Ludwig Cammaert, Desso: "Scholen ervaren nu ook de voordelen van tapijt"

E-mailadres Afdrukken

Les- en onderwijsruimtes in scholen hebben een veel opener karakter dan vroeger. Tapijt zorgt voor een betere akoestiek. Zachte vloerbedekking heeft echter veel meer goede eigenschappen, zegt Ludwig Cammaert, manager productverbetering en technische ontwikkeling bij Desso. “Tapijt is in de exploitatie goedkoper dan harde vloerbedekking doordat de schoonmaakkosten lager zijn. Bovendien blijkt uit onderzoek dat tapijt een gunstig effect heeft op de luchtkwaliteit. Er zit in ruimtes die met tapijt zijn ingericht maar half zoveel fijnstof in de lucht dan in ruimtes die een harde vloerbedekking hebben. De stofdeeltjes worden door de textiele vezels vastgehouden.”

Tapijt speelt een rol in de uitstraling van scholen. Opdrachtgevers en architecten kiezen vaak voor tapijt om een bepaalde sfeer in een lesruimte te creëren. Ook wordt tapijt veel toegepast vanwege de akoestische eigenschappen. In een open leercentrum moet voldoende rust zijn om te kunnen werken, ondanks dat er voortdurend mensen in en uit lopen. Daarom kiezen steeds meer scholen ervoor om in studieruimten en open leercentra tapijt op de vloeren te leggen.

Minder fijnstof in de lucht

Als akoestiek geen issue is kiest een school vrijwel automatisch voor een harde vloerbedekking, zoals vinyl of linoleum. Dat komt doordat er een aantal vooroordelen bestaat tegen het gebruik van tapijt. Het zou snel vuil worden, vlekken zouden moeilijk te verwijderen zijn en vloerbedekking zou slecht zijn voor mensen met luchtwegaandoeningen. Uit Duits en Zweeds onderzoek blijkt zelfs dat het aantal mensen met astmatische aandoeningen en allergieën terugloopt als er tapijt is gelegd. Ludwig Cammaert legt uit hoe dat komt. “Bij een harde vloerbedekking moet het stof dagelijks worden weggehaald. In de praktijk gebeurt dit onvoldoende. Als er over die vuile vloer gelopen wordt zullen achtergebleven stofdeeltjes opwervelen en in de lucht terecht komen. Dat veroorzaakt die allergische reacties. Zachte vloerbedekking fungeert als een soort binder, die de stofdeeltjes vasthoudt. Als er overheen wordt gelopen zullen ze niet opdwarrelen en blijven in het tapijt zitten totdat het wordt gereinigd. Uit vergelijkend onderzoek tussen harde en zachte vloerbedekking blijkt dat zachte vloerbedekking de stofdeeltjes langer vasthoudt.”

Schoonmaak

Het onder de aandacht brengen van het belang van schoonmaak is een manier om de hoeveelheid fijnstof in de lucht te verminderen. Een manier waarop Desso dat ook nastreeft is door tapijtvezels en tapijtconstructies te ontwikkelen, die gemakkelijker kunnen worden gereinigd. Desso zal, als een van de eerste tapijtfabrikanten, haar producten laten klassificeren door een extern testinstituut gespecialiseerd in fijnstof.

De juiste toepassing

De voordelen van zachte vloerbedekking komen het best tot uiting als het tapijt op de juiste wijze wordt toegepast. Om sterke vervuiling te voorkomen is het verstandig om gebruik te maken van een schoonloopzone. “Verreweg het grootste deel van de vervuiling van vloerbedekking bestaat uit inloopvuil. Je moet zorgen dat het vuil van de schoenen af is voordat de leerlingen op het tapijt komen door goede schoonloopzones te creëren.” Een andere tip is ruimtes niet in te richten met een combinatie van tapijt en harde vloerbedekking. Schoonmakers moeten dan twee reinigingssystemen hanteren wat onnodig tijdverlies en kosten met zich meebrengt.

TNO: tapijt is goedkoper

TNO heeft in 2004 een vergelijkend onderzoek gedaan naar de kosten van harde en zachte vloerbedekking in scholen. Er is gekeken naar de totale levenscyclus: aanschafkosten, legkosten, onderhoudskosten plus de kosten van de schoonmaakmiddelen. Er is gemeten over een periode van 22 jaar, de verwachte levensduur van vinylvloerbedekking in scholen. Aangezien de economische levensduur van tapijt in scholen 11 jaar is, zijn ook de vervangingskosten van het tapijt in de berekening meegenomen. De conclusie is dat harde vloerbedekking in aanschaf goedkoper is, maar vinyl moet gemiddeld tweeënhalf keer zo vaak worden schoongemaakt als tapijt. En de schoonmaakmiddelen voor vinylvloeren zijn zeven keer zo duur als die voor tapijtvloeren. In de totale levenscyclus blijkt dat tapijt 30 tot 50 procent goedkoper is dan harde vloerbedekking.

Flexibiliteit bij verbouwingen

De inrichting van een schoolgebouw wordt door een andere onderwijsvisie of onder invloed van wijzigende leerlingenaantallen vrij vaak aangepast. Een school die tapijttegels heeft liggen behaalt daar volgens Ludwig Cammaert gigantische voordelen. Een ruimte waar kamerbreed tapijt of vinyl ligt moet bij vervanging helemaal worden ontruimd. De oude vloerbedekking is volledig verlijmd, dus die wordt met geweld verwijderd. Dan moet de ondervloer worden gerepareerd. “Dat kost veel tijd en al die tijd kan de ruimte niet worden gebruikt. Als er tapijttegels liggen hoeft de ruimte niet eens te worden ontruimd. Er is tegenwoordig apparatuur waarmee meubels en kasten met inhoud kunnen worden opgetild, zodat we de tegels eronder kunnen vervangen. Wij zijn een van de weinige bedrijven in Nederland die deze apparatuur ter beschikking stelt aan de installateurs.”

Duurzaamheid en comfort

Desso neemt al jaren maatregelen om het milieu te beschermen. Het bedrijf heeft een ISO 14001- certificatie voor milieumanagement. Regelmatige controles door onafhankelijke instituten waarborgen zo milieuvriendelijk mogelijke productiemethoden. Daarnaast heeft elk Desso-tapijt en elke tapijttegel een uniek GuT-testnummer, dat aantoont dat aan de GuT-normen voor vervuiling en uitstoot is voldaan. “Wij willen producten maken die het comfort verbeteren, zodat mensen zeggen ‘ik wil tapijt hebben want dan kan ik gezonder leven’. En dat heeft met méér te maken dan alleen schone lucht. Tapijt voorkomt lichtreflecties en ademt rust uit. Als kinderen vallen bezeren ze zich niet. Tapijt is prettig om op te lopen. En als een docent zijn stem niet hoeft te verheffen voelt hij zich prettiger. Het zijn allemaal maar kleine dingen, maar als je die optelt betekent het dat je met tapijt een heel comfortabele leeromgeving kunt creëren.”

Meer informatie? www.desso.nl

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Agenda

Geen evenementen

Laatste uitgave