Brandpreventie

Veiligheid - Brandpreventie

Wijziging Bouwbesluit 2012: “Wetswijziging externe doormelding van brandmeldinstallaties kan brandschade verhogen”

Uit de schadestatistieken blijkt dat preventieve voorzieningen direct invloed hebben op calamiteiten in een school. Als het aan de overheid ligt zal het risicoprofiel voor de verzekeraar ingrijpend veranderen, want het nieuwe Bouwbesluit stelt minder verplichtingen/eisen aan brandveiligheid. Toch blijft de eigenaar van het schoolgebouw hiervoor verantwoordelijk. Ad Weststeijn, risk engineer van Willis, wijst u op de gevolgen van deze wetswijziging met betrekking tot de externe doormelding van brandmeldinstallaties.

 
Veiligheid - Brandpreventie

Brandwerend glas transformeert donker Cartesius Lyceum Amsterdam in transparant, licht en overzichtelijk schoolgebouw

Het Cartesius Lyceum in Amsterdam was een donker gebouw dat niet meer voldeed aan de standaard van nu. Met slimme ingrepen werd extra vloeroppervlak gecreëerd én meer daglicht binnengelaten. Binnenin het gebouw met diverse brandcompartimenten faciliteert brandwerende beglazing een transparant, licht en overzichtelijk geheel. De beglazing is goed bestand tegen het niet zachtzinnige gedrag van de leerlingen en, waar nodig, geluidswerend en balvast.

Veiligheid - Brandpreventie

Sjef Lommen: "Met 'Keurmerk Veilige School' zit veiligheid bij ons goed tussen de oren"

De Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee is sinds dit voorjaar in het bezit van het Keurmerk Veilige School. Dit Keurmerk houdt in dat het gebouw is voorzien van alle maatregelen die nodig zijn om in geval van een calamiteit de kans op schade en persoonlijk letsel zoveel mogelijk te beperken. Kortom, dat de school aan de wettelijke verplichtingen voldoet. Maar volgens rector Sjef Lommen zijn goede installaties alleen niet voldoende. “Als er een alarm afgaat moet iedereen op de juiste wijze reageren. Om de veiligheid optimaal te garanderen moet ook de BHV goed op orde zijn en is een jaarlijkse ontruimingsoefening een absolute noodzaak.”

Veiligheid - Brandpreventie

Alert toezicht tijdens bouwproces voorkomt miljoenenschade bij Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen is de grootste hbo-instelling in het Noorden van het land met ruim 20.000 studenten en 2.000 medewerkers. Zij zijn gevestigd op de Zernike Campus aan de noordkant van de stad Groningen dat momenteel getransformeerd wordt tot een levendige campus waarop, verspreid in het groen, nieuwe gebouwen van hoogwaardige architectuur verrijzen.

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave