Waak voor ongezonde voeding in gratis schoollunches

Image
NL Vitaal

Tijdens de derde landelijke editie van NLvitaal op 8 oktober jl. riep JOGG directeur-bestuurder Marjon Bachra op om in de plannen voor gratis schoollunches in kwetsbare wijken, gezonde voeding absoluut niet te vergeten.

Onder het motto: ‘Samen voor een gezonde jeugd’ kwamen jongeren, wethouders van JOGG-gemeenten, leiders vanuit bedrijfsleven, wetenschap, onderwijs, sport en cultuur en staatssecretaris van VWS Maarten van Ooijen samen. Het doel van de bijeenkomst was om elkaar te helpen met concrete acties waardoor het voor iéder kind mogelijk en normaal gaat worden om voldoende te bewegen, ontspannen en gezond te eten.

Een gezonde start

Ook de door de Tweede Kamer ingediende motie waarmee wordt opgeroepen om geld vrij te maken voor gratis lunches op scholen in kwetsbare wijken, was onderwerp van gesprek. Het bieden van gratis lunches is namelijk niet alleen een mooie maatregel om ervoor te zorgen dat kwetsbare kinderen niet met een lege maag op school zitten, maar ook een kans om juist hén een gezonde start te geven.

Waken voor ongezonde aanbieders

JOGG-directeur Marjon Bachra: "We moeten er samen voor zorgen dat de gratis lunches niet alleen voedzaam, maar ook gezond gaan zijn en ervoor waken dat ongezonde aanbieders op deze manier de scholen binnen komen. Zodat er een gedegen start wordt gemaakt met het structureel invoeren van gratis gezonde schoollunches in Nederland.” “Het kán niet zo zijn dat de gratis maaltijden op school die we gaan organiseren, niet gezond zijn,” beaamde Maarten van Ooijen. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn & Sport gaf aan voor 100% gecommitteerd te zijn om de maaltijden gezond te krijgen. Ook vanuit het Voedingscentrum, regionale GGD-organisaties en het bedrijfsleven kwam er steun voor de oproep van Marjon Bachra. 

Sámen en niet op een eiland

Tijdens NLvitaal 2022 werd wederom onderstreept dat alleen als álle partijen de schouders eronder zetten een gezonde samenleving kan worden gerealiseerd. Niet alleen gemeenten, scholen, sport, cultuur en het bedrijfsleven, maar ook de landelijke overheid is hierbij nodig. Maar nog belangrijker: we moeten het sámen doen.

Zo benadrukte staatssecretaris van Ooijen: “Het gezonder maken van de samenleving is iets wat we interdepartementaal aanpakken. Een onderwerp als gezonde voeding op scholen wordt nu bijvoorbeeld vanuit 3 à 4 verschillende ministeries aangevlogen, en daarin kan de samenhang beter.”

JOGG-directeur Marjon Bachra: “Het idee is dat de 100 miljoen voor gratis schoollunches wordt vrijgemaakt vanuit OCW. Maar ook SZW en VWS moeten hier volledig op kunnen mee sturen."

JOGG maakt de omgeving waarin alle kinderen en jongeren opgroeien gezonder. Dat doen we dichtbij het kind – in en met de gemeente. Inmiddels hebben ruim tweehonderd gemeenten zich aangesloten bij het JOGG-werknet. Zij maken op lokaal niveau gezond gewoon. Bijvoorbeeld door niet alleen schoolkantines gezonder te maken, maar ook de supermarkten in de buurt van de school te stimuleren gezondere alternatieven te verkopen en fastfoodrestaurants te weren.  Of door de buurt beweegvriendelijker in te richten. Kijk voor meer informatie op www.jogg.nl