Stichting Promes rekent af met hinderlijke toiletgeur

E-mailadres Afdrukken

Als gebouwenbeheerder namens Stichting Promes heeft Willem Prins (64) het onderwijs gedurende een periode van tientallen jaren van dichtbij zien veranderen. Van klassikaal onderwijs naar individueel onderwijs; van kleine zelfstandige scholen naar grote schoolgemeenschappen. Medio juli 2013 nam hij samen met de leerlingen van groep 8 afscheid van Stichting Promes. Na een werkzaam leven van 50 jaar breekt een periode aan voor zaken die niets met school te maken hebben. Prins kijkt echter met genoegen achterom: "Ze kunnen me altijd bellen. Het beheren van gebouwen in combinatie met veel interactie met leerlingen en docenten blijft dienstbaar werk met veel voldoening."

 

Willem Prins, voormalig gebouwbeheerder Stichting Promes.
Stichting Promes (Primair Openbaar Onderwijs Meppel en Staphorst) verzorgt het openbaar onderwijs aan 9 scholen in de gemeenten Meppel en Staphorst. Naast (speciaal) basisonderwijs biedt Promes ook eerste opvangonderwijs en onderwijs voor zeer moeilijk lerenden aan. De scholen staan in Meppel, Nijeveen, Staphorst en IJhorst. Sinds 1 januari 2007 worden de scholen niet meer organisatorisch ondersteund door een ambtelijke organisatie, maar door het stafbureau onder leiding van een algemeen directeur. Het stafbureau faciliteert de scholen op administratief, financieel en personeel gebied. Ook het onderhoud van de scholen valt onder de verantwoordelijkheid van het stafbureau. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door zeven mensen. De kwaliteit van het onderwijs staat centraal: het waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed, openbaar onderwijs voor iedereen met veel aandacht voor sámen leven, leren en werken.

Ook voor de verzelfstandiging van Stichting Promes was Willem Prins namens de Gemeente Meppel al verantwoordelijk voor het energiebeheer van de scholen. Prins: "De nadruk lag hierbij op het sturen en onderhoud van de kachels en licht. Branden als het nodig is, standby als er geen energiebehoefte is." Vanaf 1 juli 2007 werd zijn takenpakket uitgebreid en werd Prins verantwoordelijk voor het totale gebouwenbeheer.

"Uitgangspunt bij het beheer van de scholen is het beheersplan, waarin de onderhoudsprioriteiten per school staan omschreven. Afhankelijk van het budget worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het zal geen verbazing wekken dat het budget de beperkende factor is. Den Haag is stevig aan het bezuinigen en dat merken we hier in Meppel en Staphorst ook. Uiteindelijk draait alles om geld, hoe vervelend ook. Met de overgang naar Stichting Promes is de wet van de marktwerking meer dan ooit voelbaar. Minder leerlingen betekent minder budget. Er is scholen dus veel aan gelegen om een goed imago te hebben bij ouders van schoolgaande kinderen en kinderen die binnen afzienbare termijn leerplichtig zijn. Als openbare, multiculturele onderwijsinstelling staan we klaar voor alle kinderen. Uiteraard staat hierbij de kwaliteit van het onderwijs centraal, maar je merkt dat ouders ook andere afwegingen maken. Hoe is de sfeer op de school? Is de school veilig. Welke faciliteiten zijn beschikbaar en niet in de laatste plaats: Hoe staat het met de hygiëne? Hoe zien de toiletgroepen eruit? Is alles netjes en schoon? Zie hier de essentie van goed onderhoud. Het totale plaatje bepaalt de keuze van ouders. Ondanks een knijpende overheid blijft het een uitdaging om met relatief weinig middelen het onderhoud van de negen scholen op peil te houden."

Mentaliteit
Het onderwijs is zakelijker geworden, zoveel is duidelijk. Prins: "Er viel in het onderwijs inderdaad behoorlijk wat te besparen als het gaat om energie- en onderhoudskosten. Op onze scholen zijn warmteterugwininstallaties geïnstalleerd, waarbij de ventilatie afgestemd is op de hoeveelheid kooldioxide in de lucht. Komt het gehalte boven 1.100 ppm dan wordt extra met buitenlucht geventileerd. Er is nog veel winst te boeken. Het gaat in mijn ogen primair om een mentaliteitskwestie. Het is natuurlijk mooi dat we met dure bewegingssensoren het energieverbruik kunnen beperken. Toch blijft het in essentie verkeerd dat kinderen, maar ook docenten, niet het licht uitdoen als ze als laatste een ruimte verlaten. We zijn bezig met gevolgbestrijding, zonder dat we ons bewust zijn van ons verkeerd aangeleerde gedrag. Thuis doe je toch ook het licht uit?"

Geuroverlast

De staande toiletpotten zijn vervangen door hangende toiletten en de vloeren zijn vernieuwd. Vanaf de eerste dag dat de vloeren waren gerenoveerd was én bleef de stank weg.

Met veel jongere kinderen binnen de schoolmuren is de kans op een sanitair ‘ongelukje’ niet ondenkbaar. "In de toiletten zijn niet alle kinderen even stuurvast," glimlacht Prins. Met frequent goed schoonmaken is de hygiëne in de regel goed op peil te houden. Anders wordt het als de toiletten verouderd zijn. Oude staande potten in combinatie met voegtegelwerk blijkt vaak de grote boosdoener. Je kunt boenen tot je ons weegt, de stank blijft. Dit probleem manifesteerde zich jaren geleden nadrukkelijk op één van onze scholen. Met dit gegeven in mijn achterhoofd ontmoette ik Soldicoat Kunststofvloeren op de NOT, de onderwijsbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. De oplossing die Soldicoat bood om in één keer duurzaam af te rekenen met het stankprobleem sprak me direct aan. De kern van de oplossing ligt in het aanbrengen van een naadloze vloer van wand tot wand, inclusief plinten, waardoor vuil zich niet meer kan ophopen. Staande toiletpotten worden vervangen door hangende potten; vloeren vernieuwd. Vanaf de eerste dag dat de toiletvloeren waren gerenoveerd was én bleef de stank weg. De schoonmakers reageerden enthousiast. Ook zij hadden weer eer van hun werk.  

Soldicoat
"Uit alles blijkt dat Soldicoat thuis is in de onderwijsmarkt. Als het enigszins mogelijk is, wordt het werk in de vakantieperiode uitgevoerd. Werkzaamheden die veel lawaai veroorzaken, zoals bijvoorbeeld het schuren van vloeren, wordt bij voorkeur op woensdagmiddag uitgevoerd als er geen kinderen op school zijn. De werkzaamheden worden goed afgestemd, waarbij gefaseerde uitvoering geen enkel probleem is. Kinderen en leerkrachten moeten nu eenmaal wel gebruik kunnen blijven maken van het toilet. De keuze uit kleuren en motieven is eindeloos en kan prima afgestemd worden op het aanwezige kleurengamma van de deuren en wanden. Desgevraagd adviseert Soldicoat het gebruik van specifieke kleuren. Zo hebben effen vloeren een meer rustgevend effect dan spikkelvloeren. Een element dat op scholen met moeilijk lerende kinderen relevant kan zijn. Bij de afwerking wordt in toiletten vaak voor slijtvaste glanslak gekozen, wat hygiëne accentueert; ‘spik en span’. In gangen wordt omwille van rust veelal voor een matuitvoering gekozen. In beide gevallen hebben de vloeren een gegarandeerde stroefheid, waarmee uitglijden wordt voorkomen. Ook is mogelijk de vloeren te voorzien van een decoratief effect, bijvoorbeeld het logo van de school."

Vertrouwen
"Soldicoat is mede een sterke leverancier dankzij korte lijnen en een nuchtere manier van werken. Offertes zijn helder en concurrerend; afspraak is afspraak. Eventuele vragen tijdens het werk worden pragmatisch en in goed overleg opgelost. Uit alles blijkt dat Soldicoat zich heeft gespecialiseerd in het onderwijs- en zorgsegment. Een omvangrijke referentielijst van scholen en zorgcentra is het logische gevolg. Belangrijker acht ik daarentegen het vertrouwen in de organisatie. Met mijn ruime ervaring kan ik snel beoordelen of een leverancier waar maakt wat hij belooft of niet. Soldicoat heeft me in dit opzicht nooit teleurgesteld," besluit Prins.

Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met:
Soldicoat b.v. |  Gerard Aarnink | tel 0570 - 623 543 | www.soldicoat.nl

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Agenda

Geen evenementen

Laatste uitgave