de mensen van Sonesto om tafel; de opdrachtgever, gebruikers, interne diensten, architect en uitvoerders. Dit bespaart veel, heel veel. Denk aan geld, aan ruimte, aan persoonlijke energie, aandacht en tijd.

Sander Egbers tot slot: “Sonesto was altijd anders, is anders en zal anders blijven. Noem het een beetje Fries, een beetje eigenzinnig, creatief en heel betrouwbaar en degelijk. Zowel onze organisatie als product en de diensten er omheen. Sonesto is ‘getting the job done’: schouders eronder. En het eindresultaat: ‘locking good’!”

Bekijk ook de bedrijfspresentatie van Sonesto

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Agenda

Geen evenementen

Laatste uitgave