Paul Zonneveld, duurzaamheidscoach: "Certificaten maken de duurzaamheid van schoolgebouwen zichtbaar"

E-mailadres Afdrukken

Paul Zonneveld is duurzaamheidscoach. Hij adviseert en begeleidt bedrijven, winkels en scholen bij duurzame bouw- en beheerprojecten. Hierbij werkt hij onder andere met BREEAM.nl, een systeem waarmee gebouwen beoordeeld worden op de mate van duurzaamheid.

Wat houdt het werk van een duurzaamheidscoach precies in?

‘Als duurzaamheidscoach probeer je het duurzaam denken bij bedrijven en instellingen hoog op de agenda te krijgen. Dat doe ik door het begeleiden van verandertrajecten, door advisering bij bouwprocessen en door kennisuitwisseling en –overdracht. Daarnaast houdt ik me bezig met de certificering van gebouwen en het geven van maatwerkadviezen voor energieprestaties van gebouwen.’

Is er voldoende aandacht voor duurzaamheid bij bouwprojecten?

‘Nee, helaas niet altijd. Nog te veel mensen denken dat duurzaam ook duurder betekent, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Een duurzaam gebouw heeft bovendien lagere exploitatielasten. De meerkosten van een duurzaam bouwproces verdien je in de loop der jaren dus grotendeels terug.’

Wat moet er volgens u gebeuren om duurzaamheid hoger op de bouwagenda te krijgen?

‘De kennis over het onderwerp zal bij alle betrokken partijen vergroot moeten worden. Goede kennisoverdracht is daarom belangrijk. De belangrijkste rol vervult echter de opdrachtgever, die moet een duidelijke focus hebben op duurzaamheid, om zodoende de andere partijen mee te krijgen. Gelukkig komen er bovendien steeds meer labels en certificaten op de markt die de mate van duurzaamheid van gebouwen zichtbaar maken. Het BREEAM.nl Certificaat is hier een goed voorbeeld van.

Wat houdt het BREEAM.nl Certificaat precies in?

BREEAM staat voor Building Research Establishments Environmental Assessment Methode. Het systeem komt oorspronkelijk uit Engeland, maar is aangepast voor de Nederlandse markt, BREEAM.nl. Met dit systeem kunnen nieuwe gebouwen beoordeeld worden op de mate van duurzaamheid. Een certificaat met één tot vijf sterren geeft vervolgens aan hoe goed een gebouw heeft gescoord.’

Hoe werkt BREEAM.nl precies?

‘BREEAM.nl stelt een standaard voor duurzame gebouwen. Na de ontwerpfase en na de oplevering wordt er gekeken naar het prestatieniveau van het gebouw. De beoordeling vindt plaats in negen categorieën of velden: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie, en vervuiling. Deze categorieën zijn weer ondergedeeld in credits. Het gebouw krijgt per credit punten toegekend. Al die verschillende scores worden vervolgens doorgerekend tot één samengestelde gebouwscore.’

Wie geeft deze BREEAM-certificaten af?

‘Een onafhankelijke assessor van de Dutch Green Building Council, de certificeerder, bepaalt na de oplevering van een gebouw de definitieve score van het certificaat. Tijdens de ontwerp en bouwfase kan een opdrachtgever gebruik maken van een BREEAMexpert die adviezen geeft over alle aspecten van duurzaam bouwen. Van te voren is, met behulp van deze expert, redelijk makkelijk door te rekenen wat de extra kosten zijn van het duurzaam bouwen. Zodoende wordt het voor opdrachtgevers een stuk makkelijker om vooraf het ambitieniveau te bepalen. En dat is bij duurzaam bouwen een belangrijk uitgangspunt.’

Wat is de meerwaarde van dergelijke certificaten?

‘Het maakt duurzaamheid zichtbaar, dat is belangrijk. Het kan zodoende worden ingezet als marketingtool en vergroot in de meeste gevallen de waarde van een gebouw. Bovendien zorgt de keuze om voor een certificaat te gaan voor een goede focus op duurzaamheid vanaf het allereerste begin van een bouwproces. Het zorgt ervoor dat de neuzen van alle betrokken partijen dezelfde kant op staan.’

Bij de bouw van scholen wordt er vaak gewerkt met krappe budgetten. Hebben schoolbesturen wel de mogelijkheid om duurzaam te denken?

‘Zeer zeker. Juist in het onderwijs is duurzaamheid belangrijk. Scholen hebben een voorbeeldfunctie naar de leerlingen en de maatschappij toe. Bovendien hoeft duurzaam niet per definitie duurder te zijn. De keuze voor de locatie van een nieuw schoolgebouw is bijvoorbeeld al een belangrijk punt voor wat betreft de duurzaamheid van een school. Maar het is dan wel belangrijk dat de opdrachtgever met een duurzaamheidsbril naar het nieuwbouwproces kijkt.’

Hoe verwacht u dat de visie op duurzaamheid zich verder zal ontwikkelen?

‘Duurzaamheid in alle aspecten van het bouwproces kan een groot succes worden als alle partijen dezelfde kant op willen. Ketenintegratie is hierbij belangrijk. Helaas is er nog te vaak sprake van verschillende inzichten bij de betrokken partijen. Daar moeten we vanaf. Want de beslissingen van vandaag hebben grote invloed op de leefbaarheid in de toekomst.’

Wilt u meer weten?

Neemt u dan contact op met Paul Zonneveld via e-mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of kijk op www.duurzaamheidscoach.nl

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Agenda

Geen evenementen

Laatste uitgave