Buitengewoon onderwijs: niet standaard, toch btw-vrij

Image
btw

Eerder namen we jullie mee naar de ‘kennisgroepstandpunten’ van de Belastingdienst. Dit zijn antwoorden op ingewikkelde vragen aan de Belastingdienst, die door speciale kennisgroepen zijn behandeld. Tot voor kort was het lastig te achterhalen welke standpunten de Belastingdienst innam, maar sinds maart 2023 worden de antwoorden op de website van de Belastingdienst (kennisgroepen.belastingdienst.nl) en open.overheid.nl gepubliceerd.

Puzzeltochten met tuktuk

Deze publicaties leveren een schat aan informatie op, bruikbaar en minder bruikbaar. Zo weten we nu precies hoe de Belastingdienst denkt over de verhuur van flexplekken, de verkoop van push-up-ijsjes met alcohol en het organiseren van puzzeltochten met een tuktuk. De details zullen we jullie besparen...

Interessanter zijn twee standpunten van de Belastingdienst over ‘buitengewoon’ onderwijs. De kennisgroep boog zich over de vraag of judolessen en Rots en Water-trainingen gezien moeten worden als onderwijs en daarom btw-vrijgesteld zijn. Het antwoord was tweemaal ja. 

Stoeispelen vrijgesteld

In het eerste geval ging het om een bedrijf dat judolessen op (basis)scholen verzorgt tijdens schooltijd. De kennisgroep gaf aan dat dit gezien moet worden als ‘algemeen vormend onderwijs’. Dit is onderwijs dat qua inhoud overeenkomt met (of soortgelijk is aan) het reguliere onderwijsaanbod. De reden hiervan is dat de judolessen aansluiten bij de kerndoelen van het onderwijs. In de kerndoelen wordt ‘stoeispelen’, waar judo onder valt, genoemd als voorbeeld van bewegingsonderwijs.

Trainingen na school

Hetzelfde geldt voor de Rots en Water-trainingen. Deze trainingen voor kinderen tussen de 6 en 14 jaar richten zich op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Het bedrijf dat deze trainingen verzorgt deed dat echter niet alleen tijdens, maar ook na schooltijd. Toch is volgens de kennisgroep de btw-vrijstelling van toepassing. Het gaat ook hier om algemeen vormend onderwijs. De trainingen sluiten aan bij een kerndoel van het onderwijs: sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat de lessen deels na schooltijd werden gegeven, was hierbij geen obstakel. De naschoolse lessen vonden plaats onder verantwoordelijkheid van de school en hoorden bij het reguliere lesprogramma. 

In de praktijk

Wat kun je praktisch met deze twee kennisgroepstandpunten? Volgens ons laten ze zien hoe breed het begrip onderwijs in de btw is. Wees je bewust van de mogelijkheden die er zijn om ‘buitengewoon’ onderwijs zonder btw in te kopen. Ga het gesprek aan als er, misschien uit onwetendheid, standaard 21% btw wordt berekend op de factuur. Misschien kan het wel zonder btw. Want de lessen mogen dan wel buitengewoon zijn, voor de btw is het nog altijd ‘gewoon’ onderwijs. 

Meer informatie

Deze column is een bijdrage van het BTW-INSTITUUT en geschreven door Mr. Machiel van Driel RB en Joanne Ligthart-de Bruin LL.B. Voor meer informatie: www.btwinstituut.nl

  • Column: BTW-INSTITUUT (Schoolfacilities, januari 2024)
  • Column: BTW-INSTITUUT (Schoolfacilities, september 2023)