NISHV levert maatwerkopleidingen in veiligheid en hulpverlening

E-mailadres Afdrukken

Opleidingsinstituut FiAC is al jaren stevig geworteld in onderwijsland. Toch duurde het even voordat directeur Jan den Boer zich bezig ging houden met BHV-opleidingen. “We kregen wel vragen van scholen maar zagen daar eigenlijk weinig brood in. Er zijn genoeg BHV-opleiders die al heel lang hetzelfde kunstje doen. Dat past niet bij ons.” Omdat de vragen bleven komen, ging Den Boer toch op onderzoek uit. Zes jaar later runt hij samen met veiligheidskundige Richard Bakker het Nederlands Instituut voor Schoolhulpverlening & Veiligheid (NISHV). Vanuit deze volle dochter van FiAC gaven zij in 2013 zeventig verschillende trainingen. “We hebben veel geleerd de afgelopen jaren daardoor is ons vliegwiel nu echt goed in beweging gekomen.”


Meer last dan lust en voor iedere school een bekend scenario: de jaarlijkse BHV-training. Medewerkers moeten er naartoe maar de toegevoegde waarde is beperkt. Ieder jaar staan dezelfde onderwerpen op het programma: brand, levensreddend handelen en ontruimen. Den Boer: "Het verloop onder BHV’ers is groot omdat medewerkers het een sleur vinden, er gebeurt niet veel nieuws meer. Zo’n trainingsdag heeft het karakter van een leuk uitje met een lekkere lunch gekregen. Scholen blijven mensen naar die jaarlijkse training sturen omdat er een wettelijk tintje aan hangt. BHV wordt gezien als noodzakelijk kwaad, verder leeft het niet. Daardoor is de rol van BHV’ers gedevalueerd."
 

Richard Bakker en Jan den Boer (rechts).

Boze ouders
Den Boer besloot om daar iets aan te doen. Hij ging op zoek naar maatwerk voor scholen en ontwikkelde een opleidingsprogramma voor schoolhulpverlening (SHV) en veiligheid. Samen met Bakker boog hij zich over de vraag hoe spannend en belangrijk het is om mensen te trainen voor bijvoorbeeld brand. "De BHV is daarin doorgeslagen want brand komt eigenlijk zelden voor. In de dagelijkse praktijk hebben scholen met een heleboel andere onvoorspelbare situaties te maken; kinderen die uit klimrekken vallen, drugs en alcohol, pesten, boze ouders. Het is vreemd dat medewerkers getraind worden op situaties die het minst voorkomen. Natuurlijk komen deze standaard onderwerpen voor in onze programmering maar zijn slechts drie modules van vele waaruit gekozen kan worden."
Bakker: "De Arbowet bepaalt dat onderwijsinstellingen moeten beschikken over een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Met deze inventarisatie beschrijft de school de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. De school moet maatregelen nemen om de risico’s die uit de RI&E naar voren komen, te beperken. Er blijft natuurlijk van alles over dat je niet kunt regelen. Deze restrisico’s vormen de basis van de interne hulpverleningsorganisatie en dat bepaalt waar wij medewerkers op gaan trainen." Bakker en Den Boer kwamen met een lijst van tweehonderdzeventig risico’s binnen het onderwijs waarbij training zinvol is. "Wij leiden geen BHV’ers meer op maar SHV’ers. Dat zijn interne hulpverleners die adequaat zijn voorbereid op incidenten, calamiteiten en ongevallen."

Modulaire aanpak
De Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (VCNS) in Nieuwegein was vijf jaar geleden een van de eerste die de nieuwe trainingsaanpak omhelsde. Bij drie scholen op vijf locaties lopen nu vijfentwintig SHV’ers rond die allemaal door het NISHV geschoold zijn. Bestuurder Jan Spier: "Vroeger was de belangrijkste richtlijn dat er een EHBO’er op vijftig leerlingen moest zijn. Sinds we met het NISHV samenwerken, is het schoolhulpverleningsprogramma afgestemd op onze specifieke situatie. Naast de standaardonderdelen zijn SHV’ers getraind in EHBO voor kinderen, reanimatie en werken met AED. Voor het komend jaar staat omgaan met agressief gedrag op het programma."

Door de modulaire aanpak is er geen verplichting voor een tweedaagse basistraining en kunnen scholen hun eigen opleidingsprogramma samenstellen. Daarmee voldoet de school aan de wettelijke eis om ‘de juiste voorlichting en onderricht te geven.’ Den Boer: "Wij geven geen jaarlijkse herhalingstrainingen maar nascholing. Dat gebeurt niet door instructeurs maar door gespecialiseerde trainers. Omdat het weer leuk en interessant wordt, zien we dat meer mensen zich aanmelden als SHV’er. Dat gaat overigens niet altijd zonder slag of stoot. In sommige organisaties moeten we opboksen tegen ingesleten gewoontes. Medewerkers moeten er aan wennen dat het anders wordt dan ze gewend zijn."

Vergoeding
Naast de RI&E staat centraal in de aanpak van NISHV, de vraag of er voldoende SHV’ers zijn om incidenten op een effectieve manier te bestrijden of te beperken. Bakker: "Dat verschilt per school. Een praktijkschool waar met gevaarlijke stoffen en gereedschap gewerkt wordt heeft iets anders nodig dan een basisschool. Daarom gaan we altijd eerst in gesprek; waar willen jullie binnen je school aan werken? We lopen samen door het gebouw om te zien wat er in het pand gebeurt en we stellen vragen, veel vragen."

Spier weet daar alles van. "Een van onze scholen is in 2000 gebouwd. Uit de RI&E die we samen met Richard Bakker gedaan hebben, bleek dat de bergingen door een constructiefout niet veilig waren en de vluchtwegen niet in orde. We hebben de gemeente hiervoor aansprakelijk gesteld en alle aanpassingen vergoed gekregen. Dat was ons op eigen houtje niet gelukt."
Bakker: "We hebben dertig modules ontwikkeld en er komen er nog meer bij. Geen enkele module is een standaardles, het is altijd gemaakt op de situatie van die betreffende school. Dat is ook de reden waarom wij geen individuen trainen maar altijd teams en het liefst op hun eigen locatie. Het moet bruikbaar zijn in de praktijk. We zien dat de SHV’ers serieuzer genomen worden en meer waardering krijgen. Daarnaast is het goedkoper en kost het minder tijd als wij naar de school toekomen."

Den Boer ziet nog meer mogelijkheden om scholen te ondersteunen. "Naast het opstellen van de RI&E en het scholen van medewerkers kunnen we meedenken met de directie, de preventiemedewerker en de hoofd SHV-er. Voorheen zijn we klanten kwijtgeraakt omdat we te weinig nazorg gaven. Daar hebben we van geleerd. We zorgen voor korte lijnen, kennen de situatie en we leveren gespecialiseerd maatwerk."

Scherpe prijs
Spier beaamt de voordelen: "Er is een zeer ruim aanbod aan trainingen en het aanbod is afgestemd op het onderwijs en de behoefte. Het NISHV zorgt ervoor dat alle schoolhulpverleners jaarlijks worden gecertificeerd. En, ook niet onbelangrijk, tegen een zeer scherpe prijs die ook nog eens is vrijgesteld van btw."

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Laatste uitgave