Bouwkosten flink gestegen

Image
Marc van Leent

Als we niet de huidige bekostiging, maar het beleid voor 2050 als uitgangspunt nemen bij de aanpak van basisscholen in Nederland, zijn de kosten flink hoger dan waarmee nu vaak wordt gerekend, blijkt uit onderzoek. Marc van Leent legt uit...

Bouwen voor de toekomst

"Als je bouwt volgens de huidige normen van het Bouwbesluit, waren de bouwkosten in 2022 gemiddeld een kleine € 2.600,- per vierkante meter. De VNG ging uit van zo'n € 2.700,-. Maar als we willen bouwen met het oog op de doelen voor 2050, zat je in 2022 al snel op € 3.500,- per vierkante meter", zegt Marc van Leent. Marc is expert in het maatschappelijk vastgoed en ontwikkelt voor Bouwstenen een rekenmodel in het kader van het Deltaplan scholen.

Bouwkostendata

Marc baseert zijn uitspraak op gegevens van het BDB, een organisatie die bouw(kosten)data levert, en verifieerde die aan de hand van gesprekken met onderwijshuisvesters van gemeenten, scholen en adviesbureaus, waaronder ICS en HEVO. Tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag van Bouwstenen voor Sociaal op 8 december 2022 werd dit bedrag ook door andere professionals uit de beroepspraktijk herkend en onderschreven als een bedrag dat je tegenwoordig al snel kwijt bent als je een school wilt bouwen of verbouwen.

Mislukte aanbestedingen

Voor minder dan het bedrag van de BDB is het tegenwoordig echt niet meer te doen, zegt ook Peter Hoogenboom, beleidsmedewerker bij de gemeente de Ronde Venen. Gemeenten en scholen die uitgaan van lagere bedragen zien hun aanbesteding dan ook regelmatig mislukken. Voor een lager bedrag krijg je niet de kwaliteit die we voor 2050 voor ogen hebben.

Image
Bouwkostenindex

Hoger door inflatie

In de berekening van BDB is rekening gehouden met energieneutrale gebouwen. Dat is nog niet gasloos en er zit ook nog geen inflatiecorrectie in. Als je die incalculeert lopen de kosten nog verder op. Er zijn gemeenten die uitgaan van 6 tot 8% inflatie in 2023 en 5% inflatie in 2024 en 2025.

Ook voor renovatie

Bij grootschalige renovatie kan met hetzelfde bedrag worden gerekend, zegt Marc van Leent: "Als je een school onder handen neemt met het oog op de lange termijn zijn er eigenlijk maar twee smaken: nieuwbouw of ingrijpende renovatie met ongeveer dezelfde kosten." Ook dat wordt door cijfers uit de praktijk bevestigd.

Kan het met minder

Of slimmer bouwen, bijvoorbeeld in de vorm van standaardisatie en het bundelen van investeringen, leidt tot lagere kosten is niet zeker. Marc: "Sommige mensen die ik heb gesproken zeggen dat slimmer bouwen 15 tot 20% kan schelen. Anderen betwijfelen dat omdat de ruimtelijke inpassing van scholen altijd een complexe zaak is en standaardisatie bij renovatie lastig te realiseren."

 

Bijeenkomst Deltaplan Scholen

Eind maart, begin april 2023 organiseert Bouwstenen een bijeenkomst in het kader van het Deltaplan Scholen. Houd de nieuwsbrief van Bouwstenen in de gaten voor meer informatie.