Afvalbeheer

Schoonmaak - Afvalbeheer

Willem de Vos, bestuurder Christelijk Lyceum Veenendaal: "We stimuleren het bewust scheiden van afval"

Willem de Vos, bestuurder Christelijk Lyceum Veenendaal:

Het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) is een open en serieuze christelijke scholengemeenschap waar ruimte is voor alle leerlingen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Willem de Vos: “Dit uitgangspunt geeft ons de inspiratie om een school te zijn voor een pluriforme doelgroep van 2152 scholieren, verspreid over vmbo, havo en vwo/gymnasium. Wij vragen respect voor onze uitgangspunten en de omgang met elkaar. 'Burgerschap en integratie' is niet voor niets een belangrijk maatschappelijk thema. Daar hoort milieubewustzijn ook bij.”

 
Schoonmaak - Afvalbeheer

Jan Meere, directeur facilitair bedrijf Horizon College: “Afval scheiden bij de bron heeft een positief effect op de exploitatie”

In onze wegwerpmaatschappij is afvalbeheer één van de onderwerpen waarop vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen op meerdere vlakken veel winst valt te behalen. Bij het Horizon College is men daar sinds een aantal jaren serieus mee bezig. Jan Meere, directeur facilitair bedrijf, was binnen het Facilitair Samenwerkingsverband ROC's (FSR) één van de trekkers op het vakgebied duurzaamheid en betrokken bij de ontwikkeling van een gedragscode en een kwaliteitsscan. Het Horizon College werkt zelf met succes aan reductie van de hoeveelheid afval en aan afvalscheiding bij de bron. “Investeringen in afvalbeheer en energiemanagement lonen maar hebben wel een bepaalde terugverdientijd.”

Schoonmaak - Afvalbeheer

René Hissink, Tomra Systems: “Onze emballageautomaat stimuleert leerlingen om hun eigen afval op te ruimen”

Bij locatie Het Vlier, onderdeel van het Etty Hillesum Lyceum, staat sinds oktober een emballageautomaat voor blikjes, plastic flessen en limonadepakjes. Tomra Systems heeft de school gevraagd mee te werken aan een pilot, die als doel heeft te experimenteren met systemen en methoden om afval in te zamelen. Operationeel directeur René Hissink (foto) van Tomra Systems: “Om te voorkomen dat ze hun afval zomaar weggooien zijn we op zoek naar de beste manier om leerlingen te motiveren om hun afval in de automaat te gooien.”

Schoonmaak - Afvalbeheer

Marjan Hamerling, S-Line Products: “Met hoogwaardige biologisch afbreekbare artikelen leveren we een bijdrage aan een beter milieu”

Het milieu is al jaren een groot issue. Niet alleen omdat de overheid steeds meer wetten en regels opstelt, maar ook omdat de consument steeds bewuster wordt van de gevolgen van zijn consumptiegedrag. Zo worden er ook in onderwijsinstellingen steeds meer biologische producten verkocht en is afvalscheiding steeds meer een gewoonte dan een verplichting vanuit de overheid. Schoolfacilities sprak met Marjan Hamerling, directeur van S-Line Products, een innovatieve groothandel van biologisch afbreekbare artikelen.

Schoonmaak - Afvalbeheer

Kurt van Dijk: "Wastemanagement CSU's antwoord op milieuambities van het onderwijs"

Om tot een gezond binnenklimaat te komen biedt CSU naast milieuvriendelijke schoonmaakmethoden toegevoegde waarde aan scholen. Met ketenpartners in de afvallogistiek en –verwerking zegt Kurt van Dijk, manager Business Development en lid van de MVO-commissie van CSU, duurzaamheid tastbaar te maken door een integrale, duurzame aanpak van wastemanagement. Door nauwe samenwerking bundelt CSU kennis van de interne afvallogistiek binnen het onderwijs met de expertise van externe afvalverwijderaars. Deze synergie combineert effectieve en milieuvriendelijke afvalscheiding aan de bron met afvalreductie, verlaging van restafval, hergebruik van grondstoffen, verminderde transportkosten en het verlagen van CO2-uitstoot.

Schoonmaak - Afvalbeheer

Eco-efficiency analyse: "Huidig Retoursysteem kunststofbekers nog steeds het best voor het milieu!"

In opdracht van de Stichting Disposables Benelux heeft TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (TNO-MEP) een onderzoek uitgevoerd naar de kosten en de milieueffecten van het afvalbeheer van gebruikte éénmalige kunststof bekers. Vier (mogelijke) inzamel- en verwerkingssystemen zijn in kaart gebracht en met elkaar vergeleken. De hoofdconclusie is dat de milieueffecten van het operationele Retoursysteem van de Stichting Disposables Benelux veruit het laagst zijn. Op het moment dat de zogenaamde Subcoal route commercieel wordt toegepast kunnen de kosten en de milieueffecten nog verder verlaagd worden.

Trefwoorden

Agenda

Geen evenementen

Laatste uitgave