Leerlingregistratie

Veiligheid - Leerlingregistratie

Harry Saalmink, Ulenhof College: "Luisteren naar de gebruiker is de kracht van Schoolmaster"

Harry Saalmink, Ulenhof College:

Het Ulenhof College in Doetinchem gebruikt Magister van Schoolmaster sinds 2003 als basispakket voor de leerling-administratie. In 2006 werd dat uitgebreid met Maestro: alle docenten kregen een Personal Digital Assistant (PDA) en kunnen daarmee onder anderen de afwezigheidregistratie doen. Daardoor kon Het Ulenhof het imago van een school waar het makkelijk spijbelen was van zich afschudden. Het succes van vooral Maestro is volgens conrector Harry Saalmink de gebruiksvriendelijkheid van de software.

 
Veiligheid - Leerlingregistratie

Ger Rienties MIM, ROC Westerschelde: "Simac begrijpt de essentie van presentieregistratie"

ROC Westerschelde is in 1997 als eerste ROC in Nederland gestart met digitale absentie- en aanwezigheidsregistratie. Het systeem is in de loop der jaren diep in de organisatie ingebed en levert gedetailleerde informatie aan docenten en begeleiders, het management, leerlingen en ouders. Ger Rienties, informatiemanager/beleidsmedewerker ict, is er al die tijd verantwoordelijk voor geweest. Anders dan op veel andere instituten is op ROC Westerschelde de leerling verantwoordelijk voor het gebruik van de chipkaart voor de registratie van deelname aan onderwijsactiviteiten in de school; docenten en begeleiders hebben in de registratie een ondersteunende rol. Behalve voor de registratie van onderwijsactiviteiten wordt het systeem ook gebruikt voor het monitoren van werkplekgebruik en de bezetting van onderwijsruimten. “Bedenk eens wat het kost om een gebouw in de lucht te houden, wat het kost om een lokaal in te richten. Dan doet het gewoon pijn als je ziet dat ruimtes maar half bezet zijn of zelfs onnodig worden geclaimd. Onder de sectordirecteuren/coördinatoren maak ik weinig vrienden met deze gegevens, maar onze facilitair manager wordt er helemaal lyrisch van.”

Veiligheid - Leerlingregistratie

ROC de Leijgraaf: "Realtime digitaal klassenboek zorgt voor betere begeleidingsinformatie"

ROC de Leijgraaf heeft de afgelopen maanden een succesvolle pilot gedaan met een systeem voor aanwezigheidsregistratie. Het systeem is volledig geautomatiseerd, maakt gebruik van de Leijgraafpas en is webhosted. Maar het belangrijkste is volgens Joris van de Lindeloof (foto), bureauhoofd Bedrijfsinformatie & Cursistenadministratie bij ROC de Leijgraaf en directeur Dirk Jan Versloot van HTM Security dat het systeem primair ontworpen is voor de docenten en begeleiders. "Het systeem is opgezet om het onderwijzend personeel op efficiënte wijze van betrouwbare begeleidingsinformatie te voorzien (kwalitatief betere presentie-informatie te kunnen genereren). Dat betekent tevens een substantiële lastenvermindering ten opzichte van de oude situatie."

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave