PCO Gelderse Vallei heeft frisse, schone en hygiënische scholen dankzij eigen facilitair schoonmaakbedrijf

E-mailadres Afdrukken

Meer controle, meer regie en daardoor meer kwaliteit. Sinds stichting PCO Gelderse Vallei de schoonmaak heeft ondergebracht in een speciaal hiervoor opgericht facilitair bedrijf is de kwaliteit met sprongen vooruit gegaan. “Het is een zeer goede beslissing geweest dat we een eigen facilitair bedrijf hebben gestart voor de schoonmaak”, zegt Martin van den Brink, directeur van de Gelderse stichting. “We zouden niet anders meer willen.”

 

Martin van den Brink en Marcel Beisiegel (rechts)

Sinds 2011 is de schoonmaak van de veertien scholen die onder stichting PCO Gelderse Vallei vallen ondergebracht in PCO Gelderse Vallei Facilitair BV. Het tijdrovende en dure traject van Europees aanbesteden wordt zodoende omzeild, maar belangrijker nog de regie over de schoonmaak wordt in eigen hand gehouden en dat werpt duidelijk zijn vruchten af. Het facilitair management-  en adviesbureau Facility Cost Control (FCC) hielp bij het opzetten van het schoonmaakbedrijf en is verantwoordelijk voor de toezicht en controle.

“Voorheen hebben we de stichting geadviseerd en begeleid bij de Europese aanbestedingen van schoonmaak”, vertelt Marcel Beisiegel, directeur van FCC. “Ook deden we de controle op het schoonmaakbedrijf, tot in 2010 naar voren kwam dat de kwaliteit van de schoonmaak duidelijk te wensen overliet. Toen hebben wij geadviseerd om een eigen schoonmaakbedrijf op te starten. Daar hadden wij bij andere schoolbesturen al ervaring mee en die ervaringen waren zeer positief.”

“Een frisse, schone en hygiënische school is natuurlijk heel belangrijk voor de uitstraling naar de leerlingen en ouders toe”, stelt Van den Brink. “Ouders zien het meteen als de schoonmaak niet op orde is. Bij ons bleek het overigens ook uit de enquête die we om het jaar houden. Daarin scoorden de schoonmaak en hygiëne van onze gebouwen hooguit een mager zesje. Toen hebben we gezegd: we gaan het helemaal anders doen, we nemen het heft zelf in de hand. Met ondersteuning van FCC hebben we vervolgens een facilitair bedrijf opgestart voor de schoonmaak van onze schoolgebouwen. Want onderwijsmensen hebben veel kennis, maar niet van schoonmaak. Die expertise moesten we echt van buitenaf halen.”

Continuïteit en kwaliteit
“Iedere vier jaar opnieuw Europees aanbesteden werkte gewoon niet”, stelt Van den Brink. “Vaak kwam er na vier jaar weer een ander schoonmaakbedrijf uit de bus en dat was slecht voor de kwaliteit en continuïteit van de schoonmaak.” Ook Beisiegel is geen voorstander van Europees aanbesteden als het om schoonmaak gaat. “Schoonmaak is een dienst en het is lastig om de gevraagde kwaliteit in een aanbesteding objectief en meetbaar te omschrijven. Bij een aanbesteding gaat het dan vaak om wie het mooiste verhaal heeft en achteraf krijg je lastige discussies bij ontevredenheid over de dienstverlening.”

In totaal heeft de stichting PCO Gelderse Vallei zestien gebouwen in beheer waarin onderwijs wordt gegeven. “Wij moeten het volume qua schoonmaakactiviteiten bij elkaar optellen en daarmee overschrijden wij ruim de grens voor Europese aanbesteding”, vertelt Van den Brink. “En dus moeten we wel Europees aanbesteden. Of, zoals FCC ons adviseerde, het heft zelf in hand nemen en een eigen facilitair bedrijf opstarten. Dat laatste hebben we in 2011 dus gedaan.” Beisiegel: “Voor de opstart en voorbereiding van het facilitair bedrijf hebben we drie maanden nodig gehad. Maar daar is wel een heel beslissingstraject aan vooraf gegaan. Het opstarten van de BV moest uiteraard vooraf goedgekeurd worden door de Raad van Toezicht en de GMR. Vervolgens hebben we drie maanden nodig gehad om de scholen goed in te meten, werkprogramma’s te maken, calculaties te maken, materialen te bestellen en vooral ook heel veel personeel aan te nemen.”

Binding met de school

In het logo en in de bedrijfskleding van PCO Gelderse Vallei Facilitair BV hebben we bewust gekozen voor dezelfde kleuren als stichting PCO Gelderse vallei. We willen dat de schoonmaakmedewerkers zich één voelen met de school.

“Bij de aanname van nieuw personeel wordt er wel naar gestreefd om lokaal personeel in te zetten die langdurig op de scholen willen werken”, stelt Beisiegel. “Daarbij proberen we te bereiken dat het personeel zich ook betrokken voelt bij de school en gewaardeerd wordt door de school. Hierdoor krijg je een tevreden medewerker die goed weet wat er op school speelt en als er bijvoorbeeld een ouderavond is hier rekening mee kan houden in haar werkzaamheden. Dat vinden wij, en met ons de schooldirecteuren, heel belangrijk. Wij proberen dat ook extra te benadrukken met onze uitstraling. In het logo en in de bedrijfskleding van PCO Gelderse Vallei Facilitair BV hebben we daarom bewust gekozen voor dezelfde kleuren als stichting PCO Gelderse vallei. We willen dat de schoonmaakmedewerkers zich één voelen met de school.”

Schoonmaken op scholen is volgens Beisiegel een vak apart. “Scholen worden intensief gebruikt en raken daardoor snel vervuild. Dat betekent dat schoonmakers op scholen hard en goed moeten werken. Daar komt bij dat scholen werken met een beperkt budget, daar moet je rekening mee houden. Binnen scholen geldt mede daarom een gezamenlijke schoonmaakverantwoordelijk. Ook leraren hebben een bepaalde verantwoordelijkheid om de lokalen netjes te houden en te zorgen dat de stoelen aan het eind van de dag op de tafels staan. Als dat goed gebeurt, heeft de schoonmaker voldoende tijd om de lokalen goed schoon te houden en kan er met een beperkt budget toch heel goed schoongemaakt worden.”

Investeren in de toekomst
Een groot voordeel van het opstarten van een schoonmaakbedrijf is volgens Beisiegel dat er voor de lange termijn wordt gepland. “Dat betekent dat je echt kunt investeren, in zowel personeel als in materiaal. En je kunt veel tijd investeren in opleidingen. Dat kost geld, maar levert uiteindelijk wel betere schoonmakers op die ook ergonomisch beter gaan werken. En daardoor gaat het ziekteverzuim weer omlaag, wat weer kosten bespaart. Bovendien kan er makkelijker geïnvesteerd worden in duurdere materialen. Zo werken we bij PCO Gelderse Vallei Facilitair veel met microvezel. Dat zijn dure materialen, maar je merkt dat je daardoor beter kunt schoonmaken.”

Van den Brink: “Wat we nu kwijt zijn aan schoonmaak ligt ongeveer op de norm van wat we hiervoor ontvangen van het Ministerie van Onderwijs. Maar we besparen natuurlijk flink op de hele aanbestedingscyclus en dat geld kunnen we investeren in betere kwaliteit van schoonmaak. Bezuinigen op de kosten is voor ons ook nooit het doel geweest. Het ging ons echt om de kwaliteit die omhoog moest en de continuïteit die we wilden borgen. Dat misten we bij Europees aanbesteden. Het is ons veel waard dat de schoonmaak nu veel beter gewaardeerd wordt. We komen nu uit op een 7,5 tot 8 qua waardering van de schoonmaak, met uitschieters tot een 8,5 of zelfs een incidentele 9, dat was in het verleden ondenkbaar. Dan waren we al blij als we een krappe voldoende scoorden.”

Volgens Van den Brink heeft het schoolbestuur samen met FCC en de schoonmakers een goed schoonmaakprogramma neergezet. “Het is goed uitgebalanceerd en wordt goed aangestuurd door de mensen van FCC. Bovendien is de continuïteit nu geborgd. Het schoonmaakpersoneel staat bij ons onder contract en FCC doet de aansturing en controle. We kunnen theoretisch dus afscheid nemen van FCC zonder onze schoonmakers kwijt te raken. Maar dat zal niet snel gebeuren, want het bevalt ons prima zoals het nu loopt. De huidige opzet met een eigen facilitair bedrijf voor schoonmaak, daar gaan we sowieso geen afscheid meer van nemen. Want juist door deze werkwijze hebben we nu meer continuïteit, meer uniformiteit en dus ook meer kwaliteit.”

PCO Gelderse Vallei
Bij stichting PCO Gelderse Vallei zijn veertien scholen aangesloten in Barneveld, Nijkerk, Woudenberg en omgeving. Op deze scholen krijgen ongeveer 3500 leerlingen onderwijs en ondersteuning van zo’n 300 medewerkers. Ook biedt de stichting peuter- en kinderopvang.

Facility Cost Control (FCC)
Facility Cost Control is een facilitair management- en adviesbureau voor onderwijs, kinderopvang en gezondheidszorg. FCC begeleidt en adviseert onderwijsinstellingen bij facilitaire vraagstukken. Het bureau houdt de ontwikkelingen op het gebied van prijzen, technieken en regelgeving continu in de gaten. Hierdoor kan FCC zorgen voor een betere facilitaire dienstverlening tegen lagere kosten. www.fcc.nl

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Agenda

Geen evenementen

Laatste uitgave