Veiligheid

Veiligheidsbeleid

Schoolveiligheidsdag 2020

Schoolveiligheidsdag 2020

Vakevenement over Crisismanagement, Arbo, preventie, PSA en sociale veiligheid

Met de Schoolveiligheidsdag 2020 willen FiAC en NISHV een bijdrage leveren aan een veilige leer- en werkomgeving binnen onderwijsinstellingen. Dit gebeurt door middel van inleidingen, presentaties, workshops en een ondersteunende digitale leeromgeving. De dag is bedoeld voor alle leidinggevenden en (staf)functionarissen in het onderwijs, die op enige wijze te maken hebben met Arbo, preventie, PSA en (sociale) veiligheid. Centraal thema is dit jaar Crisismanagement bij calamiteiten.

 
Veiligheidsbeleid

NISHV voor opleidingen èn diensten gericht op veiliger scholen

Het Nederlands Instituut voor Schoolhulpverlening en Veiligheid (NISHV) verzorgt sinds jaar en dag special op het onderwijs gerichte cursussen, waarmee de Arbo- en BHV-verplichtingen worden ingevuld op een wijze die past bij de aanwezigheid van groepen leerlingen. Ook maken een aantal toegespitste EHBO-cursussen deel uit van het aanbod. De meeste cursussen kunnen zowel op open inschrijving als groepsgewijs in-company worden gevolgd.
 
Het NISHV doet echter meer dan alleen opleiden en trainen. Zo kan een school ontzorgd worden door verplichte documenten te helpen opstellen of te bekrachtigen via een toetsing. De experts van NISHV kunnen behulpzaam zijn met de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), het Schoolnoodplan, het Ontruimingsplan enzovoort. Ook kan NISHV een ervaren veiligheidskundige inzetten als coach van de preventiemedewerkers op uw school.
 
Op de website van NISHV zijn alle diensten nu overzichtelijk bij elkaar gebracht in een nieuw rubriek. Ook buiten de beschreven mogelijkheden kan NISHV op aanvraag maatwerk leveren. Voor nadere informatie of een offerte kunt u contact opnemen met accountmanager Mark den Elzen, 0252 – 430 413 of contact@nishv.nl
Veiligheidsbeleid

Gezamenlijke calamiteitentraining zet schoolhulpverleners op scherp

Het Bindelmeer College heeft samen met het aangrenzende ondersteuningsbureau van stichting ZAAM een training over de ontruiming van de gebouwen gehad. Doel was de interne samenwerking te versterken bij calamiteiten, zoals brand of een bommelding. “Wij kunnen zaken onderling nog beter afstemmen,” zei preventiemedewerker Odulpha Klabbers van stichting ZAAM na afloop.

Veiligheidsbeleid

Hup, hup de AVG komt eraan!


Op 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, die onder meer gevolgen heeft voor de afspraken met leveranciers. Scholen hebben vragen over deze nieuwe privacywet voor persoonsgegevens: wij zijn nog niet begonnen. Is dat erg? En is het een probleem als we niet op tijd klaar zijn?

Veiligheidsbeleid

Wet zet preventiemedewerker in de schijnwerpers

Scholen willen graag veilige omgevingen zijn, maar ze hebben te weinig knowhow om dat te realiseren. Dat zegt John Jongenelen, gecertificeerd hoger veiligheidskundige en docent bij FiAC/NISHV. “Het is net als in het verkeer. Je wilt wel veilig rijden, maar je hebt geen rijbewijs, dus je kent de spelregels niet. Een preventiemedewerker kan helpen om dat probleem op te lossen.”

Veiligheidsbeleid

Solange Jacobsen: “Een online incident kun je zien als een virtuele brand”

Scholen zijn verplicht om te zorgen voor een veilige leeromgeving. Er moet een actief veiligheidsbeleid worden gevoerd, ook ten aanzien van online incidenten. Onbekendheid met de vele risico’s van social media kan scholen afschrikken. “Nergens voor nodig”, zegt Solange Jacobsen, projectleider online veiligheid bij Bureau Jeugd & Media. “Het bestaande veiligheidsbeleid is meestal een goed uitgangspunt voor de aanpak van een online incident.”

Veiligheidsbeleid

“Bij stressklachten wordt maar zelden aan arbeidsomstandigheden gedacht”

Een aanrijding op de parkeerplaats van school, een ongeluk in het scheikundelokaal, gehoor- en stemproblemen bij gymnastiekdocenten en uitval door werkstress. Voor al dit soort veiligheids- en gezondheidsrisico’s is de school primair verantwoordelijk. Maar hoe voorkom je dat het fout gaat? Waar zijn praktische informatie en hulpmiddelen te vinden? Een interview met Rick van Workum van Voion.

Veiligheidsbeleid

Ben van den Anker, Candea College: “Wijkagent op school werkt preventief”

Het Candea College in Duiven was in 2001 een van de eerste scholen met een schoolagent. “Dat is nu niet meer nodig”, vertelt Ben van den Anker, lid centrale directie van deze school. “We hebben nog wel regelmatig contact met de wijkagent op school. Daarvan blijkt een preventieve werking uit te gaan.”

Veiligheidsbeleid

Veiligheidsbeleid verdient meer aandacht

Schoolbesturen hebben te weinig aandacht voor schoolveiligheid. Zeker in een maatschappij met toenemende spanningen is het voor scholen zaak het veiligheidsbeleid goed op orde te hebben. Probleem is alleen dat het zeer veel omvattend is en dat de regelgeving continu verandert. Waar te beginnen?

Meer artikelen...

Trefwoorden

Agenda

Geen evenementen

Laatste uitgave