Schoonmaakkwaliteit in basisscholen

E-mailadres Afdrukken

De schoonmaakkwaliteit in het basisonderwijs is al sinds jaren onderwerp van gesprek binnen de schoonmaakbranche. Steevast wordt door schoonmaakbedrijven aangehaald dat de Londo-vergoeding absoluut ontoereikend is om de scholen schoon te houden. Een school als klant wordt dan ook niet altijd met het grootste enthousiasme begroet.Het ministerie van OCW heeft in 2006 de schoonmaakkwaliteit op de scholen binnen het primair onderwijs laten onderzoeken door Masterkey-Plus. De resultaten waren wederom bedroevend, of is er toch een lichtpuntje?! door drs. G.J. Halfman, directeur Masterkey-Plus.

Op basis van bijgevoegde grafiek kan geconcludeerd worden dat de schoonmaakkwaliteit er sinds het eerste onderzoek in 1999 slechts licht op vooruit gegaan is, maar dat per saldo met name het sanitair er nog slecht aan toe is. Niet dat er sindsdien niets is gebeurd. Het ministerie heeft samen met de OSB geprobeerd extra geld voor de schoonmaak te reserveren en in 2002 is de actie "schoon op school en fris in de klas" gestart. Een campagne om de aandacht op schoonmaak te vestigen die tevens concrete handvaten gaf om de schoonmaak binnen scholen te organiseren en beheren. Hoe goed de initiatieven ook zijn, op basis van de kille cijfers kan geconcludeerd worden dat het weinig heeft uitgehaald.

Meer geld?

Op basis van het onderzoek van Masterkey-Plus kan geen directe link gelegd worden tussen de normatieve m2-vergoeding voor schoonmaakonderhoud die scholen van OCW ontvangen en de schoonmaakkwaliteit. Wel is vastgesteld dat de vergoeding de afgelopen vijf jaar 2,18% minder gegroeid is dan de gemiddeld prijsstijging in de branche.

Een belangrijke reden waarom de link niet gelegd kan worden ligt in feit dat in de meeste scholen (90%) gebruik maken van extra hulp, voornamelijk door ouders, docenten en conciërges. In bijna een derde van de gevallen wordt er meer dan 20% van alle schoonmaakuren ingezet door derden. Omdat derden veelal op vrijwillige basis zonder vergoeding werken, worden de kosten relatief laag gehouden. Wellicht daarom geeft ongeveer 1/3 van de scholen minder geld uit aan schoonmaak dan volgens de normatieve m2-vergoeding ze aan schoonmaak kunnen besteden. Eenderde geeft de normatieve vergoeding geheel uit aan schoonmaak, maar eveneens 1/3 geeft meer uit aan schoonmaak dan ze op basis van de m2-vergoeding zouden mogen uitgeven.

Mede hierdoor is geen duidelijk link te leggen tussen de schoonmaakkosten en de geconstateerde schoonmaakkwaliteit. Verder en diepgaander onderzoek is noodzakelijk om de relatie tussen kosten en kwaliteit vast te stellen. Voor velen die dit artikel lezen is de oplossing waarschijnlijk veel simpeler. Meer geld erbij, het schoonmaakbedrijf de schoonmaak laten regelen en klaar zijn we met de het probleem van de schoonmaakkwaliteit op basisscholen.

Totaal schoonmaakresultaat VSR-metingen periode 1999, 2002 en 2006.

Beleving versus realiteit

Was het maar zo eenvoudig. Tijdens het onderzoek kwam eveneens naar voren dat de schoonmaakbeleving bij 77% van de ondervraagden, veelal schooldirecteuren, als voldoende tot zeer goed wordt aangemerkt. Dat is toch uiterst merkwaardig. De overgrote meerderheid is positief over de kwaliteit en de realiteit geeft aan dat het merendeel juist onvoldoende is. Wil men de werkelijkheid niet onder ogen zien, zijn ze murw gebeukt door de regelgeving en blind voor de feitelijke situatie, of is het geen issue en vind men het wel prima zo? Uiteraard zijn er nog vele hypothesen te bedenken, maar de vraag is hoe kan dit nu.

Ook ik kan er slechts naar gissen, maar voor is mij is het erg waarschijnlijk dat schoonmaak binnen het primair onderwijs over het algemeen geen issue is. Er zijn allerlei acties gestart om de kwaliteit te verbeteren, maar bijvoorbeeld 61% van de ondervraagden is niet bekend met de actie "schoon op school en fris in de klas". Daarnaast heeft de meerderheid een positief beeld van de schoonmaakkwaliteit. Wanneer je bedenkt dat schooldirecties zelf beslissen waar ze het geld aan uitgegeven, bijvoorbeeld lesmateriaal of schoonmaak, is mijn conclusie snel getrokken. Wij kunnen het met z'n allen belangrijk vinden dat de schoonmaak op de basisscholen in orde is, maar dan moeten de schooldirectie daar zelf ook prioriteit aan geven. Zolang dat niet gebeurt, is een goede samenwerking met het schoonmaakbedrijf niet aan de orde en zal de kwaliteit ondermaats blijven.

Toch blijf ik een positief denker en zie licht aan het einde van de tunnel in de vorm van een tweeledige oplossing. Op macroniveau moet OCW ervoor zorgen dat de normatieve m2-vergoeding voor schoonmaak wordt verhoogd. Op basis van andere onderzoeken is het eigenlijk allang duidelijk dat daar een belangrijke oorzaak ligt. Maar alleen met geld red je het niet. Het geld moet uiteraard ook op de juiste wijze voor schoonmaakdoeleinden besteed worden en daar ligt een mooie uitdaging voor de schoonmaakbedrijven.

Op microniveau, eigenlijk op individueel schoolniveau, moet de dienstverlener in samenspraak met de schooldirectie praktisch afspraken maken om optimaal te kunnen schoonmaken. Schooldirecties hebben vele zaken te regelen en moeten vele prioriteiten stellen. Het schoonmaakbedrijf echter moet de directie er van overtuigen dat ze randvoorwaarden organiseren, zodat het schoonmaakbedrijf optimaal haar werk kan doen.

Bijvoorbeeld afspraken maken met de scholen dat de leerlingen speciale slofjes aantrekken over de schoenen om de vervuiling in de school te beperken. De leerlingen na de les de stoelen op tafel laten zetten en de borden laten schoonmaken. Voorafgaand aan een periodieke reinigingsbeurt ervoor zorgen dat de school een lokaal ontruimt. Een schoonmaakbedrijf kan hiertoe het initiatief nemen, want hoe dan ook moeten ze schoonmaak bij de schooldirecties op de kaart blijven zetten.

De school kan het schoonmaakbedrijf ook consulteren voor wat betreft de te gebruiken afwerkmaterialen in scholen. Maar in het algemeen geldt en bij scholen in het bijzonder dat goede schoonmaak staat of valt bij goede en betrokken schoonmaakmedewerkers. Kortom de oplossing is eigelijk heel simpel. Er ligt een schone taak voor ons...

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Agenda

Geen evenementen

Laatste uitgave